แมโครแอคชัน OpenReport

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แอคชันOpenReportในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เมื่อต้อง การเปิดรายงานในตัวอย่างก่อนพิมพ์หรือมุมมองออกแบบ หรือเมื่อต้อง การส่งรายงานไปยังเครื่องพิมพ์โดยตรง คุณยังสามารถจำกัดระเบียนที่พิมพ์ในรายงาน

การตั้งค่า

แอคชันOpenReportมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อรายงาน

ชื่อของรายงานเพื่อเปิด กล่องชื่อรายงาน ในอาร์กิวเมนต์ ของบานหน้าต่างตัวสร้างแมโครแสดงรายงานทั้งหมดในฐานข้อมูลปัจจุบัน นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ถ้าคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชัน OpenReport ในแบบฐานข้อมูลไลบรารี, Access แรกค้นหารายงานที่มีชื่อนี้ ในฐานข้อมูลไลบรารี จากนั้น ในฐานข้อมูลปัจจุบัน

มุมมอง

มุมมองที่จะเปิดรายงาน คลิกพิมพ์ (พิมพ์รายงานทันที),ออกแบบ หรือตัวอย่างก่อนพิมพ์ ในกล่องมุมมอง เริ่มต้นจะพิมพ์

ชื่อตัวกรอง

การตัวกรอง ที่จำกัดระเบียนในรายงาน คุณสามารถใส่ชื่อของอยู่คิวรี หรือตัวกรองที่ถูกบันทึกไว้เป็นแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม คิวรีต้องมีเขตข้อมูลทั้งหมดในรายงานคุณกำลังเปิดอยู่ หรือมีคุณสมบัติOutputAllFieldsตั้งค่าเป็นใช่

เงื่อนไข where

ถูกต้อง where ของ SQL (ไม่ มีคำที่) หรือนิพจน์ ที่ Access ใช้เพื่อเลือกระเบียนจากรายงานของต้นตาราง หรือแบบสอบถาม ถ้าคุณเลือกตัวกรองที่ มีอาร์กิวเมนต์Access ใช้ where นี้กับผลลัพธ์ของตัวกรอง

เมื่อต้องการเปิดรายงาน และจำกัดของระเบียนที่ระบุ โดยค่าของตัวควบคุมบนฟอร์ม ใช้นิพจน์ต่อไปนี้:

[ ลบfieldname] =ฟอร์ม [ชื่อ] [ให้บนฟอร์ม]

แทนชื่อเขตข้อมูลด้วยชื่อของเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามของรายงานคุณต้องการเปิด แทนชื่อและให้บนฟอร์มด้วยชื่อของฟอร์มและตัวควบคุมบนฟอร์มที่ประกอบด้วยค่าคุณต้องการให้ระเบียนในรายงานเพื่อให้ตรงกับ

หมายเหตุ: ความยาวสูงสุดของอาร์กิวเมนต์ที่เงื่อนไขคือ 255 อักขระ ถ้าคุณจำเป็นต้องใส่ซับซ้อน where ของ SQL ยาวกว่านี้ ใช้เมธอดOpenReport ของวัตถุDoCmd ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูลแทน คุณสามารถใส่ SQL ที่คำสั่งคำสั่งของ 32,768 อักขระไม่เกินใน VBA

โหมดของหน้าต่าง

โหมดการจะเปิดรายงาน คลิกปกติซ่อนไอคอน หรือโต้ตอบ ในกล่องโหมดของหน้าต่าง ตามค่าเริ่มต้นเป็นปกติ

หมายเหตุ: ตั้งค่าของอาร์กิวเมนต์หัสM หน้าต่างบางอย่างนำไปใช้เมื่อใช้เอกสารในแท็บ เมื่อต้องการสลับไปยังหน้าต่างซ้อนกัน:

  1. คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Access ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office >ตัวเลือกของ Access

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

  3. ในส่วนตัวเลือกแอปพลิเคชัน ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร คลิกWindows ที่ซ้อนทับกัน

  4. คลิกตกลง จาก นั้นปิด และเปิดฐานข้อมูล

ข้อสังเกต

การตั้งค่าการพิมพ์ สำหรับอาร์กิวเมนต์มุมมองพิมพ์รายงานทันที โดยใช้การตั้งค่าเครื่องพิมพ์ปัจจุบัน โดยไม่นำค่ากล่องโต้ตอบพิมพ์ คุณยังสามารถใช้แอคชันOpenReportเพื่อเปิด และตั้งค่ารายงานแล้ว ใช้แอคชันที่พิมพ์ออกมาเพื่อพิมพ์ออกมา ตัวอย่างเช่น คุณอาจต้องการปรับเปลี่ยนรายงาน หรือใช้การกระทำที่พิมพ์ออกมาเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ก่อนที่คุณพิมพ์

ตัวกรองและเงื่อนไขคุณใช้กลายเป็น การตั้งค่าคุณสมบัติของตัวกรอง ในรายงาน

แอคชันOpenReportจะเหมือนกับการดับเบิลคลิกที่รายงานในบานหน้าต่างนำทาง หรือคลิกขวารายงานในบานหน้าต่างนำทาง และเลือกมุมมองหรือคำสั่งพิมพ์

เคล็ดลับ   

  • เมื่อต้องการพิมพ์รายงานที่คล้ายกันสำหรับชุดข้อมูลที่แตกต่างกัน ใช้ตัวกรองหรือพิมพ์คำสั่ง where เพื่อจำกัดระเบียนในรายงาน แก้ไขแมโครเพื่อนำตัวกรองที่แตกต่างกัน หรือเปลี่ยนอาร์กิวเมนต์เงื่อนไข Whereแล้ว

  • คุณสามารถลากรายงานจากบานหน้าต่างนำทางแบบแมโครแถวแอคชัน เมื่อต้องการ ซึ่งสร้างแอคชันOpenReportที่เปิดรายงานในมุมมองรายงานโดยอัตโนมัติ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×