แมโครแอคชัน Requery

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้สอบแมโครแอคชันในฐานข้อมูล Access เพื่ออัปเดตข้อมูลในการระบุตัวควบคุม บนวัตถุใช้งานอยู่ โดยการสอบถามใหม่จากแหล่งมาของตัวควบคุม ถ้าไม่มีตัวควบคุมมีระบุ การกระทำนี้ต้องใช้แหล่งมาของวัตถุนั้น ใช้การกระทำนี้เพื่อให้แน่ใจว่า ชนิดของวัตถุหรือตัวควบคุมของหนึ่งแสดงข้อมูลล่าสุด

การตั้งค่า

แมโครแอคชันสอบมีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อตัวควบคุม

ชื่อของตัวควบคุมที่คุณต้องการอัปเดต ใส่ชื่อตัวควบคุมในกล่องชื่อตัวควบคุม ในหน้าต่างการออกแบบแมโคร คุณควรใช้เฉพาะชื่อของตัวควบคุม ไม่รหัสแบบเต็ม (เช่นฟอร์ม ! ชื่อให้) อาร์กิวเมนต์นี้เพื่อสอบแหล่งมาของวัตถุใช้งาน ถ้าวัตถุใช้งานอยู่เป็นแบบแผ่นข้อมูล หรือแบบสอบถามชุดผลลัพธ์ คุณต้องอาร์กิวเมนต์นี้

ข้อสังเกต

แมโครแอคชันสอบทำอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้:

  • เรียกใช้คิวรีที่ตัวควบคุมหรือวัตถุที่อยู่

  • แสดงระเบียนใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงใด ๆ และเอาระเบียนถูกลบออกจากตาราง ที่ตัวควบคุมหรือวัตถุที่อยู่

หมายเหตุ: แมโครแอคชันสอบมีผลกระทบต่อตำแหน่งของตัวชี้ระเบียน

ตัวควบคุมที่ยึดตามตารางหรือแบบสอบถามรวมถึง:

  • กล่องรายการและกล่องคำสั่งผสม

  • ตัวควบคุมฟอร์มย่อย

  • วัตถุ OLE เช่นแผนภูมิ

  • ตัวควบคุมที่ประกอบด้วยโดเมนรวมฟังก์ชัน เช่นDSum

ถ้าตัวควบคุมที่ระบุไม่ได้ยึดตามคิวรีหรือตาราง การกระทำนี้บังคับให้การคำนวณของตัวควบคุม

ถ้าปล่อยอาร์กิวเมนต์ชื่อตัวควบคุมการกระทำสอบมีผลเหมือนกับการกด SHIFT + F9 เมื่อวัตถุมีโฟกัส ถ้าตัวควบคุมฟอร์มย่อย มีโฟกัส การกระทำนี้ต้องใช้เฉพาะแหล่งมาของฟอร์มย่อย (เช่นเดียวกับการกด SHIFT + F9)

หมายเหตุ: แมโครแอคชันสอบต้องใช้แหล่งข้อมูลของตัวควบคุมหรือวัตถุ ในทางตรงข้าม แอคชันแมโครRepaintObjectเปลี่ยนตัวควบคุมในวัตถุที่ระบุ แต่ไม่สอบฐานข้อมูล หรือแสดงระเบียนใหม่ แมโครแอคชันShowAllRecordsเท่านั้นไม่ต้องใช้วัตถุใช้งานอยู่ ได้นั้นจะเอาออกใช้ตัวกรองใด ๆ ซึ่งสอบแมโครแอคชันไม่ได้ทำ

ถ้าคุณต้องการสอบถามอีกครั้งในตัวควบคุมที่ไม่ได้อยู่บนวัตถุใช้งานอยู่ คุณต้องใช้เมธอดสอบใน Visual Basic สำหรับมอดูล Applications (VBA) ไม่สอบแมโครแอคชัน หรือหมดสอดคล้องกันสอบวิธีของวัตถุDoCmd วิธีการสอบถามอีกครั้งใน VBA จะเร็วกว่าสอบแมโครแอคชันหรือเมธอดDoCmd.Requery นอกจากนี้ เมื่อคุณใช้แมโครแอคชันสอบหรือเมธอดDoCmd.Requery , Access ปิดคิวรี และชขอบจากฐานข้อมูล แต่เมื่อคุณใช้เมธอดสอบAccess ให้เรียกใช้แบบสอบถามโดยไม่ต้องปิด และโหลดนั้น โปรดสังเกตว่า เมธอดวัตถุ ActiveX ข้อมูล (ADO)สอบการทำงานแบบเดียวกับวิธีการเข้าถึงการสอบถามอีกครั้ง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×