แยกคอลัมน์ของข้อความ (Power Query)

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

หมายเหตุ: Power Query เรียกว่า รับและแปลง ใน Excel 2016 ข้อมูลที่มีอยู่ต่อไปนี้นำไปใช้กับทั้งสองรายการ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดู รับและแปลงใน Excel 2016

หมายเหตุ: ดูวิดีโอสั้น ๆ เกี่ยวกับวิธีการแสดงตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ส่วนท้ายของบทความนี้

ใช้ตัวแก้ไขแบบสอบถาม คอลัมน์ของข้อความสามารถแบ่งออกเป็นหลายคอลัมน์ได้สองวิธี: ตามตัวคั่น หรือ ด้วยจำนวนอักขระได้

ฉันต้องการ

แบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่น

แบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง

แบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่น

แบ่งคอลัมน์ >ตามตัวคั่น แยกค่าข้อความโดยยึดตามอักขระทั่วไปเป็นอย่าง น้อยสองคอลัมน์ ตัวอย่างเช่นชื่อ คอลัมน์เป็นLastName, FirstNameสามารถแยกเป็นสองคอลัมน์โดยยึดตามอักขระเครื่องหมายจุลภาค ()

การใช้ Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 1. เลือกคอลัมน์คุณต้องการแยก

 2. ใน ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม เลือกแบ่งคอลัมน์ >ตามตัวคั่น

การใช้เมนูบริบท ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่ง

 2. ในเมนูบริบทของคอลัมน์ เลือกแบ่งคอลัมน์ >ตามตัวคั่น


เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่น

 1. ในกล่องโต้ตอบ แบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่น ให้ทำดังนี้

  1. ในตัวเลือก หรือใส่ตัวคั่น ดรอปดาวน์ เลือกเครื่องหมายจุดคู่เครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายอัฒภาคเนื้อที่Tabหรือแบบกำหนดเอง เลือกแบบกำหนดเอง เพื่อระบุตัวคั่นอักขระใด ๆ

  2. เลือกตัวเลือก แบ่ง

  3. ขยายตัวเลือกแสดงขั้นสูง แล้วใส่ จำนวนคอลัมน์ที่จะแบ่ง

 2. เลือก ตกลง

 3. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ให้เป็นชื่อที่มีความหมายมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ให้ดูที่ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

 1. ในกล่องโต้ตอบ แบ่งคอลัมน์ตามตัวคั่น ให้ทำดังนี้

  1. ในตัวเลือก หรือใส่ตัวคั่น ดรอปดาวน์ เลือกเครื่องหมายจุดคู่เครื่องหมายจุลภาคเครื่องหมายเท่ากับเครื่องหมายอัฒภาคช่องว่างTabหรือแบบกำหนดเอง เลือกแบบกำหนดเอง เพื่อระบุตัวคั่นอักขระใด ๆ

  2. เลือกตัวเลือก แบ่ง

  3. ขยายตัวเลือกแสดงขั้นสูง แล้วใส่ จำนวนคอลัมน์ที่จะแบ่ง

 2. เลือก ตกลง

 3. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ให้เป็นชื่อที่มีความหมายมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ให้ดูที่ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

แบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง

แบ่งคอลัมน์ > ตามจำนวนอักขระ แยกค่าข้อความโดยยึดตามตำแหน่งของอักขระภายในค่าข้อความ

การใช้เมนู Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 1. เลือกคอลัมน์คุณต้องการแยก

 2. บน Ribbon ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ให้คลิก แบ่งคอลัมน์ > ตามจำนวนอักขระ

การใช้เมนูบริบท ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

 1. คลิกขวาที่ส่วนหัวของคอลัมน์ที่คุณต้องการแบ่ง

 2. ในเมนูบริบทของคอลัมน์ เลือกแบ่งคอลัมน์ >ตามจำนวนอักขระ


เมื่อต้องการแบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง

 1. ในกล่องโต้ตอบ แบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องข้อความ จำนวนอักขระ ให้ใส่จำนวนอักขระที่จะใช้แบ่งคอลัมน์ข้อความ

  2. เลือกตัวเลือก แบ่ง

  3. ขยายแสดงตัวเลือกขั้นสูงและใส่จำนวนคอลัมน์ที่จะแบ่ง

 2. คลิก ตกลง

 3. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ให้เป็นชื่อที่มีความหมายมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ให้ดูที่ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

 1. ในกล่องโต้ตอบ แบ่งคอลัมน์ตามตำแหน่ง ให้ทำดังนี้

  1. ในกล่องข้อความ จำนวนอักขระ ให้ใส่จำนวนอักขระที่จะใช้แบ่งคอลัมน์ข้อความ

  2. เลือกตัวเลือก แบ่ง

  3. ขยายแสดงตัวเลือกขั้นสูงและใส่จำนวนคอลัมน์ที่จะแบ่ง

 2. คลิก ตกลง

 3. เปลี่ยนชื่อคอลัมน์ใหม่ให้เป็นชื่อที่มีความหมายมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนชื่อคอลัมน์ ให้ดูที่ เปลี่ยนชื่อคอลัมน์

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ตัวแก้ไขแบบสอบถาม จะปรากฏเมื่อคุณโหลด แก้ไข หรือสร้างคิวรีใหม่โดยใช้ Power Query เท่านั้น วิดีโอต่อไปนี้แสดงหน้าต่าง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม ที่ปรากฏขึ้นหลังจากการแก้ไขคิวรีจากเวิร์กบุ๊ก Excel เมื่อต้องการดู ตัวแก้ไขแบบสอบถาม โดยไม่ต้องโหลดหรือแก้ไขคิวรีเวิร์กบุ๊กที่มีอยู่ จากส่วน รับข้อมูลภายนอก ในแท็บ Ribbon ของ Power Query ให้เลือก จากแหล่งข้อมูลอื่น > แบบสอบถามว่างเปล่า วิดีโอต่อไปนี้จะแสดงวิธีหนึ่งในการแสดง ตัวแก้ไขแบบสอบถาม

วิธีดู ตัวแก้ไขคิวรี ใน Excel

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×