แสดงงานทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการดูรายการที่คุณได้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ามุมมอง มุมมองนี้จะมีประโยชน์ สำหรับรายการทั้งหมดเสร็จสมบูรณ์ การตรวจทาน หรือเพื่อเปิดใช้งานงานเสร็จสมบูรณ์แล้ว และครบกำหนดใหม่การตั้งค่าวัน

แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์ในมุมมองงาน

 • ในงาน บนแท็บมุมมอง ในกลุ่มมุมมองปัจจุบัน คลิกเปลี่ยนมุมมอง แล้ว คลิ กเสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดซึ่งเสร็จสมบูรณ์ หรือไม่นั่นคือคลิกรายการอย่างง่าย หรือรายการโดยละเอียด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ใช้หนึ่งในมุมมองต่อไปนี้: Activeวันถัดไป 7 และOverdue

 1. ในแถบรายการที่ต้องทำ คลิกขวาในกล่องชนิดงานใหม่ แล้ว คลิ กตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บขั้นสูง ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งรายการต่อไปนี้ปรากฏขึ้น คลิกรายการ แล้ว คลิกเอาออก:

  • ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์

  • คลิกไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งค่าสถานะ

 1. ในแถบรายการที่ต้องทำ คลิกขวาในกล่องชนิดงานใหม่ แล้ว คลิ กตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บขั้นสูง คลิกเขตข้อมูล ชี้ไปยังเขตข้อมูล Date/Time แล้ว คลิ กวันเสร็จสมบูรณ์

 3. ในรายการเงื่อนไข คลิกไม่มีอยู่

 4. คลิกเพิ่มลงในรายการ

 5. คลิกเขตข้อมูล ชี้ไปยังเขตข้อมูลจดหมายทั้งหมด แล้ว คลิ กวันเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งค่าสถานะ

 6. ในรายการเงื่อนไข คลิกไม่มีอยู่

 7. คลิกเพิ่มลงในรายการ

 8. คลิก ตกลง

แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์ในมุมมองงาน

 1. ในตัวบานหน้าต่างนำทาง คลิกงาน

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง คลิกงานที่เสร็จสมบูรณ์

  บานหน้าต่างนำทางที่มีการเลือกงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับมุมมองปัจจุบัน

เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมดซึ่งเสร็จสมบูรณ์ หรือไม่นั่นคือคลิกรายการอย่างง่าย หรือรายการโดยละเอียด

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น คุณสามารถใช้มุมมองต่อไปนี้:งานถัดไปเจ็ดวัน และงานที่พ้นกำหนด ได้

 1. ในแถบรายการที่ต้องทำ คลิกขวาในกล่องชนิดงานใหม่ แล้ว คลิ กตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บขั้นสูง ถ้าอย่างใดอย่างหนึ่งรายการต่อไปนี้ปรากฏขึ้น คลิกรายการ แล้ว คลิกเอาออก:

  • ไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์

  • คลิกไม่มีวันเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งค่าสถานะ

 1. ในแถบรายการที่ต้องทำ คลิกขวาในกล่องชนิดงานใหม่ แล้ว คลิ กตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บขั้นสูง คลิกเขตข้อมูล ชี้ไปยังเขตข้อมูล Date/Time แล้ว คลิ กวันเสร็จสมบูรณ์

 3. ในรายการเงื่อนไข คลิกไม่มีอยู่

 4. คลิกเพิ่มลงในรายการ

 5. คลิกเขตข้อมูล ชี้ไปยังเขตข้อมูลจดหมายทั้งหมด แล้ว คลิ กวันเสร็จสมบูรณ์แล้วตั้งค่าสถานะ

 6. ในรายการเงื่อนไข คลิกไม่มีอยู่

 7. คลิกเพิ่มลงในรายการ

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×