แสดงงานทั้งหมดที่ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อต้องการตรวจทานรายการที่คุณได้ทำเครื่องหมายว่าเสร็จสมบูรณ์แล้ว คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่ามุมมองได้ มุมมองนี้มีประโยชน์สำหรับการตรวจทานรายการที่เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมด หรือเปิดใช้งานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วใหม่ และตั้งค่าวันครบกำหนดใหม่

แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์ในมุมมองงาน

 • ใน งาน บนแท็บ มุมมอง ในกลุ่ม มุมมองปัจจุบัน ให้คลิก เปลี่ยนมุมมอง แล้วคลิก เสร็จสมบูรณ์

เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมด  ไม่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่  ให้คลิก รายการพื้นฐาน หรือ รายละเอียดรายการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ใช้หนึ่งในมุมมองต่อไปนี้: Activeวันถัดไป 7 และOverdue

 1. ใน แถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกขวาในกล่อง พิมพ์งานใหม่ แล้วคลิก ตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ถ้ารายการใดๆ ต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกรายการนั้น แล้วคลิก เอาออก ได้แก่

  • วันที่เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีอยู่

  • คลิก ตั้งค่าสถานะ 'วันที่เสร็จสมบูรณ์' ไม่มีอยู่

 1. ใน แถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกขวาในกล่อง พิมพ์งานใหม่ แล้วคลิก ตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก เขตข้อมูล ชี้ไปที่ เขตข้อมูลวันที่/เวลา แล้วคลิก วันที่เสร็จสมบูรณ์

 3. ในรายการ เงื่อนไข ให้คลิก ไม่มีอยู่

 4. คลิก เพิ่มในรายการ

 5. คลิก เขตข้อมูล จากนั้นชี้ไปที่ เขตข้อมูลจดหมายทั้งหมด แล้วคลิก ตั้งค่าสถานะ 'วันที่เสร็จสมบูรณ์'

 6. ในรายการ เงื่อนไข ให้คลิก ไม่มีอยู่

 7. คลิก เพิ่มในรายการ

 8. คลิก ตกลง

แสดงงานที่เสร็จสมบูรณ์ในมุมมองงาน

 1. ใน บานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก งาน

 2. ในบานหน้าต่างนำทาง ให้คลิก งานที่เสร็จสมบูรณ์

  บานหน้าต่างนำทางที่มีการเลือกงานที่เสร็จสมบูรณ์สำหรับมุมมองปัจจุบัน

เมื่อต้องการดูรายการทั้งหมด  ไม่ว่าจะเสร็จสมบูรณ์หรือไม่  ให้คลิก รายการพื้นฐาน หรือ รายละเอียดรายการ

หมายเหตุ: เมื่อต้องการดูเฉพาะรายการที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถใช้มุมมองใดมุมมองหนึ่งต่อไปนี้ งานที่ทำอยู่เจ็ดวันถัดไป และ งานที่พ้นกำหนด

 1. ในแถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกขวาในช่อง พิมพ์งานใหม่ แล้วคลิก ตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ถ้ารายการใดๆ ต่อไปนี้ปรากฏขึ้น ให้คลิกรายการนั้น แล้วคลิก เอาออก ได้แก่

  • วันที่เสร็จสมบูรณ์ ไม่มีอยู่

  • คลิก ตั้งค่าสถานะ 'วันที่เสร็จสมบูรณ์' ไม่มีอยู่

 1. ในแถบรายการที่ต้องทำ ให้คลิกขวาในช่อง พิมพ์งานใหม่ แล้วคลิก ตัวกรอง

  คำสั่งตัวกรองสำหรับรายการที่ต้องทำ

 2. บนแท็บ ขั้นสูง ให้คลิก เขตข้อมูล ชี้ไปที่ เขตข้อมูลวันที่/เวลา แล้วคลิก วันที่เสร็จสมบูรณ์

 3. ในรายการ เงื่อนไข ให้คลิก ไม่มีอยู่

 4. คลิก เพิ่มในรายการ

 5. คลิก เขตข้อมูล จากนั้นชี้ไปที่ เขตข้อมูลจดหมายทั้งหมด แล้วคลิก ตั้งค่าสถานะ 'วันที่เสร็จสมบูรณ์'

 6. ในรายการ เงื่อนไข ให้คลิก ไม่มีอยู่

 7. คลิก เพิ่มในรายการ

 8. คลิก ตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×