ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แมโครแอคชัน SetValue

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แมโครแอคชันSetValueเพื่อตั้งค่าการเข้าถึงเขตข้อมูล, ตัวควบคุม หรือคุณสมบัติ บนแบบฟอร์ม, ฟอร์มแบบแผ่นข้อมูล หรือแบบรายงาน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้แมโครแอคชันSetValueเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของ Access ที่ส่งกลับวัตถุ

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันSetValueมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

รายการ

ชื่อของเขตข้อมูล ตัวควบคุม หรือคุณสมบัติที่มีค่าที่คุณต้องการตั้งค่า ใส่ชื่อเขตข้อมูล ตัวควบคุม หรือคุณสมบัติในกล่องรายการ ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างการออกแบบแมโคร คุณต้องใช้ไวยากรณ์ทั้งหมดเพื่ออ้างถึงรายการนี้ เช่นให้(สำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานที่ถูกเรียกแมโคร ) หรือฟอร์มชื่อให้ นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

นิพจน์

นิพจน์ Access ใช้การตั้งค่าสำหรับรายการนี้ คุณต้องใช้ไวยากรณ์ทั้งหมดเสมอเพื่ออ้างถึงวัตถุใด ๆ ในนิพจน์ ตัวอย่างเช่น เมื่อต้องการเพิ่มค่าในตัวควบคุมเดือนบนฟอร์มพนักงาน 10 เปอร์เซ็นต์ ใช้Forms!Employees!Salary*1.1 นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

หมายเหตุ: คุณไม่ควรใช้เครื่องหมายเท่ากับ (=) ก่อนนิพจน์ในอาร์กิวเมนต์นี้ ถ้าคุณทำ Access ประเมินนิพจน์แล้ว ใช้ค่านี้เป็นนิพจน์ในอาร์กิวเมนต์นี้ นี้สามารถให้ผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดถ้านิพจน์เป็นสตริงข้อความ

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณพิมพ์= "String1" สำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ Access ก่อนประเมินนิพจน์เป็น String1 จาก นั้นใช้ String1 เป็นนิพจน์ในอาร์กิวเมนต์นี้ คาดว่าจะค้นหาคุณสมบัติที่มีชื่อว่า String1 บนฟอร์มหรือรายงานที่เรียกว่าแมโครหรือตัวควบคุม

หมายเหตุ: ในฐานข้อมูล Access (.mdb หรือ.accdb), คลิกปุ่มสร้าง เพื่อใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อสร้างนิพจน์อย่างใดอย่างหนึ่งอาร์กิวเมนต์เหล่านี้

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมบนฟอร์ม แผ่นข้อมูลฟอร์ม หรือรายงาน คุณยังสามารถตั้งค่าสำหรับเกือบทั้งหมดควบคุม ฟอร์ม และคุณสมบัติรายงานในมุมมองใดก็ เมื่อต้องการค้นหาว่าสามารถตั้งค่าคุณสมบัติเฉพาะเจาะจง โดยใช้แมโครและมุมมองที่ ได้ตั้งค่าใน ดูหัวข้อวิธีใช้สำหรับคุณสมบัติใน Visual Basic Editor

คุณสามารถตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูลในตารางต้นแบบของฟอร์มแม้ว่าฟอร์มไม่ประกอบด้วยตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ไปยังเขตข้อมูล ใช้ไวยากรณ์ฟอร์มชื่อชื่อเขตข้อมูลในกล่องรายการ เมื่อต้องการตั้งค่าสำหรับเขตข้อมูล คุณยังสามารถอ้างถึงเขตข้อมูลในตารางต้นแบบของรายงาน โดยใช้ไวยากรณ์รายงานคำชื่อเขตข้อมูลแต่ต้องมีตัวควบคุมบนรายงานถูกผูกไว้กับเขตข้อมูลนี้ หรือเขตข้อมูลต้องถูกอ้างถึงในตัวควบคุมที่มีการคำนวณ ในรายงาน

ถ้าคุณตั้งค่าของตัวควบคุมบนฟอร์ม แมโครแอคชันSetValueไม่ทริกเกอร์กฎการตรวจสอบระดับฟอร์มตัวควบคุม แต่จะทริกเกอร์กฎการตรวจสอบระดับตารางเขตข้อมูลพื้นฐานถ้าตัวควบคุมนั้นคือ ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้ แมโครแอคชันSetValueทริก แต่การคำนวณใหม่ที่อาจเกิดขึ้นในทันที เมื่อต้องการทริกเกอร์บังคับให้มีการคำนวณใหม่จนเสร็จสมบูรณ์ ใช้แอคชันแมโครRepaintObject ค่าคุณตั้งค่าในตัวควบคุม โดยใช้แมโครแอคชันSetValueจะยังไม่มีผลกระทบโดยมีรูปแบบการป้อนข้อมูล ต้นแบบคุณสมบัติรูปของเขตข้อมูล หรือการตั้งค่าในตัวควบคุม

เมื่อต้องการเปลี่ยนค่าของตัวควบคุม คุณสามารถใช้แอคชันSetValueในแมโครไว้ที่ระบุตามคุณสมบัติเหตุการณ์หลังการปรับปรุงของตัวควบคุม อย่างไรก็ตาม คุณไม่สามารถใช้แอคชันSetValueในแมโครไว้ที่ระบุตามคุณสมบัติเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุงตัวควบคุมเพื่อเปลี่ยนค่าของตัวควบคุม (แม้ว่าคุณสามารถใช้แอคชันSetValueเพื่อเปลี่ยนค่าของตัวควบคุมอื่น ๆ) คุณยังสามารถใช้แอคชันSetValueในแมโครไว้ที่ระบุ โดยก่อนการปรับปรุงหรือหลังการปรับปรุงคุณสมบัติของฟอร์มการเปลี่ยนแปลงค่าของตัวควบคุมใด ๆ ในระเบียนปัจจุบัน

หมายเหตุ: คุณไม่สามารถใช้แมโครแอคชันSetValueเพื่อตั้งค่าของตัวควบคุมต่อไปนี้:

  • ตัวควบคุมที่ถูกผูกไว้และตัวควบคุมจากการคำนวณในรายงาน

  • ตัวควบคุมจากการคำนวณบนฟอร์ม

เคล็ดลับ

คุณสามารถใช้แมโครแอคชัน SetValue เมื่อต้องการซ่อน หรือแสดงฟอร์มในมุมมองฟอร์ม ใส่ฟอร์ม ! ชื่อ สามารถมองเห็นได้ ในกล่องรายการ และไม่มี หรือใช่ ในกล่องนิพจน์ การตั้งค่าคุณสมบัติที่มองเห็นได้ของฟอร์มโมดอล ไม่ซ่อนฟอร์ม และทำให้ไม่มีโหมด ตั้งค่าคุณสมบัติเป็นใช่แสดงฟอร์ม และทำให้โมดอลอีกครั้ง

ค่าของการเปลี่ยน หรือเพิ่มข้อมูลใหม่ในตัวควบคุม โดยใช้แอคชันSetValueในแมโครไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เช่นก่อนการปรับปรุงก่อนการแทรกหรือเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อคุณเปลี่ยนแปลง หรือการใส่ข้อมูลลงในตัวควบคุมเหล่านี้ใน การ ส่วนติดต่อผู้ใช้ เหตุการณ์เหล่านี้ยังไม่เกิดขึ้นได้ถ้าคุณตั้งค่าของตัวควบคุม โดยใช้ Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล

การกระทำนี้ไม่พร้อมใช้งานในมอดู VBA ตั้งค่าโดยตรงใน VBA

ตัวอย่าง

ตั้งค่าของตัวควบคุม โดยใช้แมโคร

แมโคต่อไปนี้เปิดฟอร์มเพิ่มผลิตภัณฑ์จากปุ่มบนฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงการใช้เสียงก้องปิดOpenForm, SetValueและGoToControlแมโครแอคชัน แอคชันSetValueตั้งค่าตัวควบคุม SupplierID บนฟอร์มผลิตภัณฑ์จำหน่ายปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย แอคชันGoToControlแล้วย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล CategoryID ซึ่งคุณสามารถเริ่มการใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ แมโครนี้ควรถูกแนบกับปุ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์บนฟอร์มผู้จำหน่าย

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

Echo

เสียงก้องบน:ไม่มี

หยุดการปรับปรุงหน้าจอในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโคร

ปิด

ชนิดของวัตถุ:ฟอร์ม

ชื่อวัตถุ: รายการผลิตภัณฑ์

บันทึก:ไม่มี

ปิดฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์

OpenForm

ชื่อฟอร์ม: ผลิตภัณฑ์

มุมมอง:ฟอร์ม

โหมดข้อมูล:เพิ่ม

โหมดหน้าต่าง:ปกติ

เปิดฟอร์มผลิตภัณฑ์

SetValue

รายการ: [Forms] [ผลิตภัณฑ์] [SupplierID]

นิพจน์: SupplierID

ตั้งค่าตัวควบคุม SupplierID เป็นผู้ส่งสินค้าปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: CategoryID

ไปยังตัวควบคุม CategoryID

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×