แสดงการประชุมถูกปฏิเสธบนปฏิทินของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ถ้าการเรียกประชุมถูกปฏิเสธ การประชุมไม่ได้ถูกบันทึกไปยังปฏิทินของคุณและการประชุมข้อความการร้องขอถูกย้ายไปยังโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ

การดูการประชุมบนปฏิทินของคุณในภายหลัง ทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เปิดการเรียกประชุมจากโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ แล้ว คลิ กยอมรับ หรือไม่แน่นอน ถ้ามีการล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ ตัวเลือกนี้ไม่พร้อมใช้งาน

หมายเหตุ: มีบางบัญชีผู้ใช้ Microsoft Exchange Serverคุณสามารถกู้คืนรายการหลังจากที่จะล้างโฟลเดอร์รายการที่ถูกลบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูกู้คืนรายการที่ถูกลบ

  • ร้องขอให้ ผู้จัดการประชุมส่งการเรียกประชุมใหม่ เมื่อคุณได้รับการเรียกประชุมใหม่ คลิกยอมรับ หรือปฏิเสธ

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×