ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แยกคอลัมน์ของข้อความ (Power Query)

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

หมายเหตุ: Power Queryจะเรียกว่าได้รับ และแปลงExcel 2016 ข้อมูลต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองอย่าง เมื่อต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ดูต้น และแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: ดูวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม คอลัมน์ของข้อความสามารถแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์ ได้ด้วยการ:

 • ตัวคั่น เช่นเครื่องหมายจุลภาค

 • ใช้จำนวนอักขระ

แบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่น

แบ่งคอลัมน์ >ตามตัวคั่น แยกค่าข้อความลงในคอลัมน์อย่าง น้อยสองคอลัมน์ตามอักขระทั่วไป ตัวอย่างเช่นชื่อ คอลัมน์เป็นLastName, FirstNameสามารถแยกเป็นสองคอลัมน์โดยใช้อักขระเครื่องหมายจุลภาค () มีสองวิธีการทำเช่นนี้:

ใช้ ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

 • เลือกคอลัมน์คุณต้องการแยก

 • ใน ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เลือกแบ่งคอลัมน์ >ตามตัวคั่น


ใช้เมนูบริบทตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

 • คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่ง

 • ในเมนูบริบทของคอลัมน์ เลือกแบ่งคอลัมน์ >ตามตัวคั่น


แล้ว เลือกทำอย่างใดต่อไปนี้:

 1. ในหน้าต่างป็อปอัพแบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่น:

  • ในตัวเลือก หรือใส่ตัวคั่น ดรอปดาวน์ เลือกเครื่องหมายจุดคู่เครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายอัฒภาคช่องว่างTabหรือแบบกำหนดเอง เลือกแบบกำหนดเอง เพื่อระบุตัวคั่นอักขระใด ๆ

  • เลือกตัวเลือก แบ่ง

  • ขยายตัวเลือกแสดงขั้นสูง แล้วใส่ จำนวนคอลัมน์ที่จะแบ่ง

 2. เลือก ตกลง

 3. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ไปยังชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ดูที่การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์

แบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง

แบ่งคอลัมน์ > ตามจำนวนอักขระ แยกค่าข้อความโดยยึดตามตำแหน่งของอักขระภายในค่าข้อความ

ใช้เมนู ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

 1. เลือกคอลัมน์คุณต้องการแยก

 2. บน Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้คลิก แบ่งคอลัมน์ > ตามจำนวนอักขระ

ใช้เมนูบริบทตัวแก้ไขแบบสอบถาม:

 1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่ง

 2. ในเมนูบริบทของคอลัมน์ เลือกแบ่งคอลัมน์ >ตามจำนวนอักขระ


เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง:

 1. ในกล่องโต้ตอบ แบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง ให้ทำดังนี้

  • ในกล่องข้อความ จำนวนอักขระ ให้ใส่จำนวนอักขระที่จะใช้แบ่งคอลัมน์ข้อความ

  • เลือกตัวเลือก แบ่ง

  • ขยายการแสดงตัวเลือกขั้นสูงและใส่ตัวเลขของคอลัมน์เพื่อแยกเป็น

 2. คลิก ตกลง

 3. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ไปยังชื่อที่สื่อความหมายมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ดูที่การเปลี่ยนชื่อคอลัมน์

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างแบบสอบถามใหม่โดยใช้Power Query วิดีโอด้านล่างแสดงหน้าต่างแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขแบบสอบถามจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดูตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องการโหลด หรือแก้ไขอยู่บุ๊กคิวรีแบบ จากส่วนรับข้อมูลภายนอก ในแท็บ ribbon ของPower Query เลือกจากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามเปล่า วิดีโอต่อไปนี้แสดงวิธีหนึ่งในการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×