แสดงข้อมูลของคุณในแผนที่สามมิติ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หลังจากการลงจุดข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณในแผนที่สามมิติ คุณสามารถใช้บานหน้าต่างชั้น เมื่อต้องการเปลี่ยนลักษณะที่แสดงข้อมูลของคุณบนแผนที่ โดยค่าเริ่มต้น แผนที่สามมิติแสดงแผนภูมิแต่คุณสามารถแสดงในแผนภูมิฟองแผนภูมิภูมิภาคหรือแผนที่ร้อนแทน

แผนภูมิคอลัมน์ใน Power Map

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของแผนภูมิภูมิภาคที่แสดงความนิยมในการลงคะแนนเสียงตามเขตสำหรับพรรคการเมืองใหญ่ๆ ในสหรัฐอเมริกา ยิ่งระดับสีแดงหรือสีน้ำเงินเข้มมากเท่าไหร่ แสดงว่าเปอร์เซ็นต์ที่พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งมีคะแนนนำในการเลือกตั้งยิ่งสูง

แผนภูมิภูมิภาคใน Power Map

วิธีการเปลี่ยนรูปแบบในการแสดงข้อมูลเป็นภาพของคุณ มีดังนี้

 1. ถ้าคุณไม่เห็นบานหน้าต่างชั้น คลิกหน้าแรก >บานหน้าต่างชั้น

  ปุ่ม บานหน้าต่างงาน บนแท็บ หน้าแรก

 2. สำหรับชั้นที่คุณต้องการแสดงข้อมูลเพิ่มเติม ในรายการดรอปดาวน์เพิ่มเขตข้อมูล ภายใต้ตำแหน่งที่ตั้ง คลิกชนิดของข้อมูลที่คุณต้องการให้แสดง

  (คุณสามารถเพิ่มมากกว่า หนึ่งชนิดของข้อมูล)

  เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งบนบานหน้าต่างชั้น

  เคล็ดลับ: เขตข้อมูลที่ปรากฏในรายการนี้จะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับข้อมูลที่พร้อมใช้งาน

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนชนิดของแผนภูมิที่แสดง คลิกชนิดใด ๆ พร้อมใช้งาน:คอลัมน์แบบเรียงซ้อนแผนภูมิคอลัมน์แผนภูมิฟองแผนที่ร้อน หรือภูมิภาค

  แผนภูมิชนิดต่างๆ ในกล่อง ชนิด

หมายเหตุ: 

 • เมื่อคุณนำไปใช้แผนที่คลื่นความร้อน กล่องความสูง หรือขนาด เปลี่ยนเป็นแบบกล่องค่า คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบเขตข้อมูลค่าจะถูกรวม โดยคลิกลูกศรในกล่องค่า และเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการ โดยปกติผลรวม จะถูกนำไปใช้ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณสามารถเลือกค่าเฉลี่ยCount, Max, Min หรือไม่ คุณยังสามารถเอาค่าเขตข้อมูลจากกล่องค่า

 • ถ้าคุณลากเขตข้อมูลไปยังกล่องประเภท และออกจากการปรับความสูงของ กล่องว่างเปล่า 3 มิติ Maps โดยอัตโนมัติเพิ่มเขตข้อมูลนั้นลงในกล่องความสูง และวาด visual ที่แสดงการนับจำนวนของแต่ละประเภท

 • แทนที่เป็นการลากเขตข้อมูลลงในความสูง และกล่องประเภท เพียงคุณสามารถตรวจสอบในกล่องเขตข้อมูลได้ แผนที่สามมิติวางเขตข้อมูลเหล่านั้นในกล่องที่เหมาะสม

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับชนิดแผนภูมิและรูปร่างต่างๆ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×