แสดงตัวเลขเป็นรหัสไปรษณีย์ หมายเลขประกันสังคม หรือหมายเลขโทรศัพท์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

Excel มีรูปแบบตัวเลขพิเศษสำหรับรหัสไปรษณีย์ หมายเลขประกันสังคม และหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าสิ่งเหล่านี้ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้าง และใช้รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองของคุณเอง

นำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารหัสไปรษณีย์เป็นตัวเลข

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ถัดจากทั่วไป ในการจัดรูปแบบตัวเลข กล่อง กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกลูกศร แล้ว คลิ กเพิ่มเติมการจัดรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ประเภท คลิกพิเศษ

 4. ในรายการชนิด คลิกรหัสไปรษณีย์ หรือรหัสไปรษณีย์ + 4

  หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขพิเศษเหล่านี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้ง (ภาษา) ถูกตั้งค่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งที่ตั้งอื่นให้แตกต่างกัน หรือไม่พิเศษรูปแบบตัวเลขสำหรับรหัสไปรษณีย์

สร้างรูปแบบแบบกำหนดเองรหัสไปรษณีย์

ถ้ารูปแบบพิเศษรหัสไปรษณีย์ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างรูปแบบรหัสไปรษณีย์แบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองมีผลต่อลักษณะการใช้งานจะแสดงตัวเลขเท่านั้น และไม่มีผลต่อค่าต้นแบบของตัวเลข รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองจะถูกเก็บไว้ในสมุดงาน และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณเปิด

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ถัดจากทั่วไป ในการจัดรูปแบบตัวเลข กล่อง กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกลูกศร แล้ว คลิ กเพิ่มเติมการจัดรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 4. ในรายการชนิด เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเอง รหัสที่ใช้สำหรับรูปแบบตัวเลขปรากฏในกล่องชนิด เหนือรายการชนิด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเองกำหนดไว้ล่วงหน้ารหัสไปรษณีย์ + 4 จัดรูปแบบ เลือก00000 0000 ในรายการชนิด เมื่อคุณเลือกรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในรายการชนิด Excel สร้างสำเนาของที่จัดรูปแบบตัวเลขที่คุณสามารถกำหนดเอง

 5. ในกล่อง ชนิด ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับรูปแบบตัวเลขที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยรหัสไปรษณีย์ทั้งห้าหลัก และเก้าหลัก คุณสามารถใส่[< = 99999] 00000; 00000 0000เพื่อแสดงทั้งสองชนิดรหัสไปรษณีย์ได้อย่างถูกต้องในแผ่นงานได้

มีอักขระที่นำหน้าในรหัสไปรษณีย์

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์หรือช่วงของเซลล์จะแสดงอักขระที่นำหน้าเพื่อให้รหัสไปรษณีย์จะนำหน้า ด้วยอักขระเพียงพอที่จะเติมความกว้างของเซลล์ ตัวอย่าง ที่คุณสามารถใช้ศูนย์หรือเส้นประจะแสดงรหัสไปรษณีย์ดังนี้: 0000000 98052 หรือ---98052ได้

สิ่งสำคัญ: รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองมีผลต่อลักษณะการใช้งานจะแสดงตัวเลขเท่านั้น และไม่มีผลต่อค่าต้นแบบของตัวเลข รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองจะถูกเก็บไว้ในสมุดงาน และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณเปิด

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก อยู่ถัดจากหมายเลข ในการจัดรูปแบบตัวเลข กล่อง กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกลูกศร แล้ว คลิ กเพิ่มเติมการจัดรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 4. ในกล่องชนิด พิมพ์* 0ตาม ด้วยรหัสไปรษณีย์รูปแบบที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น สำหรับรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก พิมพ์* 0 ###

แสดงหมายเลขประกันสังคมเต็มจำนวน

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก อยู่ถัดจากหมายเลข ในการจัดรูปแบบตัวเลข กล่อง กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกลูกศร แล้ว คลิ กเพิ่มเติมการจัดรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ประเภท คลิกพิเศษ

 4. ในรายการชนิด คลิกหมายเลขประกันสังคม

  หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขพิเศษนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้ง (ภาษา) ถูกตั้งค่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันมีรูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน หรือไม่พิเศษสำหรับหมายเลขประกันสังคม

แสดงเฉพาะล่าสุดไม่กี่ตัวเลขของหมายเลขประกันสังคม

สำหรับการวัดความปลอดภัยทั่วไป คุณอาจต้องการแสดงเฉพาะตัวสุดท้ายไม่กี่เลขของหมายเลขประกันสังคมแบบ และแทนส่วนเหลือของตัวเลข ด้วยเลขศูนย์หรืออักขระอื่น คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยใช้สูตรที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน CONCATENATE และขวา กระบวนงานนี้สมมติว่า หมายเลขประกันสังคมเสร็จสมบูรณ์จะอยู่ในคอลัมน์เดียว และคุณมีคอลัมน์ที่สองที่คุณต้องการแสดงเฉพาะตัวสุดท้ายไม่กี่เลขของหมายเลขประกันสังคม

สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดูหมายเลขประกันสังคมมีทั้งหมด คุณสามารถซ่อนคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตัวเลขดังกล่าวก่อน และป้องกันแผ่นงานนั้น เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถยกเลิกซ่อนข้อมูล เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุด คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บหมายเลขประกันสังคมทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กของคุณ แทน เก็บหมายเลขประกันสังคมทั้งหมดในตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเคร่งครัด (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมฐานข้อมูล), แล้ว ใช้เฉพาะตัวเลขสี่สุดท้ายของตัวเลขในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. ในคอลัมน์ว่าง คลิกในเซลล์แรก

 2. บนแท็บสูตร คลิกแทรกฟังก์ชัน พิมพ์ข้อความ จากนั้น พิมพ์CONCATENATE

  แท็บสูตร กลุ่มฟังก์ชัน

 3. ในแถบสูตร แก้ไขสูตรเพื่อที่จะมีลักษณะดังนี้:

  = CONCATENATE ("000 - 00-" ขวา (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  เมื่อ< CELL1 >เป็นเซลล์ (เช่น A1) และ< CELLn >แรกคือ เซลล์สุดท้าย (ตัวอย่างเช่น A10) ในช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขประกันสังคม

  Excel แสดงสตริง"000 - 00-" ข้อความแทนที่เป็นตัวเลข 5 แรกของตัวเลขประกันสังคม และรวม ด้วยตัวเลขสี่ล่าสุดของหมายเลขประกันสังคม (ตัวอย่างเช่น 000-00-1234)

 4. ในเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร ลากจุดจับเติมลงมาตามคอลัมน์เพื่อใส่เซลล์เหลืออยู่ในช่วง

แสดงตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก อยู่ถัดจากหมายเลข ในการจัดรูปแบบตัวเลข กล่อง กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกลูกศร แล้ว คลิ กเพิ่มเติมการจัดรูปแบบตัวเลข

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ประเภท คลิกพิเศษ

 4. ในรายการชนิด คลิกหมายเลขโทรศัพท์

  หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขพิเศษนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้ง (ภาษา) ถูกตั้งค่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันมีรูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน หรือไม่พิเศษสำหรับหมายเลขโทรศัพท์

นำรูปแบบที่กำหนดไว้ล่วงหน้ารหัสไปรษณีย์เป็นตัวเลข

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ประเภท คลิกพิเศษ

 4. ในรายการชนิด คลิกรหัสไปรษณีย์ หรือรหัสไปรษณีย์ + 4

  หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขพิเศษเหล่านี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้ง (ภาษา) ถูกตั้งค่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งที่ตั้งอื่นให้แตกต่างกัน หรือไม่พิเศษรูปแบบตัวเลขสำหรับรหัสไปรษณีย์

สร้างรูปแบบแบบกำหนดเองรหัสไปรษณีย์

ถ้ารูปแบบพิเศษรหัสไปรษณีย์ไม่ตรงกับความต้องการของคุณ คุณสามารถสร้างรูปแบบรหัสไปรษณีย์แบบกำหนดเอง

สิ่งสำคัญ: รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองมีผลต่อลักษณะการใช้งานจะแสดงตัวเลขเท่านั้น และไม่มีผลต่อค่าต้นแบบของตัวเลข รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองจะถูกเก็บไว้ในสมุดงาน และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณเปิด

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 4. ในรายการชนิด เลือกรูปแบบตัวเลขที่คุณต้องการกำหนดเอง รหัสที่ใช้สำหรับรูปแบบตัวเลขปรากฏในกล่องชนิด เหนือรายการชนิด

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการกำหนดเองกำหนดไว้ล่วงหน้ารหัสไปรษณีย์ + 4 จัดรูปแบบ เลือก00000 0000 ในรายการชนิด เมื่อคุณเลือกรูปแบบตัวเลขที่มีอยู่แล้วภายในรายการชนิด Excel สร้างสำเนาของที่จัดรูปแบบตัวเลขที่คุณสามารถกำหนดเอง

 5. ในกล่อง ชนิด ให้ทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นกับรูปแบบตัวเลขที่เลือก

  เคล็ดลับ: ถ้าช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยรหัสไปรษณีย์ทั้งห้าหลัก และเก้าหลัก คุณสามารถใส่[< = 99999] 00000; 00000 0000เพื่อแสดงทั้งสองชนิดรหัสไปรษณีย์ได้อย่างถูกต้องในแผ่นงานได้

มีอักขระที่นำหน้าในรหัสไปรษณีย์

คุณสามารถจัดรูปแบบเซลล์หรือช่วงของเซลล์จะแสดงอักขระที่นำหน้าเพื่อให้รหัสไปรษณีย์จะนำหน้า ด้วยอักขระเพียงพอที่จะเติมความกว้างของเซลล์ ตัวอย่าง ที่คุณสามารถใช้ศูนย์หรือเส้นประจะแสดงรหัสไปรษณีย์ดังนี้: 0000000 98052 หรือ---98052ได้

สิ่งสำคัญ: รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองมีผลต่อลักษณะการใช้งานจะแสดงตัวเลขเท่านั้น และไม่มีผลต่อค่าต้นแบบของตัวเลข รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเองจะถูกเก็บไว้ในสมุดงาน และจะไม่พร้อมใช้งานสำหรับเวิร์กบุ๊กใหม่ที่คุณเปิด

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบ จัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ ประเภท ให้เลือก กำหนดเอง

 4. ในกล่องชนิด พิมพ์* 0ตาม ด้วยรหัสไปรษณีย์รูปแบบที่คุณต้องการใช้

  เคล็ดลับ: ตัวอย่างเช่น สำหรับรหัสไปรษณีย์ 5 หลัก พิมพ์* 0 ###

แสดงหมายเลขประกันสังคมเต็มจำนวน

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ประเภท คลิกพิเศษ

 4. ในรายการชนิด คลิกหมายเลขประกันสังคม

  หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขพิเศษนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้ง (ภาษา) ถูกตั้งค่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันมีรูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน หรือไม่พิเศษสำหรับหมายเลขประกันสังคม

แสดงเฉพาะล่าสุดไม่กี่ตัวเลขของหมายเลขประกันสังคม

สำหรับการวัดความปลอดภัยทั่วไป คุณอาจต้องการแสดงเฉพาะตัวสุดท้ายไม่กี่เลขของหมายเลขประกันสังคมแบบ และแทนส่วนเหลือของตัวเลข ด้วยเลขศูนย์หรืออักขระอื่น คุณสามารถทำสิ่งนี้ได้ โดยใช้สูตรที่ประกอบด้วยฟังก์ชัน CONCATENATE และขวา กระบวนงานนี้สมมติว่า หมายเลขประกันสังคมเสร็จสมบูรณ์จะอยู่ในคอลัมน์เดียว และคุณมีคอลัมน์ที่สองที่คุณต้องการแสดงเฉพาะตัวสุดท้ายไม่กี่เลขของหมายเลขประกันสังคม

สิ่งสำคัญ: เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นดูหมายเลขประกันสังคมมีทั้งหมด คุณสามารถซ่อนคอลัมน์ที่ประกอบด้วยตัวเลขดังกล่าวก่อน และป้องกันแผ่นงานนั้น เพื่อให้ผู้ใช้ไม่ได้รับอนุญาตไม่สามารถยกเลิกซ่อนข้อมูล เป็นแนวทางปฏิบัติดีที่สุด คุณอาจต้องการหลีกเลี่ยงการจัดเก็บหมายเลขประกันสังคมทั้งหมดในเวิร์กบุ๊กของคุณ แทน เก็บหมายเลขประกันสังคมทั้งหมดในตำแหน่งที่ตั้งที่ตรงตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยเคร่งครัด (ตัวอย่างเช่น โปรแกรมฐานข้อมูล), แล้ว ใช้เฉพาะตัวเลขสี่สุดท้ายของตัวเลขในเวิร์กบุ๊กของคุณ

 1. ในคอลัมน์ว่าง คลิกในเซลล์แรก

 2. บนแท็บสูตร ภายใต้ฟังก์ชัน คลิกแทรก ชี้ไปที่ข้อความ แล้ว คลิ กCONCATENATE

  แท็บสูตร กลุ่มฟังก์ชัน

 3. ในแถบสูตร แก้ไขสูตรเพื่อที่จะมีลักษณะดังนี้:

  = CONCATENATE ("000 - 00-" ขวา (< CELL1 >: < CELLn >, 4))

  เมื่อ< CELL1 >เป็นเซลล์ (เช่น A1) และ< CELLn >แรกคือ เซลล์สุดท้าย (ตัวอย่างเช่น A10) ในช่วงของเซลล์ที่ประกอบด้วยหมายเลขประกันสังคม

  Excel แสดงสตริง"000 - 00-" ข้อความแทนที่เป็นตัวเลข 5 แรกของตัวเลขประกันสังคม และรวม ด้วยตัวเลขสี่ล่าสุดของหมายเลขประกันสังคม (ตัวอย่างเช่น 000-00-1234)

 4. ในเซลล์ที่ประกอบด้วยสูตร ลากจุดจับเติมลงมาตามคอลัมน์เพื่อใส่เซลล์เหลืออยู่ในช่วง

แสดงตัวเลขเป็นหมายเลขโทรศัพท์

 1. เลือกเซลล์หรือช่วงของเซลล์ที่คุณต้องการจัดรูปแบบ

 2. บนแท็บหน้าแรก ภายใต้หมายเลข บนในรูปแบบตัวเลข เมนูป็อปอัพ กล่อง จัดรูปแบบตัวเลข คลิกกำหนดเอง

 3. ในกล่องโต้ตอบจัดรูปแบบเซลล์ ภายใต้ประเภท คลิกพิเศษ

 4. ในรายการชนิด คลิกหมายเลขโทรศัพท์

  หมายเหตุ: รูปแบบตัวเลขพิเศษนี้จะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อตำแหน่งที่ตั้ง (ภาษา) ถูกตั้งค่าเป็นประเทศสหรัฐอเมริกา (ภาษาอังกฤษ) ตำแหน่งที่ตั้งแตกต่างกันมีรูปแบบตัวเลขที่แตกต่างกัน หรือไม่พิเศษสำหรับหมายเลขโทรศัพท์

ดูเพิ่มเติม

รหัสรูปแบบตัวเลข

สร้าง และใช้รูปแบบตัวเลขแบบกำหนดเอง

แสดงวัน เวลา สกุลเงิน เศษส่วน หรือเปอร์เซ็นต์

เน้นค่าแนวโน้ม ด้วยการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขและรูปแบบ

แสดง หรือซ่อนค่าศูนย์

ฟังก์ชัน CONCATENATE

ฟังก์ชัน RIGHT, RIGHTB

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×