แสดงชื่อในกลุ่มที่ติดต่อ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

บางครั้ง คุณต้องการทราบว่ามีใครอยู่ในกลุ่มที่ติดต่อ ซึ่งถูกเรียกว่ารายชื่อการแจกจ่ายใน Outlook เวอร์ชันก่อนหน้า ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายการนั้นมีบุคคลที่เหมาะสมสำหรับโครงการที่เฉพาะเจาะจง

ไม่ใช่ปัญหา เพียงดับเบิลคลิกที่กลุ่มที่ติดต่อเพื่อแสดงชื่อของบุคคลที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนั้น

เคล็ดลับ: จะไม่มีผลใดๆ หากคุณดับเบิลคลิกที่กลุ่มที่ติดต่อในรายชื่อที่ติดต่อของคุณใน บุคคล หรือในกล่อง ถึง หรือ สำเนาถึง ของอีเมล

ดับเบิลคลิกที่กลุ่มที่ติดต่อเพื่อดูชื่อทั้งหมด

ดับเบิลคลิกที่กลุ่มที่ติดต่อเพื่อดูรายการของชื่อ

หน้าต่างจะเปิดขึ้นเพื่อแสดงรายการของชื่อทั้งหมดในกลุ่มที่ติดต่อ

การดับเบิลคลิกที่กลุ่มที่ติดต่อจะเป็นการเปิดรายชื่อสมาชิก

ถ้าคุณต้องการ คุณสามารถ เพิ่มบุคคล หรือ เอาบุคคลออกจากกลุ่มที่ติดต่อของคุณได้

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×