แมโครแอคชัน OpenForm

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

คุณสามารถใช้แอคชันแมโครOpenFormใน Access เพื่อเปิดตัวฟอร์ม ในมุมมองฟอร์ม, มุมมองออกแบบ ตัวอย่าง ก่อนพิมพ์ หรือมุมมองแผ่นข้อมูล คุณสามารถเลือกโหมดรายการและหน้าต่างของข้อมูลสำหรับฟอร์ม และจำกัดระเบียนที่แสดงฟอร์ม

หมายเหตุ: แมโครแอคชัน OpenForm ไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

แอคชันOpenFormมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อฟอร์ม

ชื่อของฟอร์มเพื่อเปิด กล่องชื่อฟอร์ม แสดงรายการแบบหล่นลงของฟอร์มทั้งหมดในฐานข้อมูลปัจจุบัน นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ถ้าคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชันOpenFormในแบบฐานข้อมูลไลบรารี, Access ค้นหาแบบฟอร์มที่มีชื่อนี้ ในฐานข้อมูลไลบรารี จากนั้น ในฐานข้อมูลปัจจุบันก่อน

มุมมอง

มุมมองที่จะเปิดฟอร์ม เลือกฟอร์มออกแบบตัวอย่างก่อนพิมพ์แผ่นข้อมูลPivotTable, PivotChart ในกล่องมุมมอง ใหม่ ตามค่าเริ่มต้นคือฟอร์ม

หมายเหตุ: ฟังก์ชันมุมมอง PivotTable และ PivotChart ถูกเอาออกจากจุดเริ่มต้น Access ด้วย Access 2013

หมายเหตุ: การตั้งค่าของอาร์กิวเมนต์มุมมองแทนการตั้งค่าของคุณสมบัติมุมมองเริ่มต้นและมุมของฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้ามีการตั้งค่าคุณสมบัติมุมของฟอร์มลงในแผ่นข้อมูลคุณสามารถยังคงใช้แอคชันOpenFormเพื่อเปิดฟอร์มในมุมมองฟอร์ม

ชื่อตัวกรอง

การตัวกรอง ที่จำกัด หรือเรียงลำดับระเบียนของฟอร์มนั้น คุณสามารถใส่ชื่อของอยู่คิวรี หรือตัวกรองที่ถูกบันทึกไว้เป็นแบบสอบถาม อย่างไรก็ตาม คิวรีต้องรวมเขตข้อมูลทั้งหมดในฟอร์มคุณกำลังเปิด หรือมีคุณสมบัติOutputAllFieldsตั้งค่าเป็นใช่

เงื่อนไข where

ถูกต้อง where ของ SQL (ไม่ มีคำที่) หรือนิพจน์ ที่ Access ใช้เพื่อเลือกระเบียนจากฟอร์มของต้นแบบของตารางหรือแบบสอบถาม ถ้าคุณเลือกตัวกรองที่ มีอาร์กิวเมนต์Access ใช้ where นี้กับผลลัพธ์ของตัวกรอง

เมื่อต้องการเปิดฟอร์ม และจำกัดของระเบียนที่ระบุ โดยค่าของตัวควบคุมบนฟอร์มอื่น ใช้นิพจน์ต่อไปนี้:

[ ลบfieldname] =ฟอร์ม [ชื่อ] [ให้บนฟอร์มอื่น]

แทนชื่อเขตข้อมูลด้วยชื่อของเขตข้อมูลในตารางหรือแบบสอบถามของฟอร์มคุณต้องการเปิด แทนชื่อและให้บนฟอร์มอื่นด้วยชื่อของแบบฟอร์มและตัวควบคุมบนฟอร์มอื่นที่ประกอบด้วยค่าคุณต้องการให้ระเบียนในฟอร์มแรกเพื่อให้ตรงกับ

หมายเหตุ: ความยาวสูงสุดของอาร์กิวเมนต์ที่เงื่อนไขคือ 255 อักขระ ถ้าคุณจำเป็นต้องใส่ซับซ้อน where ของ SQL ยาวกว่านี้ ใช้เมธอดOpenFormของวัตถุDoCmdใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูลแทน คุณสามารถใส่ SQL ที่คำสั่งคำสั่งของ 32,768 อักขระไม่เกินใน VBA

โหมดข้อมูล

โหมดการป้อนข้อมูลสำหรับฟอร์ม นี้นำไปใช้กับฟอร์มที่เปิดในมุมมองฟอร์มหรือมุมมองแผ่นข้อมูลเท่านั้น เลือกเพิ่ม (ผู้ใช้สามารถเพิ่มระเบียนใหม่ แต่ไม่สามารถแก้ไขระเบียนที่มีอยู่แล้ว),แก้ไข (ผู้ใช้สามารถแก้ไขระเบียนที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มระเบียนใหม่), หรือแบบอ่านอย่างเดียว (ผู้ใช้สามารถดูระเบียน) ได้

หมายเหตุ

  • การตั้งค่าของอาร์กิวเมนต์โหมดข้อมูลแทนการตั้งค่าคุณสมบัติอนุญาตให้แก้ไขอนุญาตให้ลบอนุญาตและป้อนข้อมูลของฟอร์ม ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณสมบัติอนุญาตให้แก้ไขในฟอร์มถูกตั้งค่าเป็นไม่ใช่คุณสามารถยังคงใช้แอคชันOpenFormเพื่อเปิดฟอร์มในโหมดแก้ไข

  • ถ้าคุณอาร์กิวเมนต์นี้ Access เปิดฟอร์มในโหมดการป้อนข้อมูลการตั้งค่าคุณสมบัติอนุญาตให้แก้ไขอนุญาตให้ลบอนุญาตและป้อนข้อมูลของฟอร์ม

โหมดของหน้าต่าง

โหมดหน้าต่างฟอร์มเปิดขึ้น เลือกปกติ (ฟอร์มเปิดขึ้นในโหมดการตั้งค่า โดยคุณสมบัติ),ซ่อน (ฟอร์มจะถูกซ่อน)ไอคอน (ฟอร์มเปิดขึ้นย่อเล็กสุดที่เป็นแถบชื่อเรื่องขนาดเล็กที่ด้านล่างของหน้าจอ), หรือโต้ตอบ (แบบฟอร์มโมดอล และป็อปอัพ คุณสมบัติถูกตั้งค่าเป็นใช่ ) ตามค่าเริ่มต้นเป็นปกติ

หมายเหตุ: ตั้งค่าอาร์กิวเมนต์โหมดหน้าต่างบางอย่างนำไปใช้เมื่อใช้เอกสารในแท็บ เมื่อต้องการสลับไปยังหน้าต่างซ้อนกัน:

  1. คลิกไฟล์ แล้ว คลิ กตัวเลือก โปรดสังเกตว่า ถ้าคุณกำลังใช้ Access 2007 คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม แล้ว คลิ กตัวเลือกของ Access

  2. ในกล่องโต้ตอบ ตัวเลือกของ Access ให้คลิก ฐานข้อมูลปัจจุบัน

  3. ในส่วนตัวเลือกแอปพลิเคชัน ภายใต้ตัวเลือกของหน้าต่างเอกสาร คลิกWindows ที่ซ้อนทับกัน

  4. คลิกตกลง จาก นั้นปิด และเปิดฐานข้อมูล

ข้อสังเกต

แมโครแอคชันนี้จะคล้าย กับการดับเบิลคลิกที่ฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง หรือคลิกขวาฟอร์มในบานหน้าต่างนำทางแล้ว เลือกมุมมอง

ฟอร์มสามารถเป็นโมดอล (จะต้องปิด หรือซ่อนก่อนที่ผู้ใช้สามารถดำเนินการกระทำอื่น ๆ) หรือชนิด (ผู้ใช้สามารถย้ายไปยังหน้าต่างอื่นในขณะฟอร์มเปิดอยู่) นอกจากนี้อาจเป็นแบบฟอร์มป็อบอัพ (ฟอร์มที่ใช้เพื่อรวบรวม หรือแสดงข้อมูลที่ยังคงอยู่ด้านบนของหน้าต่างการเข้าถึงอื่น ๆ ทั้งหมด) คุณตั้งค่าคุณสมบัติโมดอลและป็อปอัพเมื่อคุณออกแบบฟอร์ม ถ้าคุณใช้ปกติ สำหรับทั้งนี้อาร์กิวเมนต์Mode หน้าต่างฟอร์มเปิดขึ้นในโหมดที่ระบุ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติเหล่านี้ ถ้าคุณใช้กล่องโต้ตอบ สำหรับทั้งนี้อาร์กิวเมนต์Mode หน้าต่างคุณสมบัติเหล่านี้จะทั้งกำหนดเป็นYes เปิด เป็นที่ซ่อนอยู่ หรือใช้ เป็นไอคอนฟอร์มส่งกลับไปยังโหมดที่ระบุ โดยการตั้งค่าคุณสมบัติเมื่อคุณแสดง หรือกู้คืนกลับมา

เมื่อคุณเปิดฟอร์มที่ มีอาร์กิวเมนท์โหมดของหน้าต่างการตั้งค่าการโต้ตอบ Access หยุดแมโคจนกระทั่งฟอร์มถูกปิด หรือซ่อน คุณสามารถซ่อนฟอร์มได้ ด้วยการตั้งค่าคุณสมบัติมองเห็นได้เป็นไม่ใช่โดยใช้แอคชันSetValue

ตัวกรองและเงื่อนไขคุณใช้กลายเป็น การตั้งค่าคุณสมบัติของตัวกรองแบบฟอร์ม

เคล็ดลับ: คุณสามารถเลือกฟอร์มในบานหน้าต่างนำทาง และลากไปยังหน้าต่างแมโคร ซึ่งสร้างแอคชัน OpenForm ที่เปิดฟอร์มที่เลือกในมุมมองฟอร์มโดยอัตโนมัติ

ตัวอย่าง

ตั้งค่าของตัวควบคุมบนฟอร์มถูกเปิด โดยใช้แมโคร

แมโคต่อไปนี้เปิดฟอร์มผลิตภัณฑ์จากปุ่มบนฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงการใช้เสียงก้องOpenForm, SetValueและแอคชันGoToControl แอคชันSetValueตั้งค่าตัวควบคุมหมายเลขผู้ผลิตบนฟอร์มผลิตภัณฑ์จำหน่ายปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย แอคชันGoToControlแล้วย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล ID ประเภท ซึ่งคุณสามารถเริ่มการใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ แมโครนี้ควรถูกแนบกับปุ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์บนฟอร์มผู้จำหน่าย

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

Echo

เสียงก้องบน:ไม่มี

หยุดการปรับปรุงหน้าจอในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโคร

OpenForm

ชื่อฟอร์ม: ผลิตภัณฑ์

มุมมอง:ฟอร์ม

โหมดข้อมูล:เพิ่ม

โหมดหน้าต่าง:ปกติ

เปิดฟอร์มผลิตภัณฑ์

SetValue

รายการ: [Forms] [ผลิตภัณฑ์] [SupplierID]

นิพจน์: SupplierID

ตั้งค่าตัวควบคุมหมายเลขผู้ผลิตเป็นผู้ส่งสินค้าปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: CategoryID

ไปยังตัวควบคุม ID ประเภท

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×