แมโครแอคชัน CopyObject

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แอคชันCopyObjectเพื่อคัดลอกวัตถุฐานข้อมูลที่ระบุ เพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลอื่น หรือ ไปยังฐานข้อมูลเดียวกันภายใต้ชื่อใหม่ ตัวอย่างเช่น คุณสามารถคัดลอก หรือสำรองวัตถุที่มีอยู่ในฐานข้อมูลอื่น หรือสร้างวัตถุคล้ายกันกับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างรวดเร็ว

หมายเหตุ: การกระทำนี้จะไม่ได้รับอนุญาตถ้าฐานข้อมูลไม่เชื่อถือได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปิดใช้งานแมโคร ดูตัดสินใจว่า จะเชื่อถือฐานข้อมูล

หมายเหตุ: แมโครแอคชัน CopyObject ไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

แอคชันCopyObjectมีอาร์กิวเมนต์ดังนี้

อาร์กิวเมนต์ของแอคชัน

คำอธิบาย

ฐานข้อมูลปลายทาง

การใช้เส้นทางและชื่อไฟล์สำหรับฐานข้อมูลปลายทาง ใส่ชื่อไฟล์และเส้นทางในกล่องฐานข้อมูลปลายทาง ในอาร์กิวเมนต์ ของหน้าต่างตัวสร้างแมโคร อาร์กิวเมนต์นี้ถ้าคุณต้องการเลือกฐานข้อมูลปัจจุบัน

หมายเหตุ: อาร์กิวเมนต์นี้จะพร้อมใช้งานในสภาพแวดล้อมการเข้าถึงฐานข้อมูลบนเดสก์ท็อปเท่านั้น เมื่อใช้การกระทำนี้ในการเข้าถึงแวดล้อมของโครงการ (.adp) กับ Access 2007 และ Access 2010 อาร์กิวเมนต์ฐานข้อมูลปลายทางต้องว่างเปล่า

ถ้าคุณเรียกใช้แบบแมโคร มีแอคชันCopyObjectในแบบฐานข้อมูลไลบรารี และอาร์กิวเมนต์นี้Access คัดลอกวัตถุลงในฐานข้อมูลไลบรารี

ชื่อใหม่

ชื่อใหม่สำหรับวัตถุ เมื่อต้องการคัดลอกไปยังฐานข้อมูลอื่น อาร์กิวเมนต์นี้เมื่อต้องการเก็บชื่อเดียวกัน

แหล่ง Ob ปฏิเสธชนิด

ชนิดของวัตถุที่คุณต้องการคัดลอก คลิกตารางคิวรีฟอร์มรายงานแมโครมอดูลData Access Pageมุมมอง ServerไดอะแกรมStored Procedure หรือฟังก์ชัน เมื่อต้องการคัดลอกวัตถุที่เลือกในบานหน้าต่างนำทาง อาร์กิวเมนต์นี้

ชื่อวัตถุต้นฉบับ

ชื่อของวัตถุจะคัดลอก กล่องชื่อวัตถุต้นฉบับ แสดงวัตถุทั้งหมดในฐานข้อมูลของชนิดที่เลือก ด้วยอาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุต้นฉบับ ในกล่องชื่อวัตถุต้นฉบับ เลือกวัตถุเพื่อคัดลอก ถ้าปล่อยอาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุต้นฉบับอาร์กิวเมนต์นี้นอกจากนี้

ถ้าคุณเรียกใช้แมโครที่ประกอบด้วยแอคชันCopyObjectในฐานข้อมูลในไลบรารี Access ค้นหาวัตถุที่มีชื่อนี้ ในฐานข้อมูลไลบรารี จากนั้น ในฐานข้อมูลปัจจุบันก่อน

ข้อสังเกต

คุณต้องใส่ค่าสำหรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองข้อของอาร์กิวเมนต์ฐานข้อมูลปลายทางและชื่อใหม่สำหรับการกระทำนี้

ถ้าคุณปล่อยให้อาร์กิวเมนต์ชนิดของวัตถุแหล่งข้อมูลและวัตถุต้นฉบับชื่อว่าง Access คัดลอกวัตถุที่เลือกในบานหน้าต่างนำทาง เมื่อต้องการเลือกวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง คุณสามารถใช้แอคชันSelectObjectมีอาร์กิวเมนท์ในบานหน้าต่างนำทางการตั้งค่าเป็นใช่

แอคชันCopyObjectจะเหมือนกับการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้ด้วยตนเอง:

 1. เลือกวัตถุในบานหน้าต่างนำทาง

 2. บนแท็บ หน้าแรก ในกลุ่ม คลิปบอร์ด ให้คลิก คัดลอก

 3. บนแท็บเดียวกัน คลิกวาง

  กล่องโต้ตอบวางเป็น ปรากฏขึ้นเพื่อให้คุณสามารถทำให้วัตถุชื่อใหม่ การกระทำtCopyObjecดำเนินการขั้นตอนเหล่านี้ทั้งหมดโดยอัตโนมัติ

เส้นทางและชื่อของฐานข้อมูลปลายทางต้องมีอยู่ก่อนแอคชันCopyObjectเรียกใช้แมโคร ถ้าจะไม่อยู่ Access แสดงข้อผิดพลาด

เมื่อต้องการเรียกใช้แอคชันCopyObjectใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดอกCopyObjeของวัตถุDoCmd

คุณสามารถคัดลอกวัตถุที่เลือกในบานหน้าต่างนำด้วยตนเอง หรือวัตถุที่อยู่ในขณะนี้ เปิด โดยคลิกที่ไฟล์ >บันทึกเป็น คำสั่งนี้จะสร้างสำเนาของวัตถุในฐานข้อมูลปัจจุบันเท่านั้น ในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็น ใส่ชื่อสำหรับสำเนา และเลือกชนิดของวัตถุที่คุณต้องการบันทึกเป็น ถ้าวัตถุต้นฉบับได้รับการบันทึก และคุณบันทึกไว้ในฐานข้อมูลปัจจุบันด้วยชื่อใหม่ เวอร์ชันต้นฉบับยังคงอยู่กับชื่อของเก่า

เมื่อต้องการคัดลอกวัตถุฐานข้อมูล Access แตกต่างกันด้วยตนเอง:

 1. บนแท็บข้อมูลภายนอก ในกลุ่มการส่งออกคลิกเพิ่มเติม แล้ว คลิ กฐานข้อมูล Access

 2. ในกล่องโต้ตอบส่งออก - ฐานข้อมูล Access ใส่ชื่อไฟล์ของฐานข้อมูลปลายทาง

  หรือ

  คลิกการเรียกดู เพื่อแสดงกล่องโต้ตอบบันทึกไฟล์ หาฐานข้อมูลปลายทาง แล้วบันทึก

 3. ในกล่องโต้ตอบส่งออก - ฐานข้อมูล Access คลิกตกลง กล่องโต้ตอบส่งออก ปรากฏขึ้น

 4. ในกล่องโต้ตอบส่งออก ใส่ชื่อสำหรับวัตถุในฐานข้อมูลปลายทาง เลือกใช้ตัวเลือกใด ๆ เช่นส่งออกข้อกำหนดและข้อมูล หรือเฉพาะข้อกำหนด สำหรับตาราง เมื่อคุณเสร็จสิ้น คลิกตกลง

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×