แมโครแอคชัน RunMacro

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แมโครคชันในฐานข้อมูล Access เพื่อเรียกใช้แบบแมโคร แมโคก็ได้ในแบบกลุ่มแมโคร

ใช้การกระทำนี้:

  • เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครจากภายในแมโครใหม่

  • เมื่อต้องการเรียกใช้แมโครโดยยึดตามเงื่อนไขบางอย่าง

  • เมื่อต้องการแนบแมโครไปยังคำสั่งเมนูหรือ ribbon แบบกำหนดเอง

การตั้งค่า

แมโครคชันมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อแมโคร

ชื่อของแมโครเพื่อเรียกใช้ กล่องชื่อแมโคร ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างการออกแบบแมโครแสดงทั้งหมดแมโคร (และกลุ่มแมโคร) ในฐานข้อมูลปัจจุบัน ถ้าแมโคอยู่ในกลุ่มแมโคร จะถูกแสดงไว้ภายใต้ชื่อกลุ่มแมโครในรายการรอmacroname นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

ถ้าคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแมโครคชันในแบบฐานข้อมูลไลบรารี , Access ค้นหาแมโครที่มีชื่อนี้ในฐานข้อมูลไลบรารี และไม่ค้นหาในฐานข้อมูลปัจจุบัน

ทำซ้ำการนับจำนวน

จำนวนสูงสุดของเวลาที่จะเรียกใช้แมโคร ถ้าคุณปล่อยอาร์กิวเมนต์นี้ (อาร์กิวเมนต์นิพจน์การทำซ้ำจะว่างเปล่า), แมโครเรียกใช้ครั้งเดียว

ทำซ้ำนิพจน์

แอนิพจน์ ที่ประเมินเป็นTrue (– 1) หรือFalse (0) แมโครหยุดทำงานอยู่ถ้านิพจน์ที่ประเมินเป็นFalse นิพจน์ที่จะประเมินทุกครั้งที่เรียกใช้แมโคร

ข้อสังเกต

ถ้าคุณใส่ชื่อกลุ่มแมโครสำหรับอาร์กิวเมนต์ชื่อแมโครAccess เรียกใช้แมโครแรกในกลุ่มแมโคร

การกระทำนี้จะเหมือน กับการคลิกเรียกใช้แมโคร บนแท็บเครื่องมือฐานข้อมูล เลือกแมโคร คลิกตกลง อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้เรียกใช้แมโคเพียงครั้งเดียว ในขณะที่แมโครคชันสามารถเรียกใช้แมโครเป็นหลายครั้ง ตามที่คุณต้อง

เคล็ดลับ

คุณสามารถใช้อาร์กิวเมนต์ทำซ้ำ Count และทำซ้ำนิพจน์เพื่อกำหนดจำนวนครั้งที่เรียกใช้แมโคร:

  • ถ้าคุณปล่อยอาร์กิวเมนต์ทั้งสองนี้ แมโครเรียกใช้ครั้งเดียว

  • ถ้าคุณใส่ตัวเลขสำหรับการนับจำนวนทำซ้ำแต่ให้ปล่อยให้ทำซ้ำนิพจน์ว่าง โครให้จำนวนครั้งที่ระบุ

  • ถ้าคุณปล่อยให้ทำซ้ำการนับจำนวนว่าง แต่ใส่นิพจน์สำหรับRepeat นิพจน์โครให้จนกระทั่งนิพจน์ที่ประเมินเป็นFalse

  • ถ้าคุณใส่ค่าสำหรับทั้งสองอาร์กิวเมนต์ แมโครที่ทำงานจำนวนครั้งที่ระบุในการทำซ้ำนับหรือนิพจน์ทำซ้ำจนกว่าจะประเมินเป็นFalse ใดเกิดขึ้นก่อน

เมื่อคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยคชันแมโครและถึงคชันแมโครAccess เรียกใช้แมโครหรือที่เรียกว่า เมื่อแมโครหรือที่เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์ Access ส่งกลับแมโครที่ และเรียกใช้การกระทำถัดไป

หมายเหตุ: 

  • คุณสามารถเรียกใช้แมโค ในกลุ่มแมโครเดียวกัน หรือ ในกลุ่มแมโครอื่น

  • คุณสามารถซ้อนแมโคร นั่นคือ คุณสามารถเรียกใช้แมโคร A ซึ่งจะไปเรียกใช้แมโคร B และอื่น ๆ ในแต่ละกรณี เมื่อแมโครหรือที่เรียกว่าเสร็จสมบูรณ์ Access ส่งกลับการแมโครที่เรียกว่านั้น และเรียกใช้การกระทำถัดไปในแมโครนั้น

เมื่อต้องการทำงานที่คชันใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดRunMacroของวัตถุDoCmd

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×