แสดงการคำนวณที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลค่าของ PivotTable

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แทนที่จะเขียนสูตรของคุณเองในเขตข้อมูลจากการคำนวณ คุณสามารถใช้แสดงค่าเป็น การนำเสนอค่าที่แตกต่างกันได้อย่างรวดเร็ว แสดงค่าเป็น ไม่ใช่เป็นฟีเจอร์ใหม่ แต่ใน Excel 2010 ง่ายขึ้นอย่างมากเมื่อต้องการค้นหา และใช้ นอกจากนี้มีหลายใหม่ตัวเลือกการคำนวณ เช่น%ของผลรวมพาเรนต์ หรือ%เรียกใช้การรวมใน

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้คุณลักษณะนี้เมื่อต้องการลองใช้การคำนวณที่แตกต่างกันในเขตข้อมูลค่า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากคุณสามารถเพิ่มเขตข้อมูลค่าเดียวลงใน PivotTable มากกว่าหนึ่งครั้ง คุณยังสามารถใช้คุณลักษณะนี้เพื่อแสดงค่าจริงและการคำนวณอื่น ๆ เช่นการคำนวณผลรวมรัน เคียงข้างกัน

 1. เมื่อต้องการเพิ่มทั้งสองอย่างน้อยเหมือนกับ เขตข้อมูลค่าใน pivottable เพื่อให้คุณสามารถแสดงคำนวณอื่นนอกเหนือจากค่าจริงของเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง ทำต่อไปนี้:

  1. ในรายการเขตข้อมูล ลากเขตข้อมูลค่าที่คุณต้องการเพิ่มไปยังพื้นที่ค่า ที่ประกอบด้วยอยู่แล้วเขตข้อมูลค่า และวางภายใต้เขตข้อมูลนั้น

   หมายเหตุ: เขตข้อมูลค่าจะถูกเพิ่มลงใน PivotTable และหมายเลขเวอร์ชันจะผนวกเข้ากับชื่อของเขตข้อมูล คุณสามารถแก้ไขชื่อเขตข้อมูลตามต้องการ

  2. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 จนกว่าคุณให้แสดงเขตข้อมูลค่าทั้งหมดที่คุณต้องการคำนวณ โดยใช้แสดงค่าเป็น

 2. ใน PivotTable เลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • คลิกเขตข้อมูลค่าที่คุณต้องการคำนวณ โดยใช้แสดงค่าเป็น ทำขั้นตอนที่ 3 ต่อ

  • คลิกขวาเขตข้อมูลค่า แล้ว คลิ กแสดงค่าเป็น ทำขั้นตอนที่ 4

 3. บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มการคำนวณ คลิกแสดงค่าเป็น

  เครื่องมือ PivotTable: กลุ่ม การคำนวณ บนแท็บ ตัวเลือก

 4. คลิกตัวเลือกการคำนวณที่คุณต้องการใช้

  ตัวเลือกการคำนวณต่อไปนี้จะพร้อมใช้งานในเขตข้อมูลค่า:

ตัวเลือกการคำนวณ

ผลลัพธ์

ไม่มีการคำนวณ

แสดงค่าที่ใส่ในเขตข้อมูล

% ของผลรวมทั้งหมด

แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมของค่าทั้งหมดหรือจุดข้อมูลในรายงาน

% ของผลรวมคอลัมน์

แสดงค่าทั้งหมดในแต่ละคอลัมน์หรือชุดข้อมูลเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับคอลัมน์หรือชุดข้อมูล

% ของผลรวมแถว

แสดงค่าในแต่ละแถวหรือแต่ละประเภทเป็นเปอร์เซ็นต์ของผลรวมสำหรับแถวหรือประเภท

% ของ

แสดงค่าเป็นเปอร์เซ็นต์ของค่าใน รายการพื้นฐาน ใน เขตข้อมูลพื้นฐาน

% ของผลรวมแถวพาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในแถว)

% ของผลรวมคอลัมน์พาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ในคอลัมน์)

% ของผลรวมพาเรนต์

คำนวณค่าดังต่อไปนี้

(ค่าสำหรับรายการ) / (ค่าสำหรับรายการแม่ของเขตข้อมูลพื้นฐาน ที่เลือก)

ความแตกต่างจาก

แสดงค่าเป็นความแตกต่างจากค่าของ รายการพื้นฐาน ใน เขตข้อมูลพื้นฐาน

% ความแตกต่างจาก

แสดงข้อมูลที่เป็นความแตกต่างของเปอร์เซ็นต์จากค่าของ รายการพื้นฐาน ใน เขตข้อมูลพื้นฐาน

ผลรวมสะสมสำหรับ

แสดงค่าสำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน เป็นผลรวมสะสม

% ผลรวมสะสมสำหรับ

คำนวณค่าที่เป็นเปอร์เซ็นต์สำหรับรายการที่ต่อเนื่องกันในเขตข้อมูลพื้นฐาน ที่จะแสดงเป็นผลรวมสะสม

จัดอันดับจากน้อยที่สุดไปหามากที่สุด

แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการน้อยที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และค่าที่มากกว่าแต่ละค่า ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

จัดอันดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด

แสดงลำดับของค่าที่เลือกในเขตข้อมูลเฉพาะเจาะจง รายการมากที่สุดในเขตข้อมูลเป็น 1 และแต่ละค่าที่น้อยกว่า ด้วยค่าลำดับสูงกว่า

ดัชนี

คำนวณค่าดังต่อไปนี้

((ค่าในเซลล์) x (ผลรวมทั้งหมดของผลรวมทั้งหมด)) / ((ผลรวมแถวทั้งหมด) x (ผลรวมคอลัมน์ทั้งหมด))

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×