แมโครแอคชัน SetProperty

คุณสามารถใช้แอคชัน SetProperty เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป คุณยังสามารถใช้แอคชัน SetProperty เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับตัวควบคุมบนมุมมองรายการหรือมุมมองว่างเปล่าใน Access Web App

การตั้งค่า

แอคชัน SetProperty มีอาร์กิวเมนต์ต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อตัวควบคุม

พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมที่คุณต้องการตั้งค่าคุณสมบัติ ใช้เฉพาะชื่อของตัวควบคุมเท่านั้น ไม่ใช่ไวยากรณ์แบบเต็ม ปล่อยอาร์กิวเมนต์นี้ให้ว่างไว้ เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติสำหรับฟอร์มหรือรายงานปัจจุบัน

คุณสมบัติ

เลือกคุณสมบัติที่คุณต้องการตั้งค่า ดูที่ส่วน ข้อสังเกต ในบทความนี้สำหรับรายการของคุณสมบัติที่สามารถตั้งค่าได้โดยใช้แอคชันนี้

ค่า

พิมพ์ค่าที่จะใช้สำหรับการตั้งค่าคุณสมบัติ สำหรับคุณสมบัติในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปที่มีค่าที่เป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่ ให้ใช้ -1 สำหรับ ใช่ และ 0 สำหรับ ไม่ใช่ สำหรับคุณสมบัติใน Access Web Apps ที่มีค่าที่เป็น ใช่ หรือ ไม่ใช่ ให้ใช้ ใช่ และ ไม่ใช่

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถใช้แอคชัน SetProperty ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเพื่อตั้งค่าคุณสมบัติของตัวควบคุมต่อไปนี้ เปิดใช้งาน, มองเห็นได้, ล็อก, ด้านซ้าย, ด้านบน, ความกว้าง, ความสูง, สีพื้นหน้า, สีพื้นหลัง หรือ คำอธิบายภาพ

    หมายเหตุ: ชนิดตัวควบคุมในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปบางชนิดไม่สนับสนุนการตั้งค่าแต่ละคุณสมบัติที่แสดงรายการข้างต้น

  • สำหรับ Access Web Apps คุณสามารถตั้งค่าคุณสมบัติของตัวควบคุมต่อไปนี้ เปิดใช้งาน, มองเห็นได้, สีพื้นหน้า, สีพื้นหลัง, คำอธิบายภาพ หรือ ค่า

    หมายเหตุ: ชนิดตัวควบคุมใน Access Web Apps บางชนิดไม่สนับสนุนการตั้งค่าแต่ละคุณสมบัติที่แสดงรายการข้างต้น คุณสามารถใช้แมโครแอคชัน SetProperty เฉพาะกับมุมมองรายการและมุมมองว่างเปล่าใน Access Web Apps เท่านั้น

  • ถ้าคุณใส่ค่าที่ไม่ถูกต้องสำหรับอาร์กิวเมนต์ ค่า ข้อผิดพลาดจะไม่เกิดขึ้น แต่ Access อาจเปลี่ยนคุณสมบัติเป็นค่าอื่น โดยขึ้นอยู่กับวิธีที่ Access จะแปลอาร์กิวเมนต์

  • ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป คุณสามารถใช้แอคชัน SetProperty ในแมโครแบบสแตนด์อโลนได้ก็ต่อเมื่อคุณขึ้นต้นแมโครด้วยแอคชันที่เลือกฟอร์มหรือรายงานที่มีตัวควบคุมซึ่งคุณกำลังตั้งค่าคุณสมบัติ ถ้าฟอร์มหรือรายงานไม่เปิดอยู่ คุณสามารถใช้แอคชัน OpenForm หรือ OpenReport เพื่อเปิดและเลือกได้ ถ้าฟอร์มหรือรายงานเปิดอยู่แล้ว คุณสามารถใช้แอคชัน SelectObject เพื่อเลือกได้ จากนั้น คุณสามารถใช้แอคชัน SetProperty เพื่อตั้งค่าคุณสมบัติได้ การเลือกออบเจ็กต์นั้นไม่จำเป็น ถ้าคุณใช้แอคชัน SetProperty ในแมโครที่ฝังตัวในตัวควบคุมบนฟอร์มหรือรายงานเดียวกันกับตัวควบคุมที่คุณกำลังตั้งค่าคุณสมบัติ

  • เมื่อต้องการเรียกใช้แอึชัน SetProperty ในโมดูล VBA ให้ใช้เมธอด SetProperty ของออบเจ็กต์ DoCmd

ตัวอย่าง

แมโครต่อไปนี้ตั้งค่าคุณสมบัติ เปิดใช้งาน ของตัวควบคุมที่ชื่อ txtDescription ไว้ที่ 0 ในฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป กล่าวคือ แมโครปิดใช้งานตัวควบคุมนี้

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์

SetProperty

ชื่อตัวควบคุม: txtDescription

คุณสมบัติ: เปิดใช้งาน

ค่า: 0

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×