แสดงตัวชี้ระหว่างการนำเสนอเสมอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในขณะที่มีการนำเสนองาน ตัวชี้ (หรือเคอร์เซอร์) จะซ่อนตัวโดยอัตโนมัติ หลังจากที่ไม่ได้มีใช้งานประมาณสามวินาที ตัวชี้จะปรากฏขึ้นอีกครั้ง เมื่อมีการขยับเมาส์

ถ้าคุณต้องการให้ตัวชี้ปรากฏต่อเนื่องระหว่างงานนำเสนอ ดำเนินดังต่อไปนี้

หมายเหตุ:  ตามค่าเริ่มต้น คุณไม่สามารถทำให้ตัวชี้ปรากฏในงานนำเสนอทุกชิ้นได้ ดังนั้นให้ดำเนินการตามคำแนะนำด้านล่างนี้สำหรับงานนำเสนอแต่ละงานที่คุณต้องการให้ตัวชี้ปรากฏ

  1. บนแท็บ การนำเสนอสไลด์ในกลุ่ม เริ่มการนำเสนอสไลด์ ให้คลิก ตั้งแต่ต้น เพื่อเริ่มงานนำเสนอตั้งแต่สไลด์แรก หรือคลิก ตั้งแต่สไลด์ปัจจุบัน เพื่อเริ่มงานนำเสนอตั้งแต่สไลด์ ที่เลือกอยู่ในขณะนั้น

  2. คลิกเมาส์ขวาที่สไลด์ ชี้ไปที่ ตัวเลือกตัวชี้ จากนั้นคลิกตัวเลือกของตัวชี้ (ลูกศร, ปากกา หรือ ปากกาเน้นข้อความ)

  3. คลิกเมาส์ขวาที่สไลด์อีกครั้ง แล้วชี้ไปยัง ตัวเลือกตัวชี้ ให้ชี้เมาส์ไปที่ ตัวเลือกลูกศร แล้วคลิก มองเห็นได้

ใน PowerPoint คุณสามารถใช้เมาส์ของคุณเช่นตัวชี้แบบเลเซอร์ในระหว่างงานนำเสนอของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูบทความเปลี่ยนเมาส์ของคุณเป็นตัวชี้แบบเลเซอร์

  1. บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองงานนำเสนอ คลิกนำเสนอสไลด์

  2. คลิกขวาที่สไลด์ ชี้ไปที่ตัวเลือกตัวชี้ บนเมนูทางลัด ชี้ไปที่ตัวเลือกลูกศร แล้ว คลิ กมองเห็นได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×