แสดงข้อมูลของคุณให้เป็นภาพใน Power Map

หลังจากที่คุณวางจุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ใน Power Map คุณสามารถใช้ บานหน้าต่างชั้น เพื่อเปลี่ยนลักษณะที่แสดงของข้อมูลบนแผนที่ ตามค่าเริ่มต้น Power Map จะแสดงแผนภูมิคอลัมน์ แต่คุณสามารถแสดงแผนภูมิฟอง, แผนภูมิภูมิภาค หรือแผนที่คลื่นความร้อนแทนได้

แผนภูมิคอลัมน์ใน Power Map

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนภูมิภูมิภาคที่แสดงความนิยมในการลงคะแนนเสียงตามเขตสำหรับพรรคการเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา ยิ่งระดับสีแดงหรือสีน้ำเงินเข้มมากเท่าไหร่ แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ที่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมีคะแนนนำในการเลือกตั้งยิ่งสูง

แผนภูมิภูมิภาคใน Power Map

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงข้อมูลเป็นภาพของคุณ มีดังนี้

  1. ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างงาน ให้คลิก หน้าแรก แล้วเลือก บานหน้าต่างชั้น

ปุ่ม บานหน้าต่างงาน บนแท็บ หน้าแรก

  1. ภายใต้ ภูมิศาสตร์ ให้เลือกกล่องเขตข้อมูลที่คุณต้องการแสดงบนแผนที่

รายการช่วงในบานหน้าต่างงาน

รายการนี้จะแสดงเขตข้อมูลที่ต่างกันสำหรับข้อมูลต่างๆ

  1. ถ้า Power Map ไม่ได้แสดงแผนภูมิที่คุณต้องการ คุณสามารถเปลี่ยนได้ เลือกแผนภูมิ คอลัมน์แบบเรียงซ้อน, คอลัมน์แบบกลุ่ม, ฟอง, แผนที่คลื่นความร้อน หรือ ภูมิภาค

แผนภูมิชนิดต่างๆ ในกล่อง ชนิด

หมายเหตุ: 

  • เมื่อคุณนำแผนที่คลื่นความร้อนไปใช้ กล่อง ความสูง จะเปลี่ยนเป็นกล่อง ค่า คุณสามารถเปลี่ยนวิธีการรวมเขตข้อมูล โดยคลิกลูกศรในกล่อง ค่า แล้วเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการ โดยทั่วไปแล้ว Sum จะถูกนำไปใช้ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือก Average, Count, Max, Min หรือ ไม่มี คุณยังสามารถเอาเขตข้อมูลค่าออกจากกล่อง ค่า ได้ด้วย

  • ถ้าคุณลากเฉพาะเขตข้อมูลลงในกล่อง ประเภท และปล่อยให้กล่อง ความสูง ว่างไว้ Power Map จะเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงในกล่อง ความสูง โดยอัตโนมัติ และจะแสดงภาพของจำนวนประเภทแต่ละประเภท

  • แทนที่จะลากเขตข้อมูลลงในกล่อง ความสูง และ ประเภท คุณสามารถเลือกกล่องเขตข้อมูลได้ Power Map จะใส่เขตข้อมูลเหล่านั้นลงในกล่องที่เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิและรูปร่างต่างๆ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×