แสดงการคำนวณที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลค่า PivotTable

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

แทนที่จะเขียนสูตรของคุณเองในเขตข้อมูลจากการคำนวณ คุณสามารถใช้แสดงค่าเป็น การนำเสนอค่าที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้มีหลายใหม่ตัวเลือกการคำนวณ เช่น%ของผลรวมพาเรนต์ หรือ%เรียกใช้การรวมใน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เมื่อต้องการลองใช้การคำนวณที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลค่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลค่าเดียวลงใน PivotTable มากกว่าหนึ่งครั้ง คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อแสดงค่าจริงและการคำนวณอื่น ๆ เช่นการคำนวณผลรวมรัน เคียงข้างกัน

 1. เมื่อต้องการเพิ่มทั้งสองอย่างน้อยเหมือนกับ เขตข้อมูลค่าใน pivottable เพื่อให้คุณสามารถแสดงคำนวณอื่นนอกเหนือจากค่าจริงของเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง ทำต่อไปนี้:

  1. ในรายการเขตข้อมูล ลากเขตข้อมูลค่าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังพื้นที่ค่า ที่ประกอบด้วยอยู่แล้วเขตข้อมูลค่า และวางภายใต้เขตข้อมูลนั้น

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลค่าจะถูกเพิ่มลงใน PivotTable และหมายเลขเวอร์ชันจะผนวกเข้ากับชื่อของเขตข้อมูล คุณสามารถแก้ไขชื่อเขตข้อมูลตามต้องการ

  2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 จนกว่าคุณให้แสดงเขตข้อมูลค่าทั้งหมดที่คุณต้องการคำนวณ โดยใช้แสดงค่าเป็น

 2. ใน PivotTable คลิกขวาเขตข้อมูลค่า แล้ว คลิ กแสดงค่าเป็น

 3. คลิกตัวเลือกการคำนวณที่คุณต้องการใช้

  ตัวเลือกการคำนวณต่อไปนี้จะพร้อมใช้งาน:

ตัวเลือกการคำนวณ

ผลลัพธ์

ไม่มีการคำนวณ

แสดงค่าที่ใส่ในเขตข้อมูล

% ของผลรวมทั้งหมด

แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมของค่าทั้งหมดหรือจุดข้อมูลในรายงาน

% ของผลรวมคอลัมน์

แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

% ของผลรวมแถว

แสดงค่าในแถวแต่ละแถวหรือประเภทแต่ละประเภทที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภทนั้น

% ของ

แสดงค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าของ รายการพื้นฐาน ใน เขตข้อมูลพื้นฐาน นั้น

% ของผลรวมแถวพาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในแถว)

% ของผลรวมคอลัมน์พาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในคอลัมน์)

% ของผลรวมพาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ของเขตข้อมูลพื้นฐานที่เลือก)

ความแตกต่างจาก

แสดงค่าที่เป็นความแตกต่างจากค่าของ รายการพื้นฐาน ใน เขตข้อมูลพื้นฐาน นั้น

% ความแตกต่างจาก

แสดงค่าที่เป็นความแตกต่างเปอร์เซ็นต์จากค่าของ รายการพื้นฐาน ใน เขตข้อมูลพื้นฐาน นั้น

ผลรวมสะสมสำหรับ

แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันใน เขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

% ผลรวมสะสมสำหรับ

คำนวณค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน ที่จะแสดงเป็นผลรวมสะสม

จัดอันดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการน้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่มากกว่าแต่ละค่า ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

จัดอันดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการมากที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และแต่ละค่าที่น้อยกว่า ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

ดัชนี

คำนวณค่าดังต่อไปนี้:

((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×