แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel จัดเตรียมรูปแบบตัวเลขพิเศษสำหรับรหัสไปรษณีย์ ที่เรียกว่า รหัสไปรษณีย์ และ รหัสไปรษณีย์ + 4 ถ้าตัวเลขพิเศษเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างรูปแบบรหัสไปรษณีย์แบบกำหนดเองของคุณได้

นำรูปแบบรหัสไปรษณีย์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้ามาใช้กับตัวเลข

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก พิเศษ

 4. ในรายการ ชนิด ให้คลิก รหัสไปรษณีย์ หรือ รหัสไปรษณีย์ + 4

หมายเหตุ: 

 • รหัสเหล่านี้จะพร้อมใช้งานในรายการ ชนิด ต่อเมื่อ ตำแหน่งกระทำการ (ตำแหน่งที่ตั้ง) ถูกตั้งค่าเป็น อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา) ตำแหน่งกระทำการอื่นจะมีรหัสอื่นหรือรหัสพิเศษในรายการ ชนิด

 • ถ้าคุณกำลังนำเข้าที่อยู่จากไฟล์ภายนอก คุณอาจสังเกตว่า เลขศูนย์นำหน้าในรหัสไปรษณีย์หายไป นั่นเป็นเพราะว่า Excel แปลงคอลัมน์ของค่าที่เป็นตัวเลข รหัสไปรษณีย์เมื่อสิ่งที่คุณจำเป็นต้องมีการจัดเก็บ และจัดรูปแบบเป็นข้อความ เมื่อต้องการแก้ปัญหานี้ ในขั้นตอนที่ 3 ของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อความ คลิกคอลัมน์ประกอบด้วยรหัสไปรษณีย์ แล้ว ภายใต้รูปแบบข้อมูลคอลัมน์ คลิ กข้อความ คลิกเสร็จสิ้นเพื่อเสร็จสิ้นการนำเข้าข้อมูลของคุณ

สร้างรูปแบบรหัสไปรษณีย์แบบกำหนดเอง

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 4. ในรายการ ชนิด ให้เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเอง

  รูปแบบตัวเลขที่คุณเลือกจะปรากฏในกล่อง ชนิด ที่อยู่ด้านบนรายการ ชนิด

  ประเภทแบบกำหนดเองในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์

  ตัวอย่างเช่น การกำหนดรูปแบบ 4 + รหัสไปรษณีย์กำหนดไว้ล่วงหน้า เลือก 00000 0000 ในรายการชนิด เมื่อคุณเลือกรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในรายการชนิด Excel สร้างสำเนาของที่จัดรูปแบบตัวเลขที่คุณสามารถกำหนดเอง ต้นฉบับรูปแบบตัวเลขในรายการชนิดไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือ ลบ เพื่อไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับการเขียนทับรูปแบบตัวเลขที่เดิม

 5. ในกล่องชนิด ทำการเปลี่ยนแปลงจำเป็นรูปแบบตัวเลขที่เลือก ตัวอย่างเช่น ถ้าช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยทั้งห้าหลัก และเก้าหลักรหัสไปรษณีย์ (รหัสไปรษณีย์), คุณสามารถนำรูปแบบแบบกำหนดเองที่แสดงทั้งสองชนิดรหัสไปรษณีย์ได้อย่างถูกต้อง ในกล่องชนิด พิมพ์[< = 99999] 00000; 00000 0000

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการสร้างรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง ดูสร้างหรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

รวมอักขระนำหน้าในรหัสไปรษณีย์

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์หรือช่วงของเซลล์จะแสดงอักขระที่นำหน้าเพื่อให้รหัสไปรษณีย์จะนำหน้า ด้วยอักขระเพียงพอที่จะเติมความกว้างของเซลล์ ตัวอย่าง ที่คุณสามารถใช้ศูนย์หรือเส้นประจะแสดงรหัสไปรษณีย์ดังนี้: 0000000 98052หรือ---98052ได้

 1. เลือกเซลล์หรือ ช่วง ของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

  เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเซลล์ ให้คลิกเซลล์ใดๆ บนแผ่นงาน

 2. บนแท็บ หน้าแรก ให้คลิก ตัวเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปปุ่ม ถัดจาก ตัวเลข

  รูป Ribbon ของ Excel

 3. ในกล่อง ประเภท ให้คลิก กำหนดเอง

 4. ในรายการชนิด พิมพ์* 0ตาม ด้วยรหัสไปรษณีย์รูปแบบที่คุณต้องการใช้

  ตัวอย่างเช่น สำหรับรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก พิมพ์* 0 ###

ดูเพิ่มเติม

สร้าง หรือลบรูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×