แมโครแอคชัน RunSQL

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้RunSQLแมโครแอคชันเพื่อเรียกใช้แอคิวรีแอคชัน ในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปAccess โดยใช้คำสั่ง SQL ที่สอดคล้องกัน คุณยังสามารถเรียกใช้แบบคิวรีแบบสร้างข้อกำหนดข้อมูล

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าไม่น่าเชื่อถือฐานข้อมูล

การตั้งค่า

แมโครแอคชันRunSQLมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

คำสั่ง SQL

คำสั่ง SQL สำหรับคิวรีแอคชันหรือแบบสอบถามข้อกำหนดข้อมูลที่คุณต้องการเรียกใช้ ความยาวสูงสุดของคำชี้แจงนี้คือ 255 อักขระ นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ใช้ทรานแซคชัน

เลือกใช่ เพื่อรวมคิวรีนี้ในการทรานแซคชัน เลือกไม่ใช่ ถ้าคุณไม่ต้องการใช้ทรานแซคชัน เริ่มต้นคือใช่ ถ้าคุณเลือกไม่ใช่ สำหรับอาร์กิวเมนต์นี้ แบบสอบถามอาจทำงานเร็วขึ้น

ข้อสังเกต

คุณสามารถใช้คิวรีแอคชัน เพื่อผนวก ลบ และอัปเดตระเบียน และบันทึกคิวรีชุดผลลัพธ์ เป็นตารางใหม่ คุณสามารถใช้คิวรีข้อกำหนดข้อมูล เปลี่ยน เพื่อสร้าง และลบตาราง และสร้าง และลบดัชนี คุณสามารถใช้RunSQLแมโครแอคชันเพื่อดำเนินการต่อไปนี้ได้โดยตรงจากแมโคร โดยไม่ต้องใช้คิวรีที่เก็บไว้

ถ้าคุณต้องการพิมพ์คำสั่ง SQL ที่มีความยาวมากกว่า 255 อักขระ ใช้เมธอดRunSQL ของวัตถุDoCmd ใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูลแทน คุณสามารถพิมพ์คำสั่ง SQL ของอักขระสูงสุด 32,768 ใน VBA

คิวรีของ access จะจริง ๆ คำสั่ง SQL ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อคุณออกแบบคิวรี โดยใช้ตารางออกแบบ ในหน้าต่างคิวรี ตารางต่อไปนี้แสดงคิวรีแอคชันของ Access และข้อกำหนดข้อมูลแบบสอบถาม และคำสั่ง SQL ที่สอดคล้องกัน

ชนิดของคิวรี

คำสั่ง SQL

การดำเนินการ

ผนวก

แทรกลงใน

ลบ

DELETE

สร้างตาราง

เลือก... ลงใน

อัปเดต

อัปเดต

ข้อกำหนดข้อมูล (เฉพาะ SQL)

สร้างตาราง

สร้างตาราง

การเปลี่ยนแปลงตาราง

เปลี่ยนตาราง

ลบตาราง

ปล่อยตาราง

วิธีสร้างดัชนี

สร้างดัชนี

วิธีลบดัชนี

ปล่อยดัชนี

คุณสามารถใช้คำสั่ง in กับคำสั่งเหล่านี้เพื่อปรับเปลี่ยนข้อมูลในฐานข้อมูลอื่น

หมายเหตุ: เมื่อต้องการเรียกใช้เลือกคิวรี หรือคิวรีแบบตาราง จาก แมโคร ใช้อาร์กิวเมนต์มุมมองของOpenQueryแมโครแอคชันเพื่อเปิดที่มีอยู่เลือกคิวรี หรือคิวรีแบบตารางในมุมมองแผ่นข้อมูล คุณยังสามารถเรียกใช้คิวรีแอคชันที่มีอยู่และแบบสอบถาม SQL ที่เฉพาะเจาะจงในแบบเดียวกัน

เคล็ดลับ

เมื่อต้องการดูเหมือนกับ SQL ของคิวรีของ Access คลิกมุมมอง SQL บนเมนูมุมมอง (บนแถบสถานะ Access) คุณสามารถใช้คำสั่ง SQL ที่แสดงรายการเป็นรูปแบบการสร้างคิวรีเมื่อต้องการทำงานกับแมโครแอคชันRunSQL ทำซ้ำคำสั่ง SQL ในอาร์กิวเมนต์คำสั่ง SQL สำหรับแมโครแอคชันRunSQL มีผลเหมือนกับการเรียกใช้แบบสอบถาม Access นี้ในหน้าต่างแบบสอบถาม

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×