แสดงข้อมูลที่ติดต่ออื่นบนนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์ นามบัตรอิเล็กทรอนิกส์สามารถประกอบด้วยข้อมูลที่แตกต่างกันมากกว่าสิ่งที่แสดงในฟอร์มที่ติดต่อ ของติดต่อต้นฉบับนามบัตรอิเล็กทรอนิกส์คือมุมมอง อื่นของติดต่อที่รวบรวมข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงจากติดต่อ และอนุญาตให้คุณสามารถแชร์ข้อมูลกับผู้อื่น คุณสามารถตัดสินใจว่า ข้อมูลที่คุณต้องการแชร์

ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่คุณต้องการแชร์ คุณมีทางเลือกสำหรับการปรับเปลี่ยนนามบัตร

คุณต้องการทำสิ่งใด

เพิ่ม หรือเอาข้อมูลออกจากบัตร

สร้างติดต่อที่ซ้ำกัน และเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ใช้เขตข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันบนบัตร

เพิ่ม หรือเอาข้อมูลออกจากบัตร

คุณสามารถเพิ่ม หรือเอาข้อมูลบนนามบัตรสำหรับติดต่อที่มีอยู่ ด้วยการเปลี่ยนแปลงโดยตรงไปยังบัตรใบ แทนที่จะลงในฟอร์มที่ติดต่อ แล้ว บันทึกการ์ด

หมายเหตุ: คุณสามารถเพิ่ม และเอาเขตข้อมูลที่ไม่ปรากฏบนฟอร์มติดต่อเท่านั้น ตัวอย่าง: ถ้าคุณเพิ่มช่องHome โทรสาร ลงนามบัตร คุณจะเห็นบนบัตร แต่ขึ้นแล้วจะไม่แสดงบนฟอร์มติดต่อได้เนื่องจากHome โทรสาร ไม่เขตข้อมูลเริ่มต้นในฟอร์ม แต่ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลโทรสารทางธุรกิจ ไปยังบัตรใบ business จะปรากฏในเขตข้อมูลโทรสารธุรกิจบนฟอร์มติดต่อ ถ้าคุณต้องการความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดนามบัตร ดูสองส่วนอื่น ๆ ในหัวข้อวิธีใช้นี้

สิ่งสำคัญ: ข้อมูลใด ๆ ที่คุณเพิ่มลงในบัตรข้อมูล ในขณะที่ไม่จำเป็นต้องแสดงบนฟอร์มติดต่อ จะยังคงถูกบันทึกไว้กับติดต่อ มุมมองเริ่มต้นของฟอร์มที่ติดต่อแสดงเฉพาะบางเขตข้อมูล เขตข้อมูลอื่น ๆ เช่นที่แสดงในมุมมองรายละเอียดและเขตข้อมูลทั้งหมด จะยังคงเก็บรักษาข้อมูลนี้ จากนั้นจะถูกรวมไว้ในไฟล์.vcf ถ้าคุณแชร์ติดต่อ เมื่อต้องการเพิ่มข้อมูลที่จะไม่ปรากฏให้ผู้อื่นในมุมมองติดต่อใด ๆ ดูส่วนที่เกี่ยวกับการใช้เขตข้อมูลแบบกำหนดเอง

 1. ในที่ติดต่อ เปิดติดต่อที่มีนามบัตรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกสองครั้งนามบัตร

 3. ในกล่องโต้ตอบการแก้ไขนามบัตร ข้างใต้กล่องเขตข้อมูล คลิกเพิ่ม หรือเอาออก ชี้ไปที่ประเภท จากนั้น กดคลิกเขตข้อมูลที่คุณต้องการ

  คุณสามารถดูการเปลี่ยนแปลงของคุณในกล่องแสดงตัวอย่างของบัตร ตามที่คุณทำ

 4. คลิกที่ลูกศรขึ้น หรือลง เพื่อจัดตำแหน่งเขตข้อมูลบนบัตร

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเปลี่ยนแปลง คลิกตกลง

ด้านบนของหน้า

สร้างติดต่อที่ซ้ำกัน และเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ถ้าคุณคิดว่า คุณจะสามารถทำการแปลงมากมายที่ติดต่อของคุณ ไว้ที่ คุณสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน แล้ว เปลี่ยนข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงที่คุณต้องแสดงบนนามบัตร ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลของคุณ (ข้อมูลที่ติดต่อ) มีโอกาสน้อยลงไปโดยบังเอิญถูกหายเมื่อมีการปรับปรุงไปยังติดต่อหลัก คุณสามารถบันทึก และดูหลายที่ติดต่อที่ซ้ำกันในMicrosoft Office Outlook 2007 และคุณสามารถใส่เหล่านั้นในโฟลเดอร์ที่ติดต่ออื่น (ที่คุณสร้าง) เพื่อจัดระเบียบเหล่านั้น Outlook แม้แต่ให้วิธีประหยัดเวลาในการสร้างที่ติดต่อที่ซ้ำกัน

ด้านบนของหน้า

ใช้เขตข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อแสดงข้อมูลที่แตกต่างกันบนบัตร

คุณยังสามารถใช้เขตข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อแก้ไขนามบัตร และเพิ่มข้อมูลใหม่ โดยไม่ต้องการเพิ่มข้อมูลลงในฟอร์มที่ติดต่อ

หมายเหตุ: ข้อมูลที่คุณเพิ่มการใช้เขตข้อมูลแบบกำหนดเองจะถูกบันทึกเป็นส่วนหนึ่งของติดต่อ แต่ถ้าคุณเพิ่มเขตข้อมูลแบบกำหนดเองลงในมุมมองแบบกำหนดเองของติดต่อ ข้อมูลจะไม่ปรากฏในมุมมองติดต่อยกเว้นในนามบัตร

 1. ในที่ติดต่อ เปิดติดต่อที่มีนามบัตรที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง

 2. คลิกสองครั้งนามบัตร

 3. ในกล่องแก้ไขนามบัตร คลิกเพิ่ม ชี้ไปที่แบบกำหนดเอง แล้ว คลิ ก1 เขตข้อมูลผู้ใช้

  มีเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง 4 พร้อมใช้งาน

  เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้เขตข้อมูลแบบกำหนดเองเพื่อแทนข้อมูลที่ได้บันทึกไว้บนฟอร์มติดต่อ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มอยู่ธุรกิจอื่น เอาเขตข้อมูลอยู่ทางธุรกิจที่มีอยู่ (ถ้ามี), เพิ่มเขตข้อมูลแบบกำหนดเอง และพิมพ์อยู่

 4. คลิกที่ลูกศรขึ้น และลง เพื่อจัดตำแหน่งเขตข้อมูลบนบัตร

 5. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการทำการเปลี่ยนแปลง คลิกตกลง

อัปเดต (การตั้งค่าใหม่) นามบัตรจะอัปเดใหม่ติดต่อข้อมูลอื่น ๆ บนบัตรข้อมูล นั้นจะตั้งค่าใหม่ทั้งหมดของบัตรที่จัดรูปแบบเป็นค่าเริ่มต้น นี้ประกอบด้วยฟอนต์และพื้นหลังสีและข้อความขนาดและการจัดแนว คำนึงถึงนี้เมื่อคุณกำลังทำงานกับบัตรที่ออกแบบแบบกำหนดเอง

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×