แยกข้อความจากรูปภาพและไฟล์ที่พิมพ์ออกมา โดยใช้ OCR ใน OneNote

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

OneNote สนับสนุนการรู้จำอักขระด้วยแสง (OCR) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คุณคัดลอกข้อความจากรูปภาพ หรือไฟล์ที่พิมพ์ออกมา และวางในบันทึกย่อของคุณเพื่อให้คุณสามารถทำการเปลี่ยนแปลงใดๆ กับคำได้ นี่เป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการทำสิ่งต่างๆ เช่น คัดลอกข้อมูลจากนามบัตรที่คุณสแกนลงใน OneNote ได้ หลังจากแยกข้อความแล้วคุณสามารถวางข้อมูลที่ตำแหน่งอื่นใน OneNote หรือในโปรแกรมอื่นอย่าง Outlook หรือ Word ได้

เมื่อต้องการแยกข้อความออกจากรูปภาพเดียวที่คุณเพิ่มลงใน OneNote ให้ทำดังนี้

  1. ให้คลิกขวาที่รูปภาพ แล้วคลิก คัดลอกข้อความจากรูปภาพ

  2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกไว้แล้วกด Ctrl+V

เมื่อต้องการแยกข้อความออกจากรูปของไฟล์ที่พิมพ์ออกมาหลายหน้า ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่รูปภาพใดๆ และเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

    • คลิก คัดลอกข้อความจากหน้านี้ของสิ่งที่พิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความเฉพาะจากรูป (หน้า) ที่เลือกในปัจจุบัน

    • คลิก คัดลอกข้อความจากทุกหน้าของสิ่งที่พิมพ์ เพื่อคัดลอกข้อความจากรูป (หน้า) ทั้งหมด

  2. คลิกตำแหน่งที่คุณต้องการวางข้อความที่คัดลอกไว้ แล้วกด Ctrl+V

หมายเหตุ: ประสิทธิภาพของการรู้จำอักขระด้วยแสงขึ้นอยู่กับคุณภาพของรูปที่คุณกำลังใช้งานอยู่ หลังจากวางข้อความที่มาจากรูปภาพหรือไฟล์ที่พิมพ์ออกมา ขอแนะนำให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อความนั้นแสดงออกมาได้อย่างเหมาะสม

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×