แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและกระดาษเสียการแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณก่อนที่จะพิมพ์

เมื่อคุณเลือกอย่าง น้อยหนึ่งแผ่นงาน แล้วคลิกไฟล์ >พิมพ์ คุณจะเห็นแสดงตัวอย่างของลักษณะที่ปรากฏของข้อมูลในเอกสารพิมพ์

 1. เลือกช่วงคุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กพิมพ์ เพื่อแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และหน้าต่างตัว

  คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณ

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกดCtrl + F2 ได้ด้วย

หมายเหตุ: 

 • เว้นแต่ว่าคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์สี แสดงตัวอย่างจะปรากฏในขาว แม้ว่าไม่มีสีในแผ่นงานก่อนอื่นของคุณ

 • หน้าถัดไป และหน้าก่อนหน้า จะพร้อมใช้งานก็ต่อ เมื่อคุณเลือกแผ่นงานมากกว่าหนึ่ง หรือ เมื่อแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูแผ่นงานหลายแผ่น ภายใต้การตั้งค่า คลิกเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากขึ้น

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไป และก่อนหน้า ให้คลิกลูกศรสำหรับหน้าถัดไป และหน้าก่อนหน้า ที่ด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ — หรือพิมพ์หมายเลขหน้าออก

 • เมื่อต้องการออกจากตัวอย่างก่อนพิมพ์ และกลับไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณ คลิกลูกศรในมุมบนซ้ายของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ใด ๆ

 • เมื่อต้องการดูระยะขอบของหน้า คลิกที่ปุ่มระยะขอบที่แสดง ในมุมขวาล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบ ลากระยะขอบเป็นความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ได้ โดยการลากจุดจับที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะขอบของหน้า ดูที่การตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้า เช่นการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษและขนาดของหน้า เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ไฟล์ >พิมพ์ >ตั้งค่า

เมื่อต้องการเลือกอย่าง น้อยหนึ่งแผ่นงาน

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกแท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บแผ่นงานที่คุณต้อง คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บ นั้นแล้ว คลิก

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแรก จากนั้นกดแป้นSHIFT ค้างไว้ และคลิกที่แท็บแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแรก แล้ว กดCTRL ค้างไว้ขณะที่คุณคลิกที่แท็บแผ่นงานอื่น ๆ ที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

คลิกขวาแท็บแผ่นงาน แล้ว คลิ กเลือกแผ่นงานทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเลือกหลายแผ่นงาน, [กลุ่ม] ปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊ก คลิกแผ่นงานใด ๆ ยกเลิกการเลือก ถ้าไม่มีแผ่นงานยกเลิกการเลือกจะมองเห็นได้ คลิกขวาแท็บของแผ่นงานที่เลือก แล้ว คลิ กยกเลิกแผ่นงาน

 1. คลิกเวิร์กชี ตหรือเลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำสิ่งนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในสมุดงาน

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office คลิกลูกศรอยู่ถัดจากพิมพ์ แล้ว คลิ กตัวอย่างก่อนพิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด CTRL + F2 ได้ด้วย

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างถัดไป และ หน้าก่อนหน้า บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่มแสดงตัวอย่าง คลิกถัดไป และหน้าก่อนหน้า

  หมายเหตุ: หน้าถัดไป และหน้าก่อนหน้า จะพร้อมใช้งานก็ต่อ เมื่อคุณเลือกมากกว่าหนึ่งเวิร์กชีต หรือ เมื่อแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า

 4. เมื่อต้องการดูระยะขอบของหน้า บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่มแสดงตัวอย่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงระยะขอบ

  ซึ่งแสดงระยะขอบในมุมมองตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบ คุณสามารถลากระยะขอบเพื่อความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ได้ โดยการลากจุดจับที่ด้านบนของหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้า บนแท็บตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกลุ่มพิมพ์ คลิกการตั้งค่าหน้ากระดาษ แล้ว เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนหน้าระยะขอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษ หรือแท็บแผ่นงาน ของ ตั้งค่าหน้ากระดาษ กล่องโต้ตอบ

 1. คลิกแผ่นงานหรือเลือกสิ่งที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ > พิมพ์

 3. ให้เลือกว่าคุณต้องการพิมพ์สิ่งที่คุณเลือกหรือพิมพ์แผ่นงานทั้งแผ่น

  พิมพ์ตัวเลือกการตั้งค่าหลังจากคลิกไฟล์ > พิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

 5. ถ้าคุณชอบสิ่งที่เห็น ให้คลิก พิมพ์ ที่มุมบนซ้ายหรือปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แสดงตัวอย่างการพิมพ์เพื่อย้อนกลับไปและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะพิมพ์

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×