แม่แบบไซต์เริ่มต้น

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณสร้างไซต์ใหม่Office SharePoint Server 2007 คุณสามารถเริ่มต้น ด้วยการเลือกหนึ่งในเทมเพลตไซต์ชนิดต่าง ๆ เทมเพลตไซต์ที่รวมอยู่ในOffice SharePoint Server 2007 มีหน้า รายการ ไลบรารี และอาจมีองค์ประกอบอื่น ๆ หรือฟีเจอร์ที่สนับสนุนเผยแพร่เนื้อหาที่เฉพาะเจาะจง การจัดการเนื้อหา การจัดการระเบียน หรือข่าวกรองธุรกิจจำเป็นต้ององค์กรของคุณ

เทมเพลตไซต์พร้อมใช้งานในOffice SharePoint Server 2007 ถูกจัดกลุ่มลงในประเภทต่อไปนี้: ทำงานร่วมกัน ประชุม Enterprise และการประกาศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใดมีเทมเพลตในแต่ละประเภทเหล่านี้ ดูส่วนต่อไปนี้

ในบทความนี้

ทำงานร่วมกัน

การประชุม

Enterprise

การประกาศ

การทำงานร่วมกัน

แม่แบบไซต์ในกลุ่มการทำงานร่วมกันได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทีมงานภายในองค์กรในการทำงานในโครงการ ทำงานร่วมกันบนเอกสาร หรือใช้ข้อมูลร่วมกัน

ไซต์ของทีม

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่ทีมงานสามารถใช้ในการสร้าง จัดระเบียบ และใช้ข้อมูลร่วมกัน แม่แบบประกอบด้วยไลบรารีเอกสาร รายการข้อความประกาศ ปฏิทิน รายการที่ติดต่อ และรายการการเชื่อมโยง

ใช้ตัวอย่าง     เทมเพลตนี้อเนกประสงค์สามารถตรงกับความต้องการหลากหลายที่หลากหลาย จะสามารถจัดเก็บข้อมูลประจำยาวสำหรับแผนกเดียว หรือข้อมูลระยะสั้นจากโครงการพิเศษที่ครอบคลุมหลายแผนก ตัวอย่าง แผนกการตลาดสามารถเก็บ และจัดการเอกสารของงบประมาณ และวางแผน ติดตามปัญหาและงาน และแชร์ลิงก์และที่ติดต่อของงาน

ไซต์เปล่า

เลือกเทมเพลตไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ ด้วยหน้าเปล่าหน้าแรกที่คุณวางแผนการกำหนดเอง คุณสามารถใช้Microsoft Office SharePoint Designer 2007 เมื่อต้องการเพิ่มรายการหรือฟีเจอร์อื่น ๆ เทมเพลตนี้มีรูปไซต์ Web Part และเครื่องมือการแทรก Web Part อื่น ๆ

ใช้ตัวอย่าง     ไซต์ว่างเปล่าสามารถช่วยคุณเมื่อคุณวางแผนที่จะสร้างไซต์แบบกำหนดเอง และคุณไม่ต้องการใช้แม่แบบที่มีอยู่ Web Part รายการ หรือไลบรารีเป็นจุดเริ่มต้น

พื้นที่ทำงานเอกสาร

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่ช่วยคุณประสานงานการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นอย่างน้อยหนึ่งเอกสาร แม่แบบไซต์นำเสนอเครื่องมือในการใช้และปรับปรุงแฟ้มร่วมกัน และเครื่องมือที่ช่วยแจ้งสถานะของแฟ้มดังกล่าวให้บุคคลทราบ แม่แบบไซต์ประกอบด้วยไลบรารีเอกสาร รายการข้อความประกาศ รายการงาน รายการสมาชิก และรายการการเชื่อมโยง

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารสามารถช่วยคุณทำงานกับบุคคลอื่นบนเอกสารหรือชุดของเอกสาร คุณยังสามารถใช้ไซต์พื้นที่ทำงานเอกสารเพื่อประกาศข้อความประกาศ มอบหมายงาน ใช้การเชื่อมโยงที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และรับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในเนื้อหาของไซต์

ไซต์ Wiki

เลือก แม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่ผู้ใช้สามารถเพิ่ม แก้ไข และเชื่อมโยงเว็บเพจได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม่แบบนำเสนอเพจที่ผู้ใช้สามารถแก้ไขข้อมูลระเบียนได้อย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงข้อมูลเข้าด้วยกันโดยใช้คำหลัก เมื่อคุณแก้ไขเพจ ประวัติจะได้รับการบันทึก เพื่อให้คุณสามารถคืนค่าเนื้อหาได้ถ้าจำเป็น ไซต์ Wiki ประกอบด้วยเพจ Wiki รายการการเชื่อมโยง และไลบรารีเพจ Wiki

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์ Wiki สามารถทำหน้าที่เป็นไซต์ชุมชนที่องค์กรสามารถระดมสมองและแบ่งปันแนวความคิดสำหรับโครงการใหม่ ในไซต์ Wiki บุคคลสามารถสร้างและจัดรูปแบบเพจได้ง่ายเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้ง่ายในการบันทึกข้อมูล

บล็อก

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่ผู้ใช้สามารถติดประกาศข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และอนุญาตให้บุคคลอื่นแสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูลได้ บล็อก ซึ่งในบางครั้งเรียกว่าเว็บล็อก เป็นบันทึกประจำวันทางออนไลน์ที่คุณสามารถแบ่งปันแนวความคิดได้อย่างรวดเร็วในรูปแบบตามลำดับเวลาอย่างไม่เป็นทางการ ไซต์บล็อกประกอบด้วยรายการข้อความติดประกาศสำหรับเก็บข้อความติดประกาศบล็อก รายการบล็อกสำหรับการเชื่อมโยงไปยังบล็อกอื่น รายการประเภท รายการข้อคิดเห็น รายการการเชื่อมโยงสำหรับการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ไลบรารีรูปถ่าย และเครื่องมือในการจัดการข้อความติดประกาศและทรัพยากรอื่น

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์บล็อกสามารถช่วยผู้บริหารในการแบ่งปันแนวความคิดและวิสัยทัศน์ในรูปแบบบันทึกประจำวันที่เกี่ยวข้อง ซึ่งพนักงานสามารถถามคำถามและเพิ่มข้อคิดเห็นได้

ด้านบนของหน้า

การประชุม

แม่แบบไซต์ในกลุ่มการประชุมได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยทีมงานภายในองค์กรในการจัดการการประชุมประเภทต่างๆ แม่แบบในกลุ่มนี้สนับสนุนการประชุมทุกอย่าง ตั้งแต่การประชุมพื้นฐานไปจนถึงการประชุมเพื่อหาข้อยุติหรือแม้กระทั่งการประชุมกลุ่มเพื่อสังสรรค์

พื้นที่ทำงานการประชุมพื้นฐาน

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่ช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และติดตามการประชุมร่วมกับทีมงานที่เหลือ แม่แบบประกอบด้วยรายการวัตถุประสงค์ รายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม วาระการประชุม และไลบรารีเอกสาร

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมพื้นฐานเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับชนิดการประชุมทั่วไปส่วนใหญ่ เช่น การประชุมสถานะประจำสัปดาห์

พื้นที่ทำงานการประชุมเปล่า

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเปล่าสำหรับให้คุณกำหนดเองตามความต้องการ แม่แบบประกอบด้วยเพจที่คุณสามารถเพิ่มเนื้อหาและกำหนดเองได้

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมเปล่าช่วยคุณสร้างไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมแบบกำหนดเอง และคุณไม่ต้องการใช้แม่แบบ Web Parts รายการ หรือไลบรารีที่มีอยู่ใดๆ เป็นจุดเริ่มต้น

พื้นที่ทำงานการประชุมหาข้อยุติ

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการตรวจทานเอกสารและการบันทึกข้อยุติที่ได้ในการประชุม แม่แบบประกอบด้วยรายการวัตถุประสงค์ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม ไลบรารีเอกสาร รายการงาน และรายการข้อยุติ

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์พื้นที่ทำงานการประชุมหาข้อยุตินำเสนอเครื่องมือที่ช่วยทีมงานในการหาและบันทึกข้อยุติและบันทึกรายการการกระทำ แม่แบบนี้เหมาะสมที่จะใช้ถ้าคุณต้องการให้ทีมงานมุ่งเน้นไปที่ผลที่ได้จากการประชุม

พื้นที่การประชุมกลุ่มเพื่อสังสรรค์

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่ช่วยคุณวางแผนและประสานงานการสังสรรค์ แม่แบบประกอบด้วยรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม คำแนะนำ รูป/โลโก้ สิ่งที่ต้องนำมา และไลบรารีรูปภาพสำหรับรูปถ่าย

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์พื้นที่การประชุมกลุ่มเพื่อสังสรรค์สามารถช่วยคุณจัดการงานสังคม เช่น งานการกุศลหรืองานเลี้ยงทีมงาน

พื้นที่ทำงานการประชุมหลายเพจ

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่ช่วยคุณวางแผน จัดระเบียบ และป้อนผลลัพธ์ของการประชุมที่ซับซ้อนหรือชุดของการประชุม แม่แบบประกอบด้วยรายการวัตถุประสงค์ รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม วาระการประชุม และเพจสองเพจที่สามารถกำหนดเองได้ (คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 10 เพจสำหรับแต่ละการประชุม)

ตัวอย่างการใช้งาน     พื้นที่ทำงานการประชุมหลายเพจสามารถช่วยคุณจัดการการประชุมที่เกี่ยวข้องที่ต้องการเอกสารสนับสนุนในรายละเอียด ที่คุณต้องการเก็บบนเพจแยกต่างหาก เช่น เพจที่ใช้จัดการโครงการหรือติดตามปัญหา

ด้านบนของหน้า

องค์กร

แม่แบบไซต์ในกลุ่มองค์กรได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการจัดการเอกสาร การจัดการระเบียน และความต้องการการจัดการข้อมูลในระดับองค์กร

ศูนย์เอกสาร

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์เดี่ยวเพื่อจัดการเอกสารทั้งหมดในองค์กรจากส่วนกลาง ไซต์ศูนย์เอกสารเป็นไซต์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการสร้างและการใช้เอกสารจำนวนมาก คุณลักษณะของแม่แบบนี้ประกอบด้วย

  • ไลบรารีเอกสาร

  • Web Part สำหรับเอกสารที่เกี่ยวข้องที่จะสร้างมุมมองแบบส่วนตัวของเอกสารตามการเช็คเอาท์ การสร้าง หรือการปรับเปลี่ยนล่าสุดโดยผู้ใช้ปัจจุบัน คุณสามารถกำหนดค่า Web Part เพื่อใช้มากกว่าหนึ่งเงื่อนไขได้

  • Web Part สำหรับงานที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จะสร้างมุมมองแบบส่วนตัวของงานที่เกี่ยวข้องกับเอกสารที่ได้กำหนดให้กับผู้ใช้ปัจจุบัน

  • การนำทางมุมมองแบบโครงสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาเนื้อหาและการนำทาง

  • คุณลักษณะการจัดการเอกสารที่แนะนำมีการเปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น (ตัวอย่างเช่น การกำหนดรุ่นหลักและรอง เช็คเอาท์ที่ต้องการ และการสนับสนุนสำหรับชนิดเนื้อหาหลายชนิด)

ตัวอย่างการใช้งาน     ศูนย์เอกสารสามารถช่วยคุณสร้างสภาพแวดล้อมการเขียนแก้ขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้ใช้กำลังแก้ไขเอกสารอยู่จำนวน 50,000 เอกสารขึ้นไปใน 500 โฟลเดอร์ขึ้นไป การกำหนดรุ่นมีการเปิดใช้งาน และโดยปกติ จะมีรุ่นก่อนหน้านี้ของแต่ละเอกสารอยู่สิบรุ่นขึ้นไป เอกสารมีการเช็คอินและเช็คเอาท์อยู่บ่อยๆ และใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อควบคุมวงจรชีวิตของเอกสาร คุณสามารถใช้ชนิดเนื้อหาได้ยี่สิบชนิดขึ้นไปในไซต์

ศูนย์ระเบียน

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์เพื่อดำเนินการจัดการระเบียนในองค์กร ศูนย์ระเบียนมีวัตถุประสงค์เพื่อทำหน้าที่เป็นที่เก็บส่วนกลาง ซึ่งองค์กรสามารถเก็บและจัดการระเบียนทั้งหมดขององค์กรได้ ศูนย์ระเบียนสนับสนุนกระบวนการจัดการระเบียนทั้งหมด นับตั้งแต่การรวบรวมระเบียนผ่านการจัดการระเบียนไปจนถึงการกำจัดระเบียน โดยปกติ ไซต์ศูนย์ระเบียนได้รับการออกแบบและกำหนดค่าโดยมืออาชีพด้านการจัดการระเบียนของและเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ขององค์กร เพื่อสนับสนุนแผนแฟ้มขององค์กร แม่แบบนี้ประกอบด้วย

  • ความสามารถของห้องนิรภัยเพื่อช่วยให้มั่นใจถึงความถูกต้องของระเบียนที่เก็บอยู่ภายในนั้น

  • การบังคับใช้นโยบายการจัดการข้อมูล

  • รายการการหยุดเพื่อหยุดระเบียนไว้ชั่วคราวไม่ให้หมดอายุหรือถูกทำลาย เนื่องจากระเบียนเกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีและการสืบสวน

  • รายการการกำหนดเส้นทางระเบียนเพื่อกำหนดเส้นทางระเบียนที่จะส่งไปยังศูนย์ระเบียนให้มีการส่งไปยังตำแหน่งที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ

  • ไลบรารีระเบียนที่ไม่ได้แยกประเภทเพื่อเก็บระเบียนที่ได้ส่งไปยังศูนย์ระเบียน ที่ไม่ตรงกับรายการการกำหนดเส้นทางระเบียนอื่น

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์ศูนย์ระเบียนสามารถช่วยคุณดำเนินการกลยุทธ์การจัดการระเบียนและแผนแฟ้มสำหรับองค์กร ไซต์นี้สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐและกฎหมายในการเก็บรักษาและจัดการเอกสารประเภทเฉพาะขององค์กร เนื้อหาสามารถส่งไปยังศูนย์ระเบียนผ่านทางบริการบนเว็บโดยใช้โพรโทคอล SOAP หรือผ่านทางอีเมลโดยใช้โพรโทคอล SMTP

ไซต์การปรับให้เป็นแบบส่วนตัว

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์สำหรับการนำเสนอมุมมองแบบส่วนตัว ข้อมูล และการนำทางจากไซต์คอลเลกชันนี้ไปใน "ไซต์ของฉัน" แม่แบบไซต์นี้ประกอบด้วย Web Parts เฉพาะสำหรับการปรับให้เป็นแบบส่วนตัวและการนำทางที่เหมาะสมที่สุดสำหรับไซต์ "ไซต์ของฉัน"

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์การปรับให้เป็นแบบส่วนตัวสามารถช่วยเมื่อคุณต้องการเปิดเผยเนื้อหาที่มีการปรับให้เป็นแบบส่วนตัวหรือที่กำหนดเป้าหมายสำหรับผู้ใช้แต่ละรายบน "ไซต์ของฉัน"

ไดเรกทอรีของไซต์

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่แสดงรายการและจัดประเภทไซต์ที่สำคัญในองค์กร แม่แบบไซต์นี้ประกอบด้วยมุมมองต่างๆ สำหรับไซต์ที่จัดประเภท ไซต์ยอดนิยม และแผนผังเว็บไซต์

ตัวอย่างการใช้งาน     ไดเรกทอรีของไซต์สามารถช่วยคุณถ้าคุณต้องการนำเสนอสถานที่ส่วนกลาง สำหรับการดูหรือระบุตำแหน่งไซต์ทั้งหมดในไซต์คอลเลกชันให้แก่ผู้เยี่ยมชมไซต์

ศูนย์กลางรายงาน

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์สำหรับการสร้าง การจัดการ และการจัดส่งเว็บเพจ แดชบอร์ด และตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพหลัก (KPIs) ที่สื่อสารเกี่ยวกับเมตริก เป้าหมาย และข้อมูลข่าวกรองธุรกิจ ไซต์ศูนย์กลางรายงานนำเสนอตำแหน่งที่ตั้งส่วนกลางสำหรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข่าวกรองธุรกิจ แม่แบบนี้ประกอบด้วยไลบรารีเอกสารพิเศษสำหรับการเก็บรายงาน รายการ และการเชื่อมต่อกับแหล่งข้อมูลภายนอก แม่แบบยังนำเสนอการเข้าถึงแม่แบบเพจและ Web Parts เพื่อช่วยคุณสร้างเพจและรายการที่มีข้อมูลทางธุรกิจ ภายในศูนย์กลางรายงาน ผู้ใช้สามารถค้นหารายการได้โดยใช้ประเภท ดูปฏิทินสำหรับรายงานที่กำลังจะเกิดขึ้น และสมัครเป็นสมาชิกรายงานที่เกี่ยวข้อง

ตัวอย่างการใช้งาน     ศูนย์กลางรายงานสามารถช่วยคุณสร้างพอร์ทัลข่าวกรองธุรกิจ (BI) เชิงโต้ตอบแบบทันที ที่ประกอบไปด้วยและแสดงข้อมูลทางธุรกิจจากหลากหลายแหล่ง โดยใช้ความสามารถ BI แบบรวม เช่น แดชบอร์ด, Web Parts, KPIs และเทคโนโลยีการเชื่อมต่อข้อมูลทางธุรกิจ ไซต์นี้นำเสนอสถานที่แห่งเดียวในการค้นหารายงานล่าสุด กระดาษคำนวณ หรือ KPIs ให้แก่ผู้ใช้

ศูนย์กลางการค้นหาที่มีแท็บ

เลือกแม่แบบนี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์เพื่อนำเสนอประสบการณ์การค้นหา เพจยินดีต้อนรับหลักมีกล่องการค้นหาแบบง่ายอยู่ในศูนย์กลางของเพจ ไซต์ประกอบด้วยแท็บสองแท็บ แท็บหนึ่งสำหรับการค้นหาทั่วไปและอีกแท็บหนึ่งสำหรับการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล คุณสามารถเพิ่มและกำหนดแท็บเองเพื่อเน้นไปที่ขอบเขตการค้นหาหรือชนิดผลการค้นหาอื่นได้

ตัวอย่างการใช้งาน     ศูนย์กลางการค้นหาสามารถช่วยส่งกลับรายการไปที่ไซต์ของคุณเท่านั้น ซึ่งช่วยตัดการส่งกลับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณ คุณยังสามารถค้นหาคอลเลกชันต่างๆ ของข้อมูลแยกกันได้โดยใช้แท็บ

ศูนย์กลางการค้นหา

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่นำเสนอประสบการณ์การค้นหา เพจยินดีต้อนรับหลักมีกล่องการค้นหาแบบง่ายอยู่ในศูนย์กลางของเพจ ไซต์ประกอบด้วยเพจต่างๆ สำหรับผลการค้นหาและการค้นหาขั้นสูง

ตัวอย่างการใช้งาน     ศูนย์กลางการค้นหาสามารถช่วยส่งกลับรายการไปที่ไซต์ของคุณเท่านั้น ซึ่งช่วยตัดการส่งกลับที่ไม่เกี่ยวข้องกับการค้นหาของคุณ

โฮสต์ไซต์ของฉัน

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์ที่จะใช้สำหรับการโฮสต์ "ไซต์ของฉัน"

หมายเหตุ: แม่แบบไซต์นี้จะมีอยู่เฉพาะถ้าคุณกำลังสร้างไซต์คอลเลกชันภายในการดูแลจากศูนย์กลางเท่านั้น

ด้านบนของหน้า

ฝ่ายจัดพิมพ์

แม่แบบไซต์ในกลุ่มประกาศช่วยให้องค์กรสามารถออกแบบ ปรับใช้ และจัดการพอร์ทัลบนอินทราเน็ตขององค์กร เว็บไซต์การแสดงบนอินเทอร์เน็ตขององค์กร และพอร์ทัลไซต์ของฝ่าย คอมโพเนนต์ของพอร์ทัลยังช่วยให้สามารถเชื่อมต่อกับบุคคลภายในองค์กรที่มีทักษะที่ถูกต้อง ความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับโครงการได้ง่าย แม่แบบไซต์ในกลุ่มประกาศทั้งหมดมีการเปิดใช้งานคุณลักษณะการประกาศ รวมถึงแถบเครื่องมือการแก้ไขเพจ ตัวแก้ไขเนื้อหา และเช็คเอาท์

ไซต์การประกาศ

เลือกแม่แบบไซต์นี้ถ้าคุณต้องการสร้างเว็บไซต์เปล่าและประกาศเว็บเพจอย่างรวดเร็ว แม่แบบนี้ประกอบด้วยไลบรารีเอกสารและรูปสำหรับการเก็บสินทรัพย์ที่ประกาศบนเว็บ ผู้สนับสนุนสามารถทำงานในรุ่นแบบร่างของเพจและประกาศเพจดังกล่าวเพื่อให้ผู้อ่านมองเห็นได้ ไซต์ประกอบด้วยไลบรารีเอกสารและรูปสำหรับการเก็บสินทรัพย์ที่ประกาศบนเว็บ

หมายเหตุ: เทมเพลตไซต์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศบนไซต์นี้ (จากไซต์แม่) เท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน     สร้างไซต์การประกาศถ้าคุณต้องการเพิ่มส่วนข่าวประกาศลงในเว็บไซต์ ที่มีการแสดงเว็บเพจข่าวประกาศห้าเว็บเพจล่าสุดโดยอัตโนมัติบนเพจยินดีต้อนรับ คุณสามารถสร้างและแก้ไขเว็บเพจข่าวประกาศได้โดยใช้เบราว์เซอร์ ใช้ตัวแก้ไข HTML เพื่อจัดรูปแบบเนื้อหา และเลือกการเชื่อมโยงและรูปสำหรับเพจจากไลบรารี ใช้ Web Part สำหรับแบบสอบถามเนื้อหาเพื่อแสดงเว็บเพจข่าวประกาศเฉพาะบนเพจยินดีต้อนรับ

การประกาศไซต์ที่มีเวิร์กโฟลว์

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์สำหรับการประกาศเว็บเพจตามกำหนดการโดยใช้เวิร์กโฟลว์การอนุมัติ แม่แบบประกอบด้วยไลบรารีเอกสารและรูปสำหรับการเก็บสินทรัพย์ที่ประกาศบนเว็บ โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถสร้างได้เฉพาะไซต์ย่อยการประกาศเท่านั้นภายใต้ไซต์นี้

หมายเหตุ: เทมเพลตไซต์นี้จะพร้อมใช้งานถ้าเปิดใช้งานฟีเจอร์การประกาศบนไซต์นี้ (จากไซต์แม่) เท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์การประกาศสามารถช่วยโดยใช้เวิร์กโฟลว์เมื่อคุณสร้างไซต์เพื่อแสดงบทความทางเทคนิค ที่ต้องมีการตรวจทานโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก่อนที่จะสามารถประกาศบทความได้

ไซต์ข่าว

เลือกแม่แบบไซต์นี้เมื่อคุณต้องการสร้างไซต์เพื่อนำเสนอบทความข่าวและการเชื่อมโยงไปยังบทความข่าวอย่างรวดเร็วและง่ายดาย แม่แบบไซต์มีเค้าโครงหน้าข่าวตัวอย่างและที่เก็บข้อมูลถาวรสำหรับการเก็บรายการข่าวเก่า รวมทั้งคุณลักษณะเค้าโครงที่ใช้งานง่ายสำหรับผู้อ่านและผู้ให้บริการข่าว แม่แบบไซต์นี้ยังมี Web Parts สอง Web Parts ที่เปิดใช้งานการนำเสนอข่าวที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งได้แก่ RSS Viewer และ This Week in Pictures

ตัวอย่างการใช้งาน     ไซต์ข่าวสามารถช่วยคุณสร้างสถานที่เดี่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดส่งข่าวหรือข้อมูล ไซต์ข่าวแสดงข้อมูลล่าสุดสำหรับทั้งองค์กร

พอร์ทัลการทำงานร่วมกัน

เลือกไซต์นี้ถ้าคุณต้องการสร้างลำดับชั้นไซต์เริ่มต้นสำหรับพอร์ทัลของฝ่ายบนอินทราเน็ต ไซต์ประกอบด้วยโฮมเพจ ไซต์ข่าว ไดเรกทอรีของไซต์ และศูนย์กลางการค้นหาที่มีแท็บ โดยปกติ ไซต์นี้มีจำนวนผู้สนับสนุนมากเกือบเท่ากับผู้อ่านและใช้เพื่อโฮสต์ไซต์ของทีม

หมายเหตุ: แม่แบบไซต์นี้จะมีอยู่เฉพาะถ้าคุณกำลังสร้างไซต์คอลเลกชันภายในการดูแลจากศูนย์กลางเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน     พอร์ทัลการทำงานร่วมกันสามารถช่วยเมื่อคุณต้องการสร้างพอร์ทัลของฝ่าย ที่พนักงานสามารถทำงานร่วมกันและประกาศเอกสารและเว็บเพจได้

พอร์ทัลการประกาศ

เลือกแม่แบบนี้ถ้าคุณต้องการสร้างลำดับชั้นไซต์เริ่มต้นสำหรับไซต์ที่เจอบ่อยบนอินเทอร์เน็ตหรือพอร์ทัลบนอินทราเน็ตขนาดใหญ่ ไซต์นี้สามารถกำหนดเองได้ง่ายด้วยการใช้ตราสินค้าที่แตกต่าง ไซต์ประกอบด้วยโฮมเพจ ไซต์ย่อยของตัวอย่างข่าวประกาศ ศูนย์กลางการค้นหา และเพจเข้าสู่ระบบ โดยปกติแล้ว ไซต์นี้มีจำนวนผู้อ่านมากกว่าผู้สนับสนุน และใช้ในการประกาศเว็บเพจที่มีเวิร์กโฟลว์การอนุมัติ โดยค่าเริ่มต้น คุณสามารถสร้างได้เฉพาะไซต์ย่อยการประกาศที่มีเวิร์กโฟลว์ภายใต้ไซต์ที่คุณสร้างโดยใช้แม่แบบไซต์นี้เท่านั้น

หมายเหตุ: แม่แบบไซต์นี้จะมีอยู่เฉพาะถ้าคุณกำลังสร้างไซต์คอลเลกชันภายในการดูแลจากศูนย์กลางเท่านั้น

ตัวอย่างการใช้งาน     พอร์ทัลการประกาศสามารถช่วยสร้างไซต์เริ่มต้นเพื่อประกาศแก่สาธารณชนว่ามีองค์กรอยู่บนอินเทอร์เน็ต อีกทางหนึ่งคือสร้างพอร์ทัลบนอินทราเน็ตขององค์กรที่พนักงานสามารถอ่านและค้นหาข้อมูลได้

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×