แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบสายตา ด้วยแถบข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเรื่องราวของข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว ใช้แถบข้อมูล คุณสามารถใช้แถบข้อมูลกับเขตข้อมูลตัวเลขเพื่อดูข้อมูลความคมชัดระหว่างระเบียน ตัวอย่าง ในรายงานต่อไปนี้ คุณสามารถดูอย่างรวดเร็ววิธีการตลาดสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความยาวของข้อมูลแถบในเขตข้อมูลผลลัพธ์ ข้อมูลในเขตข้อมูลผลลัพธ์ แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการลงทะเบียนหลักสูตรการคาดการณ์ด้วยข้อมูลเข้าร่วมประชุมหลังจากพยายามทางการตลาด

แถบข้อมูลในรายงานที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล

บทความนี้ให้ภาพรวมของตัวเลือกจัดรูปแบบตามเงื่อนไขนี้ใหม่ใน Microsoft Access 2010 และอธิบายวิธีคุณสามารถนำไปใช้เมื่อต้องการรายงานและแบบฟอร์มในฐานข้อมูลไคลเอ็นต์แบบ

หมายเหตุ: ฟีเจอร์นี้ไม่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลบนเว็บ

ในบทความนี้

ภาพรวม

ใช้แถบข้อมูลลงในรายงาน

ใช้แถบข้อมูลลงในฟอร์ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพโดยรวม

คุณสามารถใช้แถบข้อมูลกับตัวควบคุมในฟอร์มหรือรายงานเมื่อตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูลตัวเลข ความมีประโยชน์ของแถบข้อมูลในการเข้าถึงได้มากเช่นแถบข้อมูลในแผนภูมิใน Microsoft Excel ที่ทำให้มองเห็นได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่า ความยาวของแถบข้อมูลแสดงค่าในเซลล์ แถบยาวแสดงถึงค่าสูงกว่า และในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือสามค่าต่ำ ในฟอร์ม แถบข้อมูลมีประโยชน์มากที่สุดในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มแบบต่อเนื่อง

ใช้แถบข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ด้วยแบบตามเงื่อนไขการจัดรูปแบบตัวจัดการกฎ คุณสามารถกำหนดแถบข้อมูลที่ระบุเงื่อนไขสำหรับรูปแบบ และการแสดงตัวอย่างของเอฟเฟ็กต์ก่อนที่คุณนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดแถบค่าเพื่อแสดงค่าสูงสุด หรือค่าต่ำสุด ตัวเลข หรือช่วงเปอร์เซ็นต์ได้

การตั้งค่าการจัดรูปแบบสำหรับแถบข้อมูล

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกแถบสั้น หรือขีดจำกัดภาพด้านล่าง:

ตัวเลือก

ผลลัพธ์

ค่าต่ำสุด

การตั้งค่าเริ่มต้น ตั้งค่าขีดจำกัดแบบเป็นภาพสำหรับค่าต่ำสุด

ตัวเลข

ตั้งค่าขอบต่ำสุดของมาตราส่วนเชิงเส้น ค่าทั้งหมดที่มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับสั้นแถบตัวเลข จะมีความยาว 0

เปอร์เซ็นต์

แสดงเช่นการตั้งค่าแต่ขีดจำกัดของตัวเลขจะถูกวางไว้บนเปอร์เซ็นต์ของขอบล่างแต่ละค่าแย้งส่วนเหลือของระเบียนในชุดระเบียน

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัดสูงสุดแบบเป็นภาพหรือตัวเลือกแถบ Longest:

ตัวเลือก

ผลลัพธ์

ค่าสูงสุด

การตั้งค่าเริ่มต้น ตั้งค่าขีดจำกัดแบบเป็นภาพสำหรับค่าสูงสุด

ตัวเลข

ตั้งค่าขอบสูงสุดของมาตราส่วนเชิงสำหรับการไล่ระดับสี รายการทั้งหมดที่มากกว่า หรือเท่ากับที่ยาวที่สุดแถบเลขเติมตัวควบคุมทั้งหมด

เปอร์เซ็นต์

ลักษณะที่มีเช่นเดียวกับการตั้งค่าตัวเลขยกเว้นขีดจำกัดจะถูกวางไว้บนเปอร์เซ็นต์ของขอบสูงสุดสำหรับแต่ละค่าแย้งส่วนเหลือของระเบียนในชุดระเบียน

ด้านบนของหน้า

ใช้แถบข้อมูลลงในรายงาน

เมื่อคุณต้องการแสดงภาพ snapshot ของแนวโน้มหรือเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับข้อมูลจำนวนมหาศาล เช่นขายด้านบนและล่างขายเล่นในวันหยุดการ จัดรูปแบบรายงานของคุณ ด้วยแถบข้อมูลรายงานยอดขายก็ได้ตัวเลือกที่ดี ตัวอย่าง ในรายงานยอดขาย นั้นจะกลายเป็นง่ายต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงเมื่อคุณใช้แถบข้อมูลนั้น

เมื่อต้องการใช้แถบข้อมูล รายงานของคุณทำขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้แถบข้อมูล

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกกฎใหม่

 5. ในตัวกล่องโต้ตอบสร้างกฎการจัดรูปแบบunderเลือกชนิดกฎ เลือกเปรียบเทียบกับระเบียนอื่น

 6. ภายใต้แก้ไขคำอธิบายกฎ ระบุกฎที่จะกำหนดเมื่อใดและควรจะใช้รูปแบบใดแถบข้อมูล

กล่องโต้ตอบ กฎการจัดรูปแบบใหม่

 1. เมื่อต้องการแสดงแถบข้อมูล โดยไม่มีค่าตัวเลขของเขตข้อมูล เลือกตัวเลือกการแสดงแถบเท่านั้น

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงอินสแตนซ์ของการแสดงเฉพาะแถบข้อมูลและแถบข้อมูล ด้วยค่าสอดคล้องกัน

  นำแถบข้อมูลไปใช้โดยไม่แสดงค่าตัวเลข

  แถบข้อมูลที่แสดงพร้อมกับข้อมูล

  หมายเหตุ: แถบข้อมูลสำหรับค่าชั่วคราวหายไปเมื่อตัวควบคุมที่ใส่ลงในโหมดแก้ไข

 1. เลือกตัวเลือกสำหรับตัวเลือกแถบสั้น และแผนภูมิแท่ง Longest แล้ว คลิ กลูกศรแถบสี เพื่อเลือกมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเองแถบสี

  หมายเหตุ: แสดงตัวอย่าง แสดงมุมมองไล่ระดับสีของแถบสี

 2. คลิกตกลง สองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 3. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์สำหรับค่าที่แสดง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือกเซลล์ แล้วกด Alt + Enter ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้เปิดอยู่

  2. เลือกแท็บรูปแบบ คลิกลูกศรในคุณสมบัติชื่อฟอนต์ จากนั้น เลือกแบบอักษร

 4. สลับไปยังมุมมองรายงาน

ด้านบนของหน้า

ใช้แถบข้อมูลลงในฟอร์ม

ใช้แถบข้อมูลกับค่าในฟอร์มได้มีประโยชน์มากขึ้นในฟอร์มแบบต่อเนื่อง ฟอร์มแยก หรือมุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการในฟอร์มใบสั่งซื้อ นั้นจะกลายเป็นง่ายต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงเมื่อคุณใช้แถบข้อมูลนั้น

หมายเหตุ: แถบข้อมูลจะไม่พร้อมใช้งานในฐานข้อมูลบนเว็บ

แสดงแถบข้อมูลในมุมมองฟอร์มแยก

เมื่อต้องการใช้แถบข้อมูลลงในฟอร์ม ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใช้แถบข้อมูล

 3. บนแท็บรูปแบบ ในกลุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไข คลิกกฎใหม่

 5. ในตัวกล่องโต้ตอบสร้างกฎการจัดรูปแบบunderเลือกชนิดกฎ เลือกเปรียบเทียบกับระเบียนอื่น

 6. ภายใต้แก้ไขคำอธิบายกฎ ระบุกฎที่จะกำหนดเมื่อใดและการจัดรูปแบบใดควรใช้

  หมายเหตุ: ถ้าคุณเลือกแสดงแถบเท่านั้น ค่าของเขตข้อมูลจะไม่แสดง

 7. เลือกตัวเลือกการชนิด และค่า สำหรับแถบสั้นที่สุด และแถบที่ยาวที่สุด

 8. คลิกลูกศรแถบสี เพื่อเลือกมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเองแถบสี

 9. คลิกตกลง สองครั้ง แล้วสลับไปยังมุมมองฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับสำหรับการจัดรูปแบบแถบข้อมูลและทรัพยากรบางอย่างบนใช้อื่น ๆ จัดรูปแบบตามเงื่อนไข และการแสดงข้อมูลเป็นภาพใน Access 2010:

 • เมื่อต้องการสร้างช่องว่างระหว่างแถบข้อมูล   : เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครง ข้อมูลแผนภูมิแท่งควบคุม และนำไปใช้แล้ว เลือกจำเป็นต้องมีช่องว่างภายในตัวควบคุม ที่เลือกไว้

การใช้ตัวเลือกช่องว่างเพื่อสร้างระยะห่างระหว่างตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×