ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office
แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

คุณสามารถหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดและกระดาษที่สูญเสียได้โดยการแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณก่อนที่จะพิมพ์

เมื่อคุณเลือกแผ่นงานอย่างน้อยหนึ่งแผ่นแล้วคลิกไฟล์>พิมพ์คุณจะเห็นการแสดงตัวอย่างของข้อมูลที่จะปรากฏบนสิ่งพิมพ์

 1. เลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิกไฟล์แล้วคลิกพิมพ์เพื่อแสดงตัวเลือกหน้าต่างการแสดงตัวอย่างและการพิมพ์

  คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณ

  แป้นพิมพ์ลัด    นอกจากนี้คุณยังสามารถกดCtrl + F2ได้อีกด้วย  

หมายเหตุ: 

 • นอกจากว่าคุณกำลังใช้เครื่องพิมพ์สีตัวอย่างจะปรากฏเป็นขาวดำแม้ว่าจะมีสีในแผ่นงานของคุณก็ตาม

 • หน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้าจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกแผ่นงานมากกว่าหนึ่งแผ่นหรือเมื่อแผ่นงานมีข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูหลายเวิร์กชีตภายใต้การตั้งค่าให้คลิกทั้งเวิร์กบุ๊ก

ข้อมูลที่มีประโยชน์มากขึ้น

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้าให้คลิกลูกศรสำหรับหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้าที่ด้านล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือพิมพ์หมายเลขหน้า

 • เมื่อต้องการออกจากการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และกลับไปยังเวิร์กบุ๊กของคุณให้คลิกลูกศรที่อยู่ด้านซ้ายบนของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 • เมื่อต้องการดูระยะขอบกระดาษให้คลิกปุ่มแสดงระยะขอบที่มุมขวาล่างของหน้าต่างแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบให้ลากระยะขอบไปที่ความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ได้โดยการลากจุดจับที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะขอบหน้ากระดาษให้ดูตั้งค่าระยะขอบหน้าก่อนที่จะพิมพ์เวิร์กชีต  

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้ากระดาษเช่นการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษและขนาดหน้าให้เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ไฟล์>พิมพ์การตั้งค่า>

เมื่อต้องการเลือกอย่างน้อยหนึ่งแผ่นงาน

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำดังนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกแท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บที่คุณต้องการให้คลิกปุ่มเลื่อนเพื่อแสดงแท็บจากนั้นคลิกที่แท็บนั้น

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ
 

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดแป้นSHIFTค้างไว้แล้วคลิกแท็บของแผ่นงานสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกแท็บของแผ่นงานแรก จากนั้นกดCTRLค้างไว้ขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นๆที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกหลายแผ่นงาน [กลุ่ม] จะปรากฏในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนของแผ่นงาน เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกหลายแผ่นงานในเวิร์กบุ๊กให้คลิกแผ่นงานไม่ได้เลือกใดๆ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานไม่ได้เลือกให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือกแล้วคลิกยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

 1. คลิกแผ่นงานหรือเลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

  เมื่อต้องการเลือก

  ให้ทำดังนี้

  แผ่นงานเดียว

  คลิกที่แท็บแผ่นงาน

  แท็บแผ่นงานที่ใช้งาน

  หากคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นจึงคลิกแท็บที่ต้องการ

  ปุ่มเลื่อนแท็บ

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

  แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

  คลิกที่แท็บของแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

  แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

  คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน แล้วคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด บน เมนูทางลัด

  เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน บนเมนูทางลัด

 2. คลิก ปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม Office คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจาก พิมพ์ แล้วคลิก แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  แป้นพิมพ์ลัด   นอกจากนี้คุณยังสามารถกด CTRL + F2 ได้อีกด้วย

 3. เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้าบนแท็บแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ในกลุ่มแสดงตัวอย่างให้คลิกหน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้า

  หมายเหตุ: หน้าถัดไปและหน้าก่อนหน้าจะพร้อมใช้งานก็ต่อเมื่อคุณเลือกเวิร์กชีตมากกว่าหนึ่งเวิร์กชีตหรือเมื่อเวิร์กชีตประกอบด้วยมากกว่าหนึ่งหน้าของข้อมูล

 4. เมื่อต้องการดูระยะขอบของหน้าบนแท็บแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ในกลุ่มแสดงตัวอย่างให้เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดงระยะขอบ

  ซึ่งจะแสดงระยะขอบในมุมมองการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบคุณสามารถลากระยะขอบไปยังความสูงและความกว้างที่คุณต้องการได้ คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ได้โดยการลากจุดจับที่ด้านบนของหน้าการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้ากระดาษบนแท็บการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ในกลุ่มพิมพ์ให้คลิกตั้งค่าหน้ากระดาษจากนั้นเลือกตัวเลือกที่คุณต้องการบนหน้าหน้าระยะขอบหัวกระดาษ/ท้ายกระดาษหรือแผ่นงานของแผ่นงาน กล่องโต้ตอบการตั้งค่าหน้ากระดาษ

 1. คลิกแผ่นงานหรือเลือกสิ่งที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิก ไฟล์ > พิมพ์ > พิมพ์

 3. เลือกถ้าคุณต้องการพิมพ์สิ่งที่คุณเลือกหรือพิมพ์ทั้งแผ่นงาน

  ตัวเลือกการตั้งค่าการพิมพ์หลังจากคลิกไฟล์ > พิมพ์

 4. คลิก พิมพ์

 5. ถ้าคุณต้องการดูสิ่งที่คุณเห็นให้คลิกพิมพ์ในมุมบนซ้ายหรือปิดหน้าต่างเบราว์เซอร์ที่แสดงการแสดงตัวอย่างเพื่อย้อนกลับไปและทำการเปลี่ยนแปลงก่อนที่คุณจะพิมพ์

หมายเหตุ:  หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณสามารถแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลมีประโยชน์หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้คุณใช้อ้างอิง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×