แมโครแอคชัน GoToControl

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แอคชันแมโครGoToControlในฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปของ Access และ Access web apps เพื่อย้ายโฟกัส เพื่อระบุเขตข้อมูล หรือตัวควบคุม ในปัจจุบันระเบียน ของเปิดฟอร์ม, ฟอร์มแผ่นข้อมูล แผ่นข้อมูลตาราง หรือแผ่นข้อมูลคิวรี คุณสามารถใช้แอคชันนี้เมื่อคุณต้องการในเขตข้อมูลที่เฉพาะเจาะจงหรือตัวควบคุมมีโฟกัส เขตข้อมูลนี้หรือตัวควบคุมนั้นสามารถใช้สำหรับการเปรียบเทียบหรือการกระทำFindRecord คุณยังสามารถใช้การกระทำนี้เพื่อนำทางในรูปแบบตามเงื่อนไขบางอย่าง ตัวอย่าง ถ้าผู้ใช้ใส่ไม่ใช่ในตัวควบคุมแต่งงานกันบนฟอร์มประกันความสมบูรณ์ โฟกัสสามารถโดยอัตโนมัติข้ามสมรสชื่อตัวควบคุม และย้ายไปยังตัวควบคุมถัดไปได้

การตั้งค่า

แอคชันGoToControlมีอาร์กิวเมนต์ดังต่อไปนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ชื่อตัวควบคุม

พิมพ์ชื่อของเขตข้อมูล หรือตัวควบคุมที่คุณต้องการโฟกัส นี่คืออาร์กิวเมนต์จำเป็น

หมายเหตุ: ใส่เฉพาะชื่อของเขตข้อมูลหรือตัวควบคุมในอาร์กิวเมนต์ชื่อตัวควบคุมไม่เต็มรหัส เช่น [Forms] [ผลิตภัณฑ์] [หมายเลขผลิตภัณฑ์] ถ้าคุณกำลังใช้ฐานข้อมูล Access บนเดสก์ท็อป

ข้อสังเกต

คุณไม่สามารถใช้แมโครแอคชันGoToControlการย้ายโฟกัสไปยังตัวควบคุมบนฟอร์มซ่อนอยู่

เคล็ดลับ: คุณสามารถใช้ GoToControl แมโครแอคชันเพื่อย้ายไปฟอร์มย่อย ซึ่งเป็นชนิดของตัวควบคุม แล้วคุณสามารถใช้แอคชัน GoToRecord เพื่อย้ายไปยังระเบียนที่เฉพาะเจาะจงในฟอร์มย่อย นอกจากนี้คุณสามารถย้ายไปยังตัวควบคุมบนฟอร์มย่อย โดยใช้แอคชัน GoToControl เพื่อย้ายแรก ไปยังฟอร์มย่อย จากนั้น ไปยังตัวควบคุมบนฟอร์มย่อย

เมื่อต้องการเรียกใช้แอคชันGoToControlใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดGoToControlของวัตถุDoCmd คุณยังสามารถใช้เมธอดโฟกัสจะย้ายโฟกัส ไปยังตัวควบคุมบนฟอร์มหรืออย่างใดอย่างหนึ่งย่อย หรือ ไปยังเขตข้อมูลในการเปิดตาราง แบบสอบถาม หรือแผ่นข้อมูลฟอร์ม

ตัวอย่าง

ตั้งค่าของตัวควบคุม โดยใช้แมโคร

แมโคต่อไปนี้เปิดฟอร์มเพิ่มผลิตภัณฑ์จากปุ่มบนฟอร์มผู้จำหน่าย จะแสดงการใช้เสียงก้องปิดOpenForm, SetValueและGoToControlการดำเนินการ แอคชันSetValueตั้งค่าหมายเลขผู้ผลิตตัวควบคุมบนฟอร์มผลิตภัณฑ์จำหน่ายปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย แอคชันGoToControlแล้วย้ายโฟกัสไปยังเขตข้อมูล ID ประเภท ซึ่งคุณสามารถเริ่มการใส่ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ แมโครนี้ควรถูกแนบกับปุ่มเพิ่มผลิตภัณฑ์บนฟอร์มผู้จำหน่าย

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

เสียงก้อง

เสียงก้องบน:ไม่มี

หยุดการปรับปรุงหน้าจอในขณะที่กำลังเรียกใช้แมโคร

ปิด

ชนิดของวัตถุ:ฟอร์ม

ชื่อวัตถุ: รายการผลิตภัณฑ์

บันทึก:ไม่มี

ปิดฟอร์มรายการผลิตภัณฑ์

OpenForm

ชื่อฟอร์ม: ผลิตภัณฑ์

มุมมอง:ฟอร์ม

โหมดข้อมูล:เพิ่ม

โหมดหน้าต่าง:ปกติ

เปิดฟอร์มผลิตภัณฑ์

SetValue

รายการ: [Forms] [ผลิตภัณฑ์] [SupplierID]

นิพจน์: SupplierID

ตั้งค่าตัวควบคุมหมายเลขผู้ผลิตเป็นผู้จำหน่ายปัจจุบันบนฟอร์มผู้จำหน่าย

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: CategoryID

ไปยังตัวควบคุม ID ประเภท

ตรวจสอบข้อมูล โดยใช้แมโคร

แมโครตรวจสอบต่อไปนี้ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ที่ใส่ในฟอร์มผู้จำหน่าย จะแสดงการใช้StopMacro, MessageBox, CancelEventและGoToControlการดำเนินการ นิพจน์เงื่อนไขตรวจสอบประเทศ/ภูมิภาคและรหัสไปรษณีย์ที่ใส่ลงในบันทึกบนฟอร์ม ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่ได้อยู่ในรูปแบบเหมาะสมสำหรับประเทศ/ภูมิภาค แมโครแสดงในกล่องข้อความ และยกเลิกการบันทึกระเบียน แมโคแล้วคุณกลับไปยังตัวควบคุมรหัสไปรษณีย์ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด แมโครนี้ควรถูกแนบไปคุณสมบัติก่อนการปรับปรุงของฟอร์มผู้จำหน่าย

เงื่อนไข

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้ง

ข้อคิดเห็น

ถ้า IsNull([CountryRegion])

StopMacro

ถ้าประเทศ/ภูมิภาคเป็นNullรหัสไปรษณีย์ไม่สามารถตรวจสอบ

ถ้า [ประเทศภูมิภาค] In ("ฝรั่งเศส" "อิตาลี" "สเปน") และฟังก์ชัน Len ([รหัสไปรษณีย์]) <> 5

MessageBox

ข้อความ: รหัสไปรษณีย์ต้องเป็นอักขระ 5 ตัว

เตือน:ใช่

ชนิด:ข้อมูล

ชื่อ: ข้อผิดพลาดรหัสไปรษณีย์

ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่อักขระ 5 แสดงข้อความ

CancelEvent

ยกเลิกเหตุการณ์

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: รหัสไปรษณีย์

ถ้า [ประเทศภูมิภาค] ใน ("ออสเตรเลีย" "สิงคโปร์") และฟังก์ชัน Len ([รหัสไปรษณีย์]) <> 4

MessageBox

ข้อความ: รหัสไปรษณีย์ต้องมี 4 อักขระ

เตือน:ใช่

ชนิด:ข้อมูล

ชื่อ: ข้อผิดพลาดรหัสไปรษณีย์

ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่อักขระ 4 แสดงข้อความ

CancelEvent

ยกเลิกเหตุการณ์

GoToControl

ชื่อตัวควบคุม: รหัสไปรษณีย์

ถ้า ([ประเทศภูมิภาค] = "แคนาดา") และ ([รหัสไปรษณีย์] Not Like "[A-z] [0-9] [A-z] [0-9][A-Z][0-9]")

MessageBox

ข้อความ: รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างของโค้ดแคนาดา: H1J 1C 3

เตือน:ใช่

ชนิด:ข้อมูล

ชื่อ: ข้อผิดพลาดรหัสไปรษณีย์

ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้องสำหรับแคนาดา แสดงข้อความ (ตัวอย่างของโค้ดแคนาดา: H1J 1C 3)

CancelEvent

ยกเลิกเหตุการณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×