แมโครแอคชัน RunSQL

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้RunSQLแมโครแอคชันเพื่อเรียกใช้แอคิวรีแอคชัน ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปAccess โดยใช้คำสั่ง SQL ที่สอดคล้องกัน คุณยังสามารถเรียกใช้แบบคิวรีแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูล

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันRunSQLมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

คำสั่ง SQL

คำสั่ง SQL สำหรับคิวรีแอคชันหรือแบบสอบถามข้อกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ ความยาวสูงสุดของคำชี้แจงนี้คือ 255 อักขระ นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ใช้ทรานแซคชัน

เลือกใช่ เพื่อรวมคิวรีนี้ในการทรานแซคชัน เลือกไม่ใช่ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ทรานแซคชัน เริ่มต้นคือใช่ ถ้าคุณเลือกไม่ใช่ สำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ แบบสอบถามอาจทำงานเร็วขึ้น

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คิวรีแอคชัน เพื่อผนวก ลบ และอัปเดตระเบียน และบันทึกคิวรีชุดผลลัพธ์ เป็นตารางใหม่ คุณสามารถใช้คิวรีข้อกำหนดข้อมูล เปลี่ยน เพื่อสร้าง และลบตาราง และสร้าง และลบดัชนี คุณสามารถใช้RunSQLแมโครแอคชันเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยตรงจากแมโคร โดยไม่ต้องใช้คิวรีที่เก็บไว้

ถ้าคุณต้องการพิมพ์คำสั่ง SQL ที่มีความยาวมากกว่า 255 อักขระ ใช้เมธอดRunSQL ของวัตถุDoCmd ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูลแทน คุณสามารถพิมพ์คำสั่ง SQL ของอักขระสูงสุด 32,768 ใน VBA

คิวรีของ access จะจริง ๆ คำสั่ง SQL ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณออกแบบคิวรี โดยใช้ตารางออกแบบ ในหน้าต่างคิวรี ตารางต่อไปนี้แสดงคิวรีแอคชันของ Access และข้อกำหนดข้อมูลแบบสอบถาม และคำสั่ง SQL ที่สอดคล้องกัน

ชนิดของคิวรี

คำสั่ง SQL

การดำเนินการ

ผนวก

INSERT INTO

ลบ

DELETE

แบบใช้สร้างตาราง

เลือก... ลงใน

อัปเดต

UPDATE

ข้อกำหนดข้อมูล (เฉพาะ SQL)

สร้างตาราง

สร้างตาราง

การเปลี่ยนแปลงตาราง

ALTER TABLE

ลบตาราง

ปล่อยตาราง

วิธีสร้างดัชนี

สร้างดัชนี

วิธีลบดัชนี

ปล่อยดัชนี

คุณสามารถใช้คำสั่ง in กับคำสั่งเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลอื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียกใช้เลือกคิวรี หรือคิวรีแบบตาราง จาก แมโคร ใช้อาร์กิวเมนต์มุมมองของOpenQueryแมโครแอคชันเพื่อเปิดที่มีอยู่เลือกคิวรี หรือคิวรีแบบตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณยังสามารถเรียกใช้คิวรีแอคชันที่มีอยู่และแบบสอบถาม SQL ที่เฉพาะเจาะจงในแบบเดียวกัน

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการดูเหมือนกับ SQL ของคิวรีของ Access คลิกมุมมอง SQL บนเมนูมุมมอง (บนแถบสถานะ Access) คุณสามารถใช้คำสั่ง SQL ที่แสดงรายการเป็นรูปแบบการสร้างคิวรีเมื่อต้องการทำงานกับแมโครแอคชันRunSQL ทำซ้ำคำสั่ง SQL ในอาร์กิวเมนต์คำสั่ง SQL สำหรับแมโครแอคชันRunSQL มีผลเหมือนกับการเรียกใช้แบบสอบถาม Access นี้ในหน้าต่างแบบสอบถาม

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×