แสดงข้อมูลธุรกิจบนไซต์ SharePoint

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถเพิ่ม และการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจ Web Part บนไซต์Microsoft Office SharePoint Server 2007 เพื่อแสดงข้อมูลธุรกิจจากฐานข้อมูลภายนอกเช่น Microsoft SQL Server, SAP หรือ Siebel ขั้นตอนในบทความนี้อ้างอิงถึงข้อมูลเฉพาะจาก AdventureWorks สองฐานข้อมูลตัวอย่างที่พร้อมใช้งานได้จากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft

หมายเหตุ: ก่อนที่คุณสามารถใช้ข้อมูลธุรกิจ Web Part เพื่อแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชันธุรกิจบนไซต์ SharePoint ผู้ดูแลระบบของคุณต้องก่อนลงทะเบียนแอปพลิเคชันธุรกิจภายนอกของคุณกับOffice SharePoint Server 2007

ในบทความนี้

ภาพรวม

แสดงข้อมูลสรุปของข้อมูลธุรกิจในรายการ

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเดียวของข้อมูลธุรกิจ

เชื่อมต่อ Web Part เพื่อกำหนดค่าการกระทำของแอปพลิเคชันธุรกิจ

เชื่อมต่อ Web Part เพื่อแสดงรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม

Microsoft Office SharePoint Server 2007 แสดงชุดของข้อมูลธุรกิจเริ่มต้นสี่ Web Part สำหรับ Web Part เหล่านี้ใช้ในแบบ Business Data แค็ตตาล็อก (BDC) เพื่อแสดงมุมมองบนเว็บของข้อมูลทางธุรกิจที่อยู่ในฐานข้อมูลที่อยู่ภายนอกOffice SharePoint Server 2007 เช่น Microsoft SQL Server 2005, Siebel หรือ SAP

คุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจ Web Part เพื่อกำหนดค่า และดำเนินการกระทำที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันธุรกิจของคุณ Business กระทำใน Web Part ของข้อมูลถูกใช้โดยอัตโนมัติ หรือสร้างแอคชันที่เปิดเว็บเพจที่ แสดงส่วนติดต่อผู้ใช้ของแอปพลิเคชัน business ฟอร์มเปิดMicrosoft Office InfoPath 2007 และดำเนินงานอื่น ๆ ที่ใช้บ่อย

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณสามารถแสดงข้อมูลของแอปพลิเคชันธุรกิจบนไซต์ SharePoint ผู้ดูแลระบบของคุณต้องก่อนลงทะเบียนแอปพลิเคชันธุรกิจภายนอกของคุณกับOffice SharePoint Server 2007 ชนิดของข้อมูลในแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่คุณสามารถแสดงบนไซต์ SharePoint ขึ้นอยู่กับเขตข้อมูลที่ผู้ดูแลระบบของคุณลงทะเบียนกับOffice SharePoint Server 2007

ขั้นตอนในบทความนี้อ้างถึงข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากฐานข้อมูลจำเป็นต้องมีสองที่พร้อมใช้งานได้อย่างอิสระจากศูนย์ดาวน์โหลด Microsoft มีสองตัวอย่างฐานข้อมูลที่ใช้เพื่อช่วยให้คุณเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานกับข้อมูลธุรกิจ Web Part สำหรับ:

 • AdventureWorksDW SQL Server 2005 อย่าง

 • ตัวอย่างของเซิร์ฟเวอร์ 2000 AdventureWorks SQL

คุณอาจต้องปรึกษากับผู้ดูแลระบบของคุณเพื่อให้แน่ใจว่า ฐานข้อมูลเหล่านี้จะติดตั้ง และลงทะเบียนระบบOffice SharePoint Server 2007 ของคุณ

ด้านบนของหน้า

แสดงข้อมูลสรุปของข้อมูลธุรกิจในรายการ

คุณสามารถแสดงข้อมูลธุรกิจจากฐานข้อมูลภายนอกในฟอร์มรายการแบบง่าย โดยใช้รายการ Web Part ข้อมูลธุรกิจ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงรายการของผลิตภัณฑ์และราคารายการ

การแสดงข้อมูลธุรกิจใน Web Part รายการข้อมูลธุรกิจ

หลังจากข้อมูลปรากฏ คุณสามารถแก้ไขคุณสมบัติของมุมมองของการทางธุรกิจ Web Part รายการข้อมูล เช่นเดียวกับที่คุณสามารถแก้ไขมุมมองของรายการ SharePoint ใด ๆ นอกจากนี้คุณยังสามารถกรองตามคุณสมบัติ หรือจำกัดจำนวนรายการที่แสดงใน Web Part

 1. ไปหน้าบนไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการแสดงรายการข้อมูลธุรกิจ

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกเพิ่ม Web Part

 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม Web Part เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการข้อมูลธุรกิจ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. จากข้อมูลธุรกิจ Web Part ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ที่อยู่ถัดจากกล่องชนิด คลิกเรียกดู รูปปุ่ม

 7. ในกล่องโต้ตอบชนิดของข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชนิดข้อมูลทางธุรกิจสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่คุณกำลังทำงานกับ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น เลือกผลิตภัณฑ์ ในตัวอย่างนี้แอปพลิเคชัน คือAdventureWorksDWInstance

 8. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ขยายส่วนลักษณะที่ปรากฏ

 9. ในกล่องชื่อเรื่อง แทนรายการข้อมูลธุรกิจ ที่ มีชื่อเรื่องของคุณเองสำหรับ Web Part นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์รายการผลิตภัณฑ์ในกล่องชื่อเรื่อง

 10. จาก Web Part เพิ่มเข้าไปใหม่ คลิกแก้ไขมุมมอง และทำต่อไปนี้:

  • ในส่วนรายการเพื่อเรียกใช้ เลือกเรียกดูรายการทั้งหมด

  • ในส่วนคอลัมน์ เลือกชื่อของคอลัมน์ที่คุณต้องการแสดงใน Web Part

 11. คลิก ตกลง

ขณะนี้ยังใหม่รายการ Web Part ข้อมูลธุรกิจแสดงรายการผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลแอปพลิเคชันธุรกิจของคุณ

ด้านบนของหน้า

แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการเดียวของข้อมูลธุรกิจ

คุณสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ business จากฐานข้อมูลภายนอก โดยใช้รายการข้อมูลธุรกิจ Web Part ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่เฉพาะเจาะจงจากฐานข้อมูลแอปพลิเคชัน business

การแสดงข้อมูลใน Web Part รายการข้อมูลธุรกิจ

 1. ไปหน้าบนไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายการทางธุรกิจที่เฉพาะเจาะจง

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกเพิ่ม Web Part

 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม Web Part เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการข้อมูลธุรกิจ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. จากข้อมูลธุรกิจ Web Part ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ที่อยู่ถัดจากกล่องชนิด คลิกเรียกดู รูปปุ่ม

 7. ในกล่องโต้ตอบชนิดของข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชนิดข้อมูลทางธุรกิจสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่คุณกำลังทำงานกับ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น เลือกผลิตภัณฑ์ สำหรับชนิดข้อมูลธุรกิจ ในตัวอย่างนี้แอปพลิเคชัน คือAdventureWorksDWInstance

 8. ถัดจากกล่องรายการ คลิกเรียกดู รูปปุ่ม เพื่อเลือกผลิตภัณฑ์ที่คุณต้องการแสดง

 9. ในกล่องโต้ตอบที่ปรากฏขึ้น รายการดรอปดาวน์แรกแสดงตัวกรองที่กำหนดไว้สำหรับเอนทิตีนี้ใน BDC คลิกตัวกรองชื่อ ในเขตข้อมูลอยู่ติดกัน พิมพ์ประเภทผลิตภัณฑ์ เช่นจักรยานที่คุณต้องการค้นหา คลิกค้นหา รูปปุ่ม เพื่อค้นหาชื่อผลิตภัณฑ์ที่ประกอบด้วยประเภทที่คุณใส่

 10. เลือกรายการหนึ่งจากรายการของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏขึ้น นั้นแล้ว คลิกตกลง ID ของรายการที่คุณเลือกจะปรากฏในกล่องรายการ ในบานหน้าต่างเครื่องมือขึ้น

 11. ภายใต้เขตข้อมูล คลิกปุ่มตัวเลือก

 12. ในกล่องโต้ตอบเลือกเขตข้อมูล เลือกข้อมูลรายการที่คุณต้องการแสดง แล้ว คลิ กตกลง

 13. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ขยายส่วนลักษณะที่ปรากฏ

 14. ในกล่องชื่อเรื่อง แทนรายการข้อมูลธุรกิจ ที่ มีชื่อเรื่องของคุณเองสำหรับ Web Part นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น พิมพ์ผลิตภัณฑ์ที่แสดงในกล่องชื่อเรื่อง

ตัวใหม่รายการข้อมูลธุรกิจ Web Part แสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์จากฐานข้อมูลแอปพลิเคชันธุรกิจของคุณ

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part เพื่อกำหนดค่าการกระทำของแอปพลิเคชันธุรกิจ

โดยใช้การกระทำใน Web Part ข้อมูลธุรกิจบนไซต์ SharePoint ของคุณ คุณสามารถเพิ่มการกระทำลงในโปรไฟล์ของผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณสามารถทำการค้นหาข้อมูลนั้นใน MSN โดยไม่ต้องออกจากOffice SharePoint Server 2007 การกระทำใน Web Part ข้อมูลธุรกิจแสดงรายการของการดำเนินการ ในรูปแบบ ของลิงก์ หรือ บนแถบเครื่อง มือ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจตัวใน BDC

Web Part การกระทำของข้อมูลธุรกิจ

ขั้นตอนที่ 1: เพิ่ม และเชื่อมต่อการกระทำใน Web Part ข้อมูลธุรกิจ

ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถเพิ่มการกระทำการกระทำใน Web Part ข้อมูลธุรกิจ และเชื่อมต่อ Web Part กับผลิตภัณฑ์ Web Part รายการที่คุณสร้างไว้ก่อนหน้านี้ในการแสดงข้อมูลสรุปของข้อมูลธุรกิจในรายการ

สิ่งสำคัญ: ก่อนที่คุณเริ่มต้น ผู้ดูแลระบบของคุณต้องดาวน์โหลด AdventureWorksDW SQL Server 2005 อย่างฐานข้อมูล และลงทะเบียนกับ BDC นอกจากนี้ ผู้ดูแลระบบต้องกำหนดการกระทำของข้อมูลธุรกิจค้นหาใน MSN และเพิ่มให้กับOffice SharePoint Server 2007 ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล AdventureWorksDW SQL Server 2005 อย่างในส่วนดูเพิ่มเติม

หมายเหตุ: คุณต้องมีระดับสิทธิ์ควบคุมทั้งหมดหรือดีไซน์ก่อนที่คุณสามารถปรับเปลี่ยน Web Part บนไซต์ SharePoint ของคุณ ค้นหาลิงก์ไปยังข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระดับสิทธิ์และสิทธิ์ในส่วนดูเพิ่มเติม

 1. ไปหน้าบนไซต์ SharePoint ที่คุณสร้าง Web Part รายการผลิตภัณฑ์

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกเพิ่ม Web Part

 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม Web Part เลือกกล่องกาเครื่องหมายการกระทำของข้อมูลธุรกิจ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. จากข้อมูลธุรกิจ Web Part ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ที่อยู่ถัดจากกล่องชนิด คลิกเรียกดู รูปปุ่ม

 7. ในกล่องโต้ตอบชนิดของข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชนิดข้อมูลทางธุรกิจสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่คุณกำลังทำงานกับ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น เลือกผลิตภัณฑ์ สำหรับชนิดข้อมูลธุรกิจ ในตัวอย่างนี้แอปพลิเคชัน คือAdventureWorksDWInstance

 8. ภายใต้การกระทำใน คลิกเลือก

 9. ในกล่องโต้ตอบเลือกแอคชัน เลือกกล่องกาเครื่องหมายแสดง สำหรับการดำเนินการค้นหาใน MSN แล้ว คลิ กตกลง

  หมายเหตุ: ควรเลือกกล่องกาเครื่องหมายโปรไฟล์มุมมอง ตามค่าเริ่มต้น การกระทำโปรไฟล์มุมมอง ถูกสร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับแต่ละเอนทิตี (หรือรายการธุรกิจ) ที่กำหนดไว้ใน BDC การกระทำนี้ช่วยให้คุณสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับเอนทิตี เนื่องจากการกระทำที่เกี่ยวข้องกับเอนทิตี แอคชันที่ปรากฏขึ้น ที่ใดก็ตามเอนทิตีจะแสดงบนไซต์ SharePoint

 10. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ กำหนดค่า Web Part ตามที่จำเป็นต้องใช้ในลักษณะที่ปรากฏเค้าโครง และส่วนขั้นสูง แล้ว คลิ กตกลง เพื่อปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 11. สำหรับการกระทำใน Web Part ข้อมูลธุรกิจที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ ชี้ไปที่ได้รับข้อมูลจาก แล้ว คลิ กรายการผลิตภัณฑ์

หมายเหตุ: ถ้าข้อความปรากฏภายใต้ผลิตภัณฑ์กระทำใน Web Part ที่จะแจ้งเตือนคุณมีข้อขัดแย้งในการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กระทำใน Web Part กับ Web Part รายการผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบว่า Web Part ที่ทั้งสองใช้ฐานข้อมูลตัวอย่าง AdventureWorksDWInstance

ขั้นตอนที่ 2: ตรวจสอบว่า Web Part ที่จะถูกเชื่อมต่อ และกำหนดค่า

 1. ถ้าไม่มีข้อมูลปรากฏใน Web Part รายการผลิตภัณฑ์ คลิกเรียกใช้ข้อมูล เรียกข้อมูล

 2. เลือกรายการจากรายการ ด้วยการคลิกปุ่มตัวเลือกอยู่ถัดจากหมายเลขผลิตภัณฑ์

 3. ในส่วนการกระทำในผลิตภัณฑ์ของไซต์ คลิกค้นหาใน MSN หน้าต่างใหม่ปรากฏขึ้น แสดงผลลัพธ์การค้นหาสำหรับรายการที่เลือก

ด้านบนของหน้า

เชื่อมต่อ Web Part เพื่อแสดงรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถใช้เกี่ยวข้องรายการ Web Part ข้อมูลธุรกิจพร้อมกับการทางธุรกิจ Web Part รายการข้อมูลเพื่อแสดงรายการที่สองของข้อมูลทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถเชื่อมต่อสอง Web Part เพื่อแสดงใบสั่งขายทั้งหมดสำหรับลูกค้าที่เฉพาะเจาะจง

ใบสั่งสินค้าของลูกค้าที่เลือกจะปรากฏใน Web Part รายการที่เกี่ยวข้อง

1 Web Part รายการข้อมูลธุรกิจ

2 ข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Web part สำหรับรายการ

สิ่งสำคัญ: กระบวนงานต่อไปนี้ใช้ข้อมูลลูกค้าสมมติจาก AdventureWorks SQL Server 2000 ฐานข้อมูลตัวอย่าง ซึ่งก่อนต้องดาวน์โหลด และลงทะเบียนกับ BDC ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฐานข้อมูล AdventureWorks SQL Server 2000 อย่างในส่วนดูเพิ่มเติม

ขั้นตอนที่ 1: สร้าง Web Part เพื่อแสดงรายการสรุป

ขั้นตอนแรกในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลภายนอกเพื่อ สร้างเป็นรายการ Web Part ข้อมูลธุรกิจจะแสดงรายการสรุปของลูกค้าได้

 1. ไปหน้าบนไซต์ SharePoint ที่คุณต้องการแสดงใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าที่เฉพาะเจาะจงในฐานข้อมูล

 2. บนเมนู การกระทำในไซต์ รูปปุ่ม ให้คลิก แก้ไขหน้า

 3. ในโซน Web Part ที่คุณต้องการเพิ่ม Web Part คลิกเพิ่ม Web Part

 4. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม Web Part เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการข้อมูลธุรกิจ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 5. จากข้อมูลธุรกิจ Web Part ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 6. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ที่อยู่ถัดจากกล่องชนิด คลิกเรียกดู รูปปุ่ม

 7. ในกล่องโต้ตอบชนิดของข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชนิดข้อมูลทางธุรกิจสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่คุณกำลังทำงานกับ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น เลือกลูกค้า สำหรับชนิดข้อมูลธุรกิจ ในตัวอย่างนี้แอปพลิเคชัน คือAdventureWorksDWInstance

 8. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ขยายส่วนลักษณะที่ปรากฏ

 9. ในกล่องชื่อเรื่อง แทนรายการข้อมูลธุรกิจ กับลูกค้าจาก AdventureWorksแล้ว คลิ กตกลง

ขั้นตอนที่ 2: สร้าง และเชื่อมต่อ Web Part เพื่อแสดงรายการที่เกี่ยวข้อง

หลังจากที่คุณสร้างในรายการ Web Part ข้อมูลธุรกิจที่สามารถแสดงลูกค้าที่มาจากฐานข้อมูล AdventureWorks SQL Server 2000 อย่าง คุณสามารถสร้างการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ Web Part รายการข้อมูลที่เชื่อมต่อกับรายการแรก ผลลัพธ์จุดสิ้นสุดจะช่วยให้คุณสามารถเลือกรายการจากรายชื่อลูกค้า และดูรายการของใบสั่งขายสำหรับลูกค้าในที่เกี่ยวข้องกับรายการ Web Part ข้อมูลธุรกิจ

 1. บนหน้าเดียวกันกับที่คุณสร้างขึ้นในรายการ Web Part ข้อมูลธุรกิจ คลิกเพิ่ม Web Part เพื่อสร้าง Web Part ใหม่บนหน้า

 2. ในกล่องโต้ตอบเพิ่ม Web Part เลือกกล่องกาเครื่องหมายรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจ แล้ว คลิ กเพิ่ม

 3. จากข้อมูลธุรกิจ Web Part ที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น คลิกเมนู Web Part เมนู Web Part นั้นแล้ว คลิกปรับเปลี่ยน Web Part ที่ใช้ร่วมกัน เพื่อเปิดบานหน้าต่างเครื่องมือ

 4. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ที่อยู่ถัดจากกล่องชนิด คลิกเรียกดู รูปปุ่ม

 5. ในกล่องโต้ตอบชนิดของข้อมูลทางธุรกิจ เลือกชนิดข้อมูลทางธุรกิจสำหรับแอปพลิเคชันทางธุรกิจที่คุณกำลังทำงานกับ นั้นแล้ว คลิกตกลง

  ตัวอย่างเช่น เลือกSalesOrder สำหรับชนิดข้อมูลธุรกิจ ในตัวอย่างนี้แอปพลิเคชัน คือAdventureWorksDWInstance

 6. จากรายการดรอปดาวน์ของความสัมพันธ์ เลือกCustomerToSalesOrder

 7. ในบานหน้าต่างเครื่องมือ ขยายส่วนลักษณะที่ปรากฏ

 8. ในกล่องชื่อเรื่อง แทนรายการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลธุรกิจ ด้วยยอดขายใบสั่งซื้อสำหรับลูกค้าแล้ว คลิ กตกลง

 9. สำหรับ Web Part ที่คุณเพิ่งสร้าง คลิกที่เมนู Web Part เมนู Web Part ชี้ไปที่การเชื่อมต่อ ชี้ไปที่รับที่เกี่ยวข้องกับรายการจาก แล้ว คลิ กลูกค้าจาก AdventureWorks

ขั้นตอนที่ 3: ตรวจสอบว่า Web Part ที่จะถูกเชื่อมต่อ และกำหนดค่า

 1. บนหน้าเดียวที่มี Web part สำหรับรายการและที่เกี่ยวข้องกับ Web Part รายการที่คุณเพิ่งสร้างขึ้น ถ้าไม่มีข้อมูลที่ปรากฏขึ้นในลูกค้าจาก AdventureWorks ที่เกี่ยวข้องกับ Web Part รายการ คลิกเรียกใช้ข้อมูล เรียกข้อมูล

 2. เลือกลูกค้าจากรายการ ด้วยการคลิกปุ่มตัวเลือกอยู่ถัดจากชื่อลูกค้า ใบสั่งขายทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าที่เลือกปรากฏในใบสั่งขายสำหรับลูกค้า Web Part

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×