แถวและคอลัมน์

แยกข้อความเป็นหลายคอลัมน์ด้วยการแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์

แยกข้อความเป็นหลายคอลัมน์ด้วยการแปลงข้อความเป็นตัวช่วยสร้างคอลัมน์

คุณสามารถนำข้อความในเซลล์หนึ่งเซลล์ขึ้นไปมากระจายลงในเซลล์หลายเซลล์ได้ วิธีนี้เรียกว่าการแจกแจงรูปประโยค และเป็นวิธีที่ตรงข้ามกับการเชื่อมเข้าด้วยกัน ซึ่งคุณสามารถรวมข้อความจากเซลล์อย่างน้อยสองเซลล์เป็นเซลล์เดียว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถแยกคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุล ดังต่อไปนี้:

ก่อนและหลังการแยกข้อความออกเป็นคอลัมน์ต่างๆ

ไปยัง ข้อมูล> ข้อความเป็นคอลัมน์ และตัวช่วยสร้างจะนำคุณเข้าสู่กระบวนการ วิธีการทำงานการแบ่งย่อยมีดังต่อไปนี้

 1. เลือกเซลล์หรือคอลัมน์ ที่มีข้อความที่คุณต้องการแยก

  หมายเหตุ: เลือกแถวได้จำนวนมากเท่าที่คุณต้องการ แต่ไม่เกินหนึ่งคอลัมน์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีคอลัมน์ว่างที่ด้านขวาเพียงพอ เพื่อป้องกันการเขียนทับ ถ้ามีคอลัมน์ว่างไม่เพียงพอ ให้คุณเพิ่มจำนวนคอลัมน์ว่างเสียก่อน

 2. คลิก ข้อมูล > ข้อความเป็นคอลัมน์

  คลิกแท็บ ข้อมูล จากนั้นคลิก ข้อความเป็นคอลัมน์

 3. ซึ่งจะเริ่มการทำงานของ ตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความเป็นคอลัมน์ คลิก มีการใช้ตัวคั่น > ถัดไป

 4. คลิก ช่องว่าง แล้วล้างกล่องทั้งหมดที่เหลือ หรือเลือก เครื่องหมายจุลภาค และ ช่องว่าง ถ้าคุณต้องการแยกข้อความด้วยเครื่องหมายดังกล่าว (ทุ้มยิ่ง, ขวัญชัย ที่มีเครื่องหมายจุลภาคและช่องว่างระหว่างชื่อ) คุณสามารถดูการแสดงตัวอย่างข้อมูลได้ในหน้าต่าง แสดงตัวอย่างข้อมูล

  ขั้นตอนที่ 2 ใน ตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความเป็นคอลัมน์

 5. คลิก ถัดไป

 6. ในขั้นตอนนี้ ให้เลือกรูปแบบสำหรับคอลัมน์ใหม่ของคุณ หรือปล่อยให้ Excel ทำงานให้คุณ ถ้าคุณต้องการเลือกรูปแบบเอง ให้เลือกรูปแบบตามที่คุณต้องการ เช่น ข้อความ จากนั้นคลิกที่คอลัมน์ของข้อมูลคอลัมน์ที่สองในหน้าต่าง แสดงตัวอย่างข้อมูล แล้วคลิกรูปแบบเดียวกันอีกครั้ง ทำซ้ำกับคอลัมน์ทั้งหมดในหน้าต่าง แสดงตัวอย่าง

  ขั้นตอนที่ 3 ใน ตัวช่วยสร้างการแปลงข้อความเป็นคอลัมน์

 7. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ยุบกล่องโต้ตอบ ที่อยู่ด้านขวาของกล่อง ปลายทาง เพื่อยุบกล่องโต้ตอบ

 8. เลือกเซลล์ในเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการวางข้อมูลที่แยกลงไป ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการแยกชื่อเต็มออกเป็นคอลัมน์ชื่อและคอลัมน์นามสกุล ให้เลือกเซลล์ในจำนวนที่เหมาะสมในคอลัมน์ที่ติดกันสองคอลัมน์

  เลือกเซลล์ที่คุณต้องการวางเซลล์ที่แยกลงไป

 9. คลิกปุ่ม รูปปุ่ม ขยายกล่องโต้ตอบ เพื่อขยายกล่องโต้ตอบ จากนั้นคลิก เสร็จสิ้น

  ขยายกล่องโต้ตอบเมื่อคุณเลือกเซลล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดูเพิ่มเติม

แยกข้อความลงในคอลัมน์ต่างๆ ด้วยฟังก์ชัน

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×