แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

แสดงตัวอย่างหน้าแผ่นงานก่อนที่คุณจะพิมพ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ด้วยการเลือกแผ่นงานแล้ว คลิกไฟล์ >พิมพ์ คุณสามารถดูตัวอย่างของสิ่งที่คุณได้เลือกก่อนที่คุณพิมพ์ได้

 1. คลิกเวิร์กชีตหรือเลือกเวิร์กชีตที่คุณต้องการแสดงตัวอย่าง

 2. คลิกไฟล์นั้นแล้ว คลิกพิมพ์ เพื่อดูการแสดงตัวอย่างหน้าต่างและพิมพ์ตัวเลือก

  คลิก ไฟล์ > พิมพ์ เพื่อแสดงตัวอย่างเวิร์กชีตของคุณ

  แป้นพิมพ์ลัด    คุณยังสามารถกด Ctrl + F2 ได้ด้วย

หมายเหตุ: 

 • เว้นแต่ว่าคุณมีการกำหนดค่าการพิมพ์บนเครื่องพิมพ์สี หน้าต่างแสดงตัวอย่างจะแสดงในสีขาวดำเท่า โดยไม่คำนึงว่าแผ่นงานของคุณมีสี

 • หน้าถัดไป และหน้าก่อนหน้า จะพร้อมใช้งานก็ต่อ เมื่อคุณเลือกมากกว่าหนึ่งเวิร์กชีต หรือ เมื่อแผ่นงานประกอบด้วยข้อมูลมากกว่าหนึ่งหน้า เมื่อต้องการดูแผ่นงานหลายแผ่น ภายใต้การตั้งค่า คลิกเวิร์กบุ๊กทั้งหมด

ข้อมูลเพิ่มเติมคุณอาจต้องการทราบ

 • เมื่อต้องการแสดงตัวอย่างหน้าถัดไปและหน้าก่อน ที่ด้านล่างของหน้าต่าง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิกลูกศรสำหรับ หน้าถัดไป และ หน้าก่อน หรือพิมพ์หมายเลขหน้า

 • เมื่อต้องการออกจากการแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และกลับไปยังสมุดงานของคุณ ให้คลิกที่ลูกศรใดๆ ที่มุมบนซ้ายของหน้าต่าง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์

 • เมื่อต้องการดูระยะขอบกระดาษ ที่ด้านล่างขวาของหน้าต่าง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ ให้คลิกปุ่ม แสดงระยะขอบ

 • เมื่อต้องการเปลี่ยนระยะขอบ คุณสามารถลากระยะขอบเพื่อความสูงและความกว้างที่คุณต้องการ คุณยังสามารถเปลี่ยนความกว้างของคอลัมน์ได้ โดยการลากจุดจับที่ด้านบนหรือด้านล่างของหน้าตัวอย่างก่อนพิมพ์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะขอบของหน้า ดูตั้งค่าระยะขอบกระดาษก่อนพิมพ์เวิร์กชีต

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการทำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าหน้า เช่นการเปลี่ยนการวางแนวหน้ากระดาษและขนาดของหน้า เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมภายใต้ไฟล์ >พิมพ์ >ตั้งค่า

วิธีการเลือกแผ่นงาน

เมื่อต้องการเลือก

ให้ทำสิ่งนี้

แผ่นงานเดียว

คลิกที่แท็บแผ่นงาน

คลิกที่แท็บ แผ่นงาน

ถ้าคุณไม่พบแท็บแผ่นงานที่คุณต้องการ ให้คลิกปุ่มเลื่อนแท็บเพื่อแสดงแท็บ จากนั้นคลิกแท็บที่ต้องการ

คลิกลูกศรสำหรับเลื่อนแท็บ

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Shift ค้างไว้ในขณะที่คลิกแท็บของแผ่นงานแผ่นสุดท้ายที่คุณต้องการเลือก

แผ่นงานสองแผ่นหรือมากกว่าที่ไม่อยู่ติดกัน

คลิกที่แท็บแผ่นงานแผ่นแรก แล้วกด Ctrl ค้างไว้ในขณะที่คุณคลิกแท็บของแผ่นงานอื่นที่ต้องการเลือก

แผ่นงานทั้งหมดในเวิร์กบุ๊ก

คลิกขวาบนแท็บแผ่นงาน และคลิก เลือกแผ่นงานทั้งหมด

เคล็ดลับ: เมื่อเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่น [กลุ่ม] จะปรากฏขึ้นในแถบชื่อเรื่องที่ด้านบนสุดของเวิร์กชีต เมื่อต้องการยกเลิกการเลือกเวิร์กชีตหลายแผ่นในเวิร์กบุ๊ก ให้คลิกที่เวิร์กชีตใดก็ได้ที่ไม่ได้เลือกไว้ ถ้าไม่เห็นแผ่นงานที่ไม่ได้เลือก ให้คลิกขวาที่แท็บของแผ่นงานที่เลือก จากนั้น คลิก ยกเลิกการจัดกลุ่มแผ่นงาน

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×