แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสูตรและเซลล์

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ตรวจสอบสูตรสำหรับความถูกต้อง หรือการค้นหาแหล่งมาของข้อผิดพลาดอาจเป็นเรื่องยากถ้าสูตรที่ใช้เซลล์ถูกอ้าง หรือการอ้างอิง:

 • เซลล์ถูกอ้าง —   เซลล์ที่ถูกอ้างถึง โดยสูตรในเซลล์อื่น ตัวอย่างเช่น ถ้าเซลล์ D10 ประกอบด้วยสูตร= B5เซลล์ B5 เป็นที่ที่ถูกอ้างเซลล์ D10

 • เซลล์ที่อ้างถึงทั้ง   เซลล์เหล่านี้ประกอบด้วยสูตรที่อ้างอิงไปยังเซลล์อื่น ตัวอย่าง ถ้าเซลล์ D10 ประกอบด้วยสูตร= B5เซลล์ D10 คือ ขึ้นของเซลล์ B5

เพื่อช่วยคุณในการตรวจสอบสูตรของคุณ คุณสามารถใช้คำสั่งติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง และติดตามเซลล์ที่อ้างถึง เพื่อแสดงภาพ และติดตามความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และสูตรด้วยลูกศรตัวติดตาม เหล่านี้ดังที่แสดงในภาพนี้

เวิร์กชีตที่มีลูกศรติดตาม

ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์สูตรระหว่างเซลล์:

 1. คลิกไฟล์ >ตัวเลือก >ขั้นสูง

  หมายเหตุ: ถ้าคุณกำลังใช้Excel 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม คลิกตัวเลือก Excel แล้ว คลิกประเภทขั้นสูง  

 2. ในส่วนตัวเลือกการแสดงสำหรับเวิร์กบุ๊กนี้ เลือกเวิร์กบุ๊ก และตรวจสอบว่าทั้งหมด ถูกเลือกสำหรับวัตถุ แสดง

 3. เมื่อต้องการระบุการอ้างอิงเซลล์ในเวิร์กบุ๊กอื่น เวิร์กบุ๊กต้องเปิดอยู่ Microsoft Office Excel ไม่สามารถไปยังเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่ไม่ได้เปิดอยู่

 4. ให้เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์ที่มีสูตรที่คุณต้องการหาเซลล์ที่ถูกอ้าง

 2. เมื่อต้องการแสดงลูกศรติดตามไปแต่ละเซลล์ที่ให้ข้อมูลไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ โดยตรงบนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม

  • ลูกศรสีน้ำเงินแสดงเซลล์ที่ มีข้อผิดพลาดใด ๆ ลูกศรสีแดงแสดงเซลล์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้ามีการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก ด้วยเซลล์บนเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น เป็นลูกศรสีดำชี้จากเซลล์ที่เลือกไปไอคอนเวิร์กชีต ไอคอนเวิร์กชีต เวิร์กบุ๊กต้องเปิดก่อน Excel สามารถอ้างอิง

 3. เมื่อต้องการระบุระดับถัดไปของเซลล์ที่ให้ข้อมูลไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ คลิกติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม อีกครั้ง

 4. เมื่อต้องการเอาลูกศร 1 ระดับในแต่ละครั้ง ขึ้นต้น ด้วยลูกเซลล์ขวาห่างจากเซลล์ที่ใช้งาน แล้วบนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอาลูกศร แล้ว คลิ กเอาลูกศรถูกอ้าง รูปปุ่ม เมื่อต้องการเอาระดับอื่นของลูกศรติดตาม คลิกปุ่มอีกครั้ง

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการระบุเซลล์ที่อ้างถึง

 2. เมื่อต้องการแสดงลูกศรติดตามไปแต่ละเซลล์ที่จะขึ้นอยู่กับเซลล์ บนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกติดตามเซลล์ที่อ้างถึง รายการย่อ/ขยาย

  ลูกศรสีน้ำเงินแสดงเซลล์ที่ มีข้อผิดพลาดใด ๆ ลูกศรสีแดงแสดงเซลล์ที่ทำให้เกิดข้อผิดพลาด ถ้ามีการอ้างอิงเซลล์ที่เลือก ด้วยเซลล์บนเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น เป็นลูกศรสีดำชี้จากเซลล์ที่เลือกไปไอคอนเวิร์กชีต ไอคอนเวิร์กชีต เวิร์กบุ๊กต้องเปิดก่อน Excel สามารถอ้างอิง

 3. เมื่อต้องการระบุระดับถัดไปของเซลล์ที่อ้างอิงอยู่บนเซลล์ที่ใช้งานอยู่ คลิกติดตามเซลล์ที่อ้างถึง รายการย่อ/ขยาย อีกครั้ง

 4. เมื่อต้องการเอาลูกศร 1 ระดับในแต่ละครั้ง โดยเริ่มจากเซลล์ที่ขึ้นต่อกันมากที่สุดจากเซลล์ บนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกลูกศรอยู่ถัดจากเอาลูกศร จากนั้น คลิเอา ลูกศรขึ้นต่อกัน รูปปุ่ม เมื่อต้องการเอาระดับอื่นของลูกศรติดตาม คลิกปุ่มอีกครั้ง

ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. ในเซลล์ว่าง ใส่ = (เครื่องหมายเท่ากับ)

 2. คลิกปุ่ม เลือกทั้งหมด

  ปุ่ม เลือกทั้งหมด

 3. เลือกเซลล์ และบนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม สองครั้ง

เมื่อต้องการเอาลูกศรตัวติดตาม ทั้งหมดบนแผ่นงาน บนแท็บสูตร ในกลุ่มการตรวจสอบสูตร คลิกเอาลูกศร รูปปุ่ม

ปัญหา: Microsoft Excel ส่งเสียงเตือนเมื่อฉันคลิกติดตามเซลล์ที่อ้างถึงหรือคำสั่งติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง

ถ้ามี beeps Excel เมื่อคุณคลิกติดตามเซลล์ที่อ้างถึง รายการย่อ/ขยาย หรือติดตามเซลล์ที่ถูกอ้าง รูปปุ่ม , Excel อาจ ติดตามระดับทั้งหมดของสูตร หรือคุณกำลังพยายามที่จะติดตามรายการที่ถูก untraceable ไม่บังคับใช้เครื่องมือตรวจสอบรายการต่อไปนี้บนแผ่นงานที่สามารถอ้างอิง โดยสูตร:

 • การอ้างอิงไปยังกล่องข้อความ แผนภูมิฝังตัว หรือรูปภาพบนแผ่นงาน

 • รายงาน PivotTable

 • การอ้างอิงการตั้งชื่อค่าคง

 • สูตรที่อยู่ในเวิร์กบุ๊กอื่นที่อ้างอิงไปยังเซลล์ที่ใช้งานอยู่ถ้าเวิร์กบุ๊กนั้นปิดอยู่

หมายเหตุ: 

 • เมื่อต้องการดูรหัสสีของเซลล์ที่ถูกอ้างสำหรับอาร์กิวเมนต์ในสูตร ให้เลือกเซลล์แล้วกด F2

 • เมื่อต้องการเลือกเซลล์ที่อยู่ปลายลูกศร ให้ดับเบิลคลิกที่ลูกศรนั้น ถ้าเซลล์อยู่ในเวิร์กชีตหรือเวิร์กบุ๊กอื่น ให้ดับเบิลคลิกที่ลูกศรสีดำเพื่อแสดงกล่องโต้ตอบ ไปที่ จากนั้นดับเบิลคลิกที่การอ้างอิงที่คุณต้องการในรายการ ไปที่

 • ลูกศรติดตามทั้งหมดหายไปถ้าคุณเปลี่ยนสูตรที่ลูกศรชี้ แทรก หรือลบคอลัมน์หรือแถว หรือลบ หรือย้ายเซลล์ การคืนค่าลูกศรติดตามหลังจากทำการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณต้องใช้คำสั่งการตรวจสอบบนแผ่นงานอีกครั้ง การติดตามลูกศรติดตามเดิม พิมพ์แผ่นงาน มีลูกศรติดตามที่แสดงอยู่ก่อนที่คุณทำการเปลี่ยนแปลง

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×