แมโครแอคชัน TransferSQLDatabase

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในโครงการ Access (* .adp), คุณสามารถใช้TransferSQLDatabaseแมโครแอคชันเพื่อถ่ายโอน Microsoft SQL Server 7.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าฐานข้อมูล SQL Server 7.0 อื่น หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าฐานข้อมูลได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการถ่ายโอนฐานข้อมูล ดูเอกสาร SQL Server

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

หมายเหตุ: Access 2010 มีเป็นเวอร์ชันล่าสุดที่สนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลโครงการเท่านั้น

การตั้งค่า

แมโครแอคชันTransferSQLDatabaseมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

เซิร์ฟเวอร์

ชื่อของ SQL Server 7.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่าเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล ที่คุณกำลังคัดลอกไป

ฐานข้อมูล

ชื่อของฐานข้อมูลใหม่ที่จะถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

ใช้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้

ระบุว่า หรือไม่มีจะเชื่อมต่อกับ SQL Server ที่เชื่อถือได้ ถ้าการตั้งค่าเป็นใช่ ไม่มีการเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ และไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบและรหัสผ่านอาร์กิวเมนต์ ถ้าจำเป็นต้องมีการตั้งค่าอาร์กิวเมนต์ไม่ใช่เข้าสู่ระบบและรหัสผ่าน เริ่มต้นคือใช่

เมื่อคุณใช้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้ ความปลอดภัยของ SQL Server รวมกับความปลอดภัยของระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อให้การหนึ่งเข้าสู่ระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล

เข้าสู่ระบบ

ชื่อของการเข้าสู่ระบบไปยังเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง

รหัสผ่าน

รหัสผ่านสำหรับอาร์กิวเมนต์เข้าสู่ระบบ รหัสผ่านนี้ถูกเก็บเป็นข้อความในโครงการ Access แต่ถูกซ่อนอยู่ในระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนฐานข้อมูล

ถ่ายโอนข้อมูลคัดลอก

ระบุว่า จะรวมข้อมูลในการดำเนินการถ่ายโอนฐานข้อมูลหรือไม่ เมื่อตั้งค่าเป็นใช่ ข้อมูลทั้งหมดได้รวมไว้สำหรับตารางทั้งหมด พร้อมกับโครงสร้างข้อมูล ขยายคุณสมบัติ และทั้งหมด วัตถุฐานข้อมูล เมื่อตั้งค่าเป็นไม่ใช่ ไม่มีการรวมข้อมูลจากตาราง เฉพาะโครงสร้างตารางและคุณสมบัติเพิ่มเติมจะถูกสร้างขึ้นบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง พร้อมกับวัตถุฐานข้อมูลทั้งหมดอื่น ๆ (ยกเว้นไดอะแกรมฐานข้อมูล) เริ่มต้นคือใช่

ข้อสังเกต

คุณไม่สามารถดำเนินการอื่น ๆ ในขณะที่กำลังโอนย้ายฐานข้อมูล

แมโครแอคชันTransferSQLDatabaseตามค่าเริ่มต้น คัดลอกข้อมูล ข้อกำหนดของข้อมูล วัตถุฐานข้อมูล และ คุณสมบัติเพิ่มเติม เช่นค่าเริ่มต้น ข้อจำกัดข้อความ และค้นหาค่า

มีข้อกำหนดสำหรับการโอนย้ายฐานข้อมูล:

  • คุณต้องเป็นสมาชิกของหน้าที่การใช้งานบนเซิร์ฟเวอร์ปลายทาง (ไม่มีบทบาทพิเศษจำเป็นบนเซิร์ฟเวอร์แหล่ง)

  • SQL server ปัจจุบันเชื่อมต่อกับโครงการ Access (* .adp) และเซิร์ฟเวอร์ปลายทางที่คุณกำลังโอนย้ายฐานข้อมูลที่จะต้อง SQL Server เวอร์ชัน 7.0 หรือเวอร์ชันที่ใหม่กว่า

หมายเหตุ: เซิร์ฟเวอร์ที่ลิงก์ไม่ถูกถ่ายโอนในระหว่างการดำเนินการถ่ายโอนฐานข้อมูล

เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครแอคชันTransferSQLDatabaseใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดTransferSQLDatabaseของวัตถุDoCmd

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×