แสดงข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณได้ให้คนอื่นๆ รีวิวงานนำเสนอของคุณ และตอนนี้คุณก็ต้องการอ่านข้อคิดเห็นของพวกเขา

การเพิ่มข้อคิดเห็น

เมื่อต้องการเปิดบานหน้าต่าง ข้อคิดเห็น บนแท็บ มุมมอง ให้คลิก แสดงข้อคิดเห็น แสดงข้อคิดเห็น

เคล็ดลับ:  ถ้าคุณเห็นฟองข้อคิดเห็น มีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็น บนสไลด์ของคุณ นั่นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่บอกได้ว่ามีบางคนเพิ่มข้อคิดเห็นลงในงานนำเสนอของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้ข้อคิดเห็นในงานนำเสนอ ให้ดู เพิ่มข้อคิดเห็นลงในงานนำเสนอ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×