แสดงการนับจำนวนคำ (และอื่น ๆ) ใน Word for Mac

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อใดก็ตามที่คุณต้องการทราบจำนวนคำทั้งหมดในเอกสาร ให้ดูที่แถบสถานะที่ด้านล่างของหน้าต่าง Word

ที่ด้านล่างของเอกสารในแถบสถานะ มีจำนวนรวมของคำแสดงอยู่

นับจำนวนอักขระ บรรทัด และย่อหน้า

เมื่อต้องการดูจำนวนอักขระ บรรทัด ย่อหน้า และข้อมูลอื่นๆ ให้คลิกการนับจำนวนคำในแถบสถานะเพื่อเปิดกล่อง นับจำนวนคำ

กล่องโต้ตอบ นับจำนวนคำ

เคล็ดลับ: 

  • ถ้าคุณไม่เลือกข้อความ Word จะนับข้อความทั้งหมดในเอกสาร

  • เมื่อต้องการแสดงแถบสถานะใน Word for Mac 2011 บนเมนูWord คลิกการกำหนดลักษณะ คลิกมุมมอง และภายใต้หน้าต่าง เลือกกล่องกาเครื่องหมายที่อยู่ถัดจากแถบสถานะ

นับจำนวนคำในบางส่วนของเอกสาร

เมื่อต้องการนับจำนวนคำในส่วนใดส่วนหนึ่งของเอกสาร ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการนับจำนวน จากนั้นคลิก นับจำนวนคำ บนเมนู เครื่องมือ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×