ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แสดงข้อมูลการเปรียบเทียบสายตา ด้วยแถบข้อมูล

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเรื่องราวของข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็ว ใช้แถบข้อมูลใน Access คุณสามารถใช้แถบข้อมูลกับเขตข้อมูลตัวเลขเพื่อดูข้อมูลความคมชัดระหว่างระเบียน ตัวอย่าง ในรายงานต่อไปนี้ คุณสามารถดูอย่างรวดเร็ววิธีการตลาดสำหรับหลักสูตรการฝึกอบรมบางอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยความยาวของข้อมูลแถบในเขตข้อมูลผลลัพธ์ ข้อมูลในเขตข้อมูลผลลัพธ์แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการลงทะเบียนหลักสูตรการคาดการณ์ด้วยข้อมูลเข้าร่วมประชุมหลังจากพยายามทางการตลาด

แถบข้อมูลในรายงานที่แสดงการเปรียบเทียบข้อมูล

ในบทความนี้

ภาพรวม

ใช้แถบข้อมูลลงในรายงาน

ใช้แถบข้อมูลลงในฟอร์ม

ข้อมูลเพิ่มเติม

ภาพรวม

คุณสามารถใช้แถบข้อมูลกับตัวควบคุมในฟอร์มหรือรายงานเมื่อตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลที่เป็นชนิดข้อมูลตัวเลข ความมีประโยชน์ของแถบข้อมูลในการเข้าถึงได้มากเช่นแถบข้อมูลในแผนภูมิใน Microsoft Excel ที่ทำให้มองเห็นได้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่า ความยาวของแถบข้อมูลแสดงค่าในเซลล์ แถบยาวแสดงถึงค่าสูงกว่า และในช่วงเวลาสั้น ๆ หรือสามค่าต่ำ ในฟอร์ม แถบข้อมูลมีประโยชน์มากที่สุดในมุมมองแผ่นข้อมูลหรือมุมมองฟอร์มแบบต่อเนื่อง

ใช้แถบข้อมูลเป็นเรื่องง่าย ด้วยแบบตามเงื่อนไขการจัดรูปแบบตัวจัดการกฎ คุณสามารถกำหนดแถบข้อมูลที่ระบุเงื่อนไขสำหรับรูปแบบ และการแสดงตัวอย่างของเอฟเฟ็กต์ก่อนที่คุณนำไปใช้ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถกำหนดแถบค่าเพื่อแสดงค่าสูงสุด หรือค่าต่ำสุด ตัวเลข หรือช่วงเปอร์เซ็นต์ได้

ตั้งค่าการจัดรูปแบบสำหรับแถบข้อมูล

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกแถบสั้นหรือขีดจำกัดภาพด้านล่าง:

ตัวเลือก

ผลลัพธ์

ค่าต่ำสุด

การตั้งค่าเริ่มต้น ตั้งค่าขีดจำกัดแบบเป็นภาพสำหรับค่าต่ำสุด

หมายเลข

ตั้งค่าขอบต่ำสุดของมาตราส่วนเชิงเส้น ค่าทั้งหมดที่มีค่าน้อยกว่า หรือเท่ากับสั้นแถบตัวเลข จะมีความยาว 0

เปอร์เซ็นต์

แสดงเช่นการตั้งค่าแต่ขีดจำกัดของตัวเลขจะถูกวางไว้บนเปอร์เซ็นต์ของขอบล่างแต่ละค่าแย้งส่วนเหลือของระเบียนในชุดระเบียน

ตารางต่อไปนี้อธิบายการตั้งค่าสำหรับขีดจำกัดสูงสุดแบบเป็นภาพหรือตัวเลือกแถบ Longest :

ตัวเลือก

ผลลัพธ์

ค่าสูงสุด

การตั้งค่าเริ่มต้น ตั้งค่าขีดจำกัดแบบเป็นภาพสำหรับค่าสูงสุด

หมายเลข

ตั้งค่าขอบสูงสุดของมาตราส่วนเชิงสำหรับการไล่ระดับสี รายการทั้งหมดที่มากกว่า หรือเท่ากับที่ยาวที่สุดแถบเลขเติมตัวควบคุมทั้งหมด

เปอร์เซ็นต์

ลักษณะที่มีเช่นเดียวกับการตั้งค่าตัวเลขยกเว้นขีดจำกัดจะถูกวางไว้บนเปอร์เซ็นต์ของขอบสูงสุดสำหรับแต่ละค่าแย้งส่วนเหลือของระเบียนในชุดระเบียน

ด้านบนของหน้า

ใช้แถบข้อมูลลงในรายงาน

เมื่อคุณต้องการแสดงภาพ snapshot ของแนวโน้มหรือเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับข้อมูลจำนวนมหาศาล เช่นขายด้านบนและล่างขายเล่นในวันหยุดการ จัดรูปแบบรายงานของคุณ ด้วยแถบข้อมูลรายงานยอดขายก็ได้ตัวเลือกที่ดี ตัวอย่าง ในรายงานยอดขาย นั้นจะกลายเป็นง่ายต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงเมื่อคุณใช้แถบข้อมูลนั้น

เมื่อต้องการใช้แถบข้อมูล รายงานของคุณทำขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง

 2. เลือกตัวควบคุมที่คุณต้องการใช้แถบข้อมูล

 3. บนแท็บรูปแบบในกลุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคลิกกฎใหม่

 5. ในกล่องโต้ตอบสร้างกฎการจัดรูปแบบภายใต้เลือกชนิดกฎเลือกเปรียบเทียบกับระเบียนอื่น

 6. ภายใต้แก้ไขคำอธิบายกฎระบุกฎที่จะกำหนดเมื่อใดและควรจะใช้รูปแบบใดแถบข้อมูล

  กล่องโต้ตอบกฎการจัดรูปแบบใหม่

 7. เมื่อต้องการแสดงแถบข้อมูล โดยไม่มีค่าตัวเลขของเขตข้อมูล เลือกตัวเลือกการแสดงแถบเท่านั้น

  ภาพประกอบต่อไปนี้แสดงอินสแตนซ์ของการแสดงเฉพาะแถบข้อมูลและแถบข้อมูล ด้วยค่าสอดคล้องกัน

  ใช้แถบข้อมูล โดยไม่มีค่าตัวเลขที่ถูกแสดง

  แถบข้อมูลแสดงกับข้อมูล

  หมายเหตุ:  แถบข้อมูลสำหรับค่าชั่วคราวหายไปเมื่อตัวควบคุมที่ใส่ลงในโหมดแก้ไข

 8. เลือกตัวเลือกสำหรับตัวเลือกแถบสั้นและแผนภูมิแท่ง Longestแล้ว คลิ กลูกศรแถบสีเพื่อเลือกมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเองแถบสี

  หมายเหตุ: แสดงตัวอย่างแสดงมุมมองไล่ระดับสีของแถบสี

 9. คลิกตกลงสองครั้งเพื่อปิดกล่องโต้ตอบ

 10. เมื่อต้องการเปลี่ยนฟอนต์สำหรับค่าที่แสดง ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

  1. เลือกเซลล์ แล้วกด Alt + Enter ถ้าแผ่นคุณสมบัติไม่ได้เปิดอยู่

  2. เลือกแท็บรูปแบบคลิกลูกศรในคุณสมบัติชื่อฟอนต์จากนั้น เลือกแบบอักษร

 11. สลับไปยังมุมมองรายงาน

ด้านบนของหน้า

ใช้แถบข้อมูลลงในฟอร์ม

ใช้แถบข้อมูลกับค่าในฟอร์มได้มีประโยชน์มากขึ้นในฟอร์มแบบต่อเนื่อง ฟอร์มแยก หรือมุมมองแผ่นข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการในฟอร์มใบสั่งซื้อ นั้นจะกลายเป็นง่ายต่อการทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มยอดขายสำหรับภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจงเมื่อคุณใช้แถบข้อมูลนั้น

แสดงแถบข้อมูลในมุมมองฟอร์มแยก

เมื่อต้องการใช้แถบข้อมูลลงในฟอร์ม ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. คลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางแล้ว คลิ กมุมมองเค้าโครง

 2. เลือกเซลล์ที่คุณต้องการใช้แถบข้อมูล

 3. บนแท็บรูปแบบในกลุ่มการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคลิกจัดรูปแบบตามเงื่อนไข

 4. ในกล่องโต้ตอบจัดการกฎการจัดรูปแบบตามเงื่อนไขคลิกกฎใหม่

 5. ในตัวกล่องโต้ตอบสร้างกฎการจัดรูปแบบภายใต้เลือกชนิดกฎเลือกเปรียบเทียบกับระเบียนอื่น

 6. ภายใต้แก้ไขคำอธิบายกฎระบุกฎที่จะกำหนดเมื่อใดและการจัดรูปแบบใดควรใช้

  หมายเหตุ:  ถ้าคุณเลือกแสดงแถบเท่านั้นค่าของเขตข้อมูลจะไม่แสดง

 7. เลือกตัวเลือกการชนิดและค่าสำหรับแถบสั้นที่สุดและแถบที่ยาวที่สุด

 8. คลิกลูกศรแถบสีเพื่อเลือกมาตรฐาน หรือแบบกำหนดเองแถบสี

 9. คลิกตกลงสองครั้ง แล้วสลับไปยังมุมมองฟอร์ม

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

เคล็ดลับสำหรับการจัดรูปแบบแถบข้อมูลและทรัพยากรบางอย่างบนใช้อื่น ๆ จัดรูปแบบตามเงื่อนไข และการแสดงข้อมูลเป็นภาพใน Access:

 • เมื่อต้องการสร้างช่องว่างระหว่างแถบข้อมูล   : เปิดฟอร์มหรือรายงานในมุมมองเค้าโครง ข้อมูลแผนภูมิแท่งควบคุม และนำไปใช้แล้ว เลือกจำเป็นต้องมีช่องว่างภายในตัวควบคุมที่เลือกไว้

  ใช้ตัวเลือกระยะห่างเพื่อสร้างช่องว่างระหว่างตัวควบคุม

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×