แมโครแอคชัน RunSavedImportExport

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้RunSavedImportExportแมโครแอคชันในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access เพื่อเรียกใช้การนำเข้าบันทึกไว้ หรือส่งออกข้อกำหนดที่คุณสร้างขึ้น โดยใช้ตัวช่วยสร้างการนำเข้าหรือตัวช่วยสร้างการส่งออก

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันRunSavedImportExportมีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

นำเข้าส่งออกชื่อที่ถูกบันทึก

เลือกชื่อของการนำเข้าบันทึกไว้ หรือสเปคส่งออกจากรายการดรอปดาวน์

ข้อสังเกต

 • แมโครแอคชันนี้มีผลเหมือนกับการดำเนินการกระบวนงานต่อไปนี้ในการเข้าถึง:

  1. บนแท็บข้อมูลภายนอก คลิกบันทึกการนำเข้า หรือส่งออกที่บันทึกไว้

  2. ในกล่องโต้ตอบจัดการงานข้อมูล บนแท็บบันทึกการนำเข้า หรือส่งออกที่บันทึกไว้ (โดยขึ้นอยู่กับตัวเลือกของคุณในขั้นตอนก่อนหน้านี้), คลิกข้อกำหนดที่คุณต้องการเรียกใช้

  3. คลิก เรียกใช้

 • ก่อนที่จะเรียกใช้การกระทำRunSavedImportExportตรวจสอบให้แน่ใจว่า ไฟล์ต้นฉบับและปลายทางมีอยู่ แหล่งข้อมูลจะพร้อมสำหรับการนำเข้า และว่า การดำเนินการที่จะเขียนทับข้อมูลใด ๆ ในไฟล์ปลายทางของคุณโดยไม่ตั้งใจ

 • ถ้าการนำเข้าที่บันทึกไว้หรือสเปคส่งออกที่คุณเลือกสำหรับอาร์กิวเมนต์บันทึกการนำเข้าส่งออกชื่อถูกลบหลังจากสร้างแมโคร Access แสดงข้อผิดพลาดต่อไปนี้เมื่อเรียกใช้งานแมโคร:

  ข้อกำหนด มีดัชนีที่ระบุมีอยู่ ระบุดัชนีแบบอื่น 'ข้อกำหนดชื่อ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×