แสดงจำนวนคำ (และอื่น ๆ) ใน Word for Mac

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบจำนวนคำทั้งหมดในเอกสาร Word for Mac ให้ดูที่แถบสถานะด้านล่างของหน้าต่าง คุณสามารถเปิดกล่องนับจำนวนคำเพื่อดูจำนวนอักขระในเอกสารหรือข้อความที่เลือกไว้

ที่ด้านล่างของเอกสารในแถบสถานะ มีจำนวนรวมของคำแสดงอยู่

นับจำนวนอักขระ บรรทัด และย่อหน้า

คุณสามารถดูจำนวนอักขระ บรรทัด ย่อหน้า และข้อมูลอื่นๆ ใน Word for Mac โดยคลิก จำนวนคำ ในแถบสถานะเพื่อเปิดกล่องนับจำนวนคำ ถ้าคุณไม่เลือกข้อความบางส่วนไว้ Word จะนับข้อความทั้งหมดในเอกสารรวมถึงอักขระต่างๆ จากนั้นจะแสดงในกล่องนับจำนวนคำเป็นสถิติ

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ

นับจำนวนคำในบางส่วนของเอกสาร

เมื่อต้องการนับจำนวนคำในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการนับจำนวน จากนั้นคลิก นับจำนวนคำ บนเมนู เครื่องมือ

แทรกจำนวนคำในเอกสารของคุณ

คุณยังสามารถแทรกจำนวนคำในเอกสาร Word และถ้าคุณเลือกที่จะแทรกแล้ว คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ที่คุณต้องการเพื่อให้จำนวนคำปรากฏขึ้นมา

 2. คลิก แทรก > เขตข้อมูล

  ตัวเลือกเขตข้อมูลจะถูกเน้นไว้บนแท็บแทรก

 3. ด้านล่าง ประเภท คลิก คุณสมบัติเอกสาร จากนั้นในด้านล่าง ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก NumWords คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจำนวนคำในเอกสาร

  เลือกกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลกับคุณสมบัติเอกสารและ NumWords แล้ว

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มจำนวนหน้าหรืออักขระโดยการคลิก NumPages หรือ NumChars ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ได้อีกด้วย

ตั้งค่าการนับจำนวนคำให้อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์

 1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ด้านล่าง ผลลัพธ์และการแชร์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ด้านล่าง ตัวเลือกการพิมพ์ เลือก อัปเดตเขตข้อมูล

แสดงแถบสถานะ และดูจำนวนอักขระ

เมื่อต้องการแสดงแถบสถานะใน Word for Mac 2011 บนเมนู Word คลิก กำหนดลักษณะ แล้วคลิก มุมมอง จากนั้นด้านล่าง หน้าต่าง ให้คุณเลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ติดกันกับ แถบสถานะ

เมื่อต้องการดูจำนวนอักขระ บรรทัด ย่อหน้า และข้อมูลอื่นๆ ให้คลิก จำนวนคำ ในแถบสถานะเพื่อเปิดกล่องนับจำนวนคำ ถ้าคุณไม่เลือกข้อความบางส่วนไว้ Word จะนับข้อความทั้งหมดในเอกสารรวมถึงอักขระต่างๆ จากนั้นจะแสดงในกล่องนับจำนวนคำเป็นสถิติ

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ

นับจำนวนคำในบางส่วนของเอกสาร

เมื่อต้องการนับจำนวนคำในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการนับจำนวน จากนั้นคลิก นับจำนวนคำ บนเมนู เครื่องมือ

แทรกจำนวนคำในเอกสารของคุณ

คุณยังสามารถแทรกจำนวนคำในเอกสาร Word และถ้าคุณเลือกที่จะแทรกแล้ว คุณสามารถอัปเดตข้อมูลได้บ่อยเท่าที่ต้องการ

 1. ในเอกสารของคุณ คลิกที่ตำแหน่งใดก็ได้ที่คุณต้องการเพื่อให้จำนวนคำปรากฏขึ้นมา

 2. คลิก แทรก > เขตข้อมูล

  ตัวเลือกเขตข้อมูลจะถูกเน้นไว้บนแท็บแทรก

 3. ด้านล่าง ประเภท คลิก คุณสมบัติเอกสาร จากนั้นในด้านล่าง ชื่อเขตข้อมูล ให้คลิก NumWords คลิก ตกลง เพื่อเพิ่มเขตข้อมูลจำนวนคำในเอกสาร

  เลือกกล่องโต้ตอบเขตข้อมูลกับคุณสมบัติเอกสารและ NumWords แล้ว

  หมายเหตุ: คุณยังสามารถเพิ่มจำนวนหน้าหรืออักขระโดยการคลิก NumPages หรือ NumChars ในรายการ ชื่อเขตข้อมูล ได้อีกด้วย

ตั้งค่าการนับจำนวนคำให้อัปเดตโดยอัตโนมัติเมื่อคุณพิมพ์

 1. ในเมนู Word คลิก การกำหนดลักษณะ

 2. ด้านล่าง ผลลัพธ์และการแชร์ ให้คลิก พิมพ์

 3. ด้านล่าง ตัวเลือกการพิมพ์ เลือก อัปเดตเขตข้อมูล

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×