แมโครแอคชัน SetTempVar

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้SetTempVarแมโครแอคชันในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เมื่อต้องการสร้างตัวแปรชั่วคราว และตั้งค่าเป็นค่าระบุ ตัวแปรสามารถนำไปใช้เป็นเงื่อนไขหรืออาร์กิวเมนต์ในการดำเนินการต่อมา หรือคุณสามารถใช้ตัวแปรในแมโครใหม่ ในกระบวนงานเหตุการณ์ หรือ บนฟอร์มหรือรายงาน

การตั้งค่า

แมโครแอคชันSetTempVarมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อ

ใส่ชื่อของตัวแปรชั่วคราว

นิพจน์

ใส่นิพจน์ที่จะใช้การตั้งค่าสำหรับตัวแปรนี้ชั่วคราว นำหน้านิพจน์ ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ (=) คุณสามารถคลิสร้าง ปุ่ม ปุ่มตัวสร้าง เมื่อต้องการใช้ตัวสร้างนิพจน์เพื่อตั้งค่าอาร์กิวเมนต์นี้

ข้อสังเกต

  • คุณสามารถมีได้ถึง 255 ตัวแปรชั่วคราวที่กำหนดเองในครั้งเดียว ถ้าคุณไม่ได้เอาตัวแปรชั่วคราว จะยังคงอยู่ในหน่วยความจำจนกว่าคุณปิดฐานข้อมูล แนวทางปฏิบัติดีเมื่อต้องการเอาตัวแปรชั่วคราวเมื่อคุณเสร็จสิ้นการใช้งานได้ เมื่อต้องการเอาตัวแปรชั่วคราวเดียว ใช้กระทำRemoveTempVarและตั้งค่าอาร์กิวเมนต์เป็นชื่อของตัวแปรชั่วคราวที่คุณต้องการเอาออก ถ้าคุณมีมากกว่าหนึ่งตัวแปรชั่วคราว และคุณต้องการเอาออกทั้งหมดในครั้งเดียว ใช้RemoveAllTempVarsกระทำ

  • ตัวแปรชั่วคราวไม่มีส่วนกลาง เมื่อมีการสร้างตัวแปรชั่วคราว คุณสามารถอ้างถึงเวิร์กชีตนั้นในแอกระบวนงานเหตุการณ์, Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล แบบสอบถาม หรือนิพจน์ ตัวอย่าง ถ้าคุณสร้างตัวแปรชั่วคราวชื่อ MyVar คุณสามารถใช้ตัวแปรเป็นแหล่งตัวควบคุมสำหรับกล่องข้อความ โดยใช้ไวยากรณ์ต่อไปนี้:

=[TempVars]![MyVar]

หมายเหตุ: ในแมโคร แบบสอบถาม และกระบวนงานเหตุการณ์ คุณไม่จำเป็นต้องนำหน้านิพจน์ ด้วยเครื่องหมายเท่ากับ

นอกจากนี้คุณสามารถอ้างอิงถึงตัวแปรชั่วคราวใน add-in ของใด ๆ หรือฐานข้อมูลอ้างอิง

  • เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครแอคชันSetTempVarในมอดู VBA ใช้เมธอดAddของวัตถุTempVars

ตัวอย่าง

แมโคต่อไปนี้อธิบายวิธีการ สร้างตัวแปรชั่วคราวโดยใช้แมโครแอคชันSetTempVarจาก นั้นใช้ตัวแปรชั่วคราวในเงื่อนไขและกล่องข้อความ และการเอาออกแล้ว ตัวแปรชั่วคราว

เงื่อนไข

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์

SetTempVar

ชื่อ: MyVar

นิพจน์: บุ ("Enter ตัวเลขที่ไม่ใช่ศูนย์")

[TempVars] [MyVar] <> 0

MsgBox

ข้อความ: = "คุณใส่" & [TempVars] [MyVar] & "ก"

เตือน: Yes

ชนิด:ข้อมูล

RemoveTempVar

ชื่อ: MyVar

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×