แมโครแอคชัน ShowAllRecords

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แมโครแอคชันShowAllRecordsในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เพื่อเอาออกใด ๆ ที่ใช้ตัวกรอง จาก active ตาราง, แบบสอบถามชุดผลลัพธ์ หรือฟอร์ม และแสดงระเบียนทั้งหมดในชุดผลลัพธ์หรือตารางหรือระเบียนทั้งหมดในตารางหรือแบบสอบถามของฟอร์ม

การตั้งค่า

แมโครแอคชันShowAllRecordsไม่มีอาร์กิวเมนต์ใด ๆ

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้แมโครแอคชันนี้เพื่อให้แน่ใจว่า จะแสดงระเบียนทั้งหมด (รวมถึงระเบียนมีการเปลี่ยนแปลง หรือสร้างใหม่) สำหรับตาราง ชุดผลลัพธ์แบบสอบถาม หรือฟอร์ม การกระทำนี้ทำให้เกิดทำคิวรีอีกครั้ง ของระเบียนสำหรับฟอร์มหรือฟอร์มย่อย

คุณยังสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อเอาตัวกรองใด ๆ ที่ถูกนำไปใช้กับการแมโครคชัน คำสั่งตัวกรอง บน แท็บหน้าแรก หรือชื่อตัวกรองหรือมีอาร์กิวเมนต์ที่เงื่อนไขของแมโครแอคชันOpenForm

การกระทำนี้มีผลเหมือนกับการคลิกสลับตัวกรอง บนแท็บหน้าแรก หรือคลิกขวาที่เขตข้อมูลที่ถูกกรอง แล้วคลิกล้างตัวกรองจาก... ในมุมมองฟอร์ม มุมมองเค้าโครง หรือมุมมองแผ่นข้อมูล

เมื่อต้องการเรียกใช้แอคชันShowAllRecordsใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดShowAllRecordsของวัตถุDoCmd

ตัวอย่าง

นำตัวกรอง โดยใช้แมโคร

แมโคต่อไปนี้ประกอบด้วยชุดของการดำเนินการ ซึ่งกรองระเบียนสำหรับฟอร์มรายการหมายเลขโทรศัพท์ของลูกค้า แสดงการใช้แมโครแอคชันApplyFilter, ShowAllRecordsและGoToControl นอกจากนี้แสดงการใช้เงื่อนไขเพื่อกำหนดปุ่มสลับใดในกลุ่มตัวเลือกถูกเลือกบนฟอร์ม แต่ละแถวของการกระทำจะเกี่ยวข้องกับปุ่มสลับที่เลือกชุดของระเบียนที่ขึ้นต้น ด้วย A, B, C และอื่น ๆ หรือระเบียนทั้งหมด แมโครนี้ควรถูกแนบกับเหตุการณ์หลังการปรับปรุงของกลุ่มตัวเลือก CompanyNameFilter

เงื่อนไข

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

[ชื่อตัวกรองของบริษัท] = 1

ApplyFilter

เงื่อนไข where: [ชื่อบริษัท] เช่น " [AÀÁÂÃÄ] * "

ตัวกรองสำหรับชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย A เขต Á Â แปร หรือวัน

[ชื่อตัวกรองของบริษัท] = 2

ApplyFilter

เงื่อนไข where: [ชื่อบริษัท] Like "B *"

กรองหาชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย B.

[ชื่อตัวกรองของบริษัท] = 3

ApplyFilter

เงื่อนไข where: [ชื่อบริษัท] เช่น " [CÇ] * "

กรองหาชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย C

... การดำเนินการแถวสำหรับ D ผ่าน Y มีรูปแบบเดียวกับ A ถึง C ...

[ชื่อตัวกรองของบริษัท] = 26

ApplyFilter

เงื่อนไข where: [ชื่อบริษัท] เช่น " [ZÆØÅ] * "

กรองหาชื่อบริษัทที่ขึ้นต้น ด้วย Z Æ Ø หรือÅ

[ชื่อตัวกรองของบริษัท] = 27

ShowAllRecords

แสดงระเบียนทั้งหมด

[RecordsetClone] [RecordCount] > 0

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: CompanyName

ถ้าจะส่งกลับระเบียนสำหรับตัวอักษรที่เลือก ย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุม CompanyName

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×