แมโครแอคชัน CancelEvent

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

คุณสามารถใช้แอคชันCancelEventเพื่อยกเลิกเหตุการณ์ ที่ทำให้เกิดAccess เพื่อเรียกใช้แมโคร ที่ประกอบด้วยการกระทำนี้ ชื่อแมโครคือ การตั้งค่าของคุณสมบัติเหตุการณ์เช่นก่อนการปรับปรุงเมื่อเปิดเมื่อยกเลิกการโหลดหรือเมื่อสั่งพิมพ์

หมายเหตุ: แอคชันแมโคร CancelEvent ไม่พร้อมใช้งานใน Access web apps

การตั้งค่า

แอคชันCancelEventไม่มีอาร์กิวเมนต์ใด ๆ

ข้อสังเกต

ในการฟอร์ม คุณโดยทั่วไปแล้วใช้แอคชันCancelEventในแมโครการตรวจสอบความถูกต้อง กับคุณสมบัติเหตุการณ์ก่อนการปรับปรุง เมื่อผู้ใช้ใส่ข้อมูลในตัวควบคุม หรือระเบียน, Access เรียกใช้แมโคก่อนที่จะเพิ่มข้อมูลไปยังฐานข้อมูล ถ้าข้อมูลล้มเหลวเงื่อนไขตรวจสอบในแมโคร แอคชันCancelEventยกเลิกกระบวนการอัปเดต ก่อนที่จะเริ่ม

บ่อยครั้ง คุณใช้การกระทำนี้กับแอคชันMsgBoxเพื่อระบุว่า ข้อมูลล้มเหลวเงื่อนไขตรวจสอบ และ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชนิดของข้อมูลที่ควรใส่ที่เป็นประโยชน์

คุณสามารถยกเลิกเหตุการณ์ต่อไปนี้ โดยแอคชันCancelEvent

ApplyFilter

เปลี่ยนเนื้อหา

กดเมาส์

ก่อนลบการยืนยัน

ออก

ไม่มีข้อมูล

ก่อนการแทรก

ตัวกรอง

ปิด

ก่อนการปรับปรุง

รูปแบบ

พิมพ์

คลิกสองครั้ง

เหตุการณ์

ยกเลิก

ลบ


หมายเหตุ: คุณสามารถใช้แอคชันCancelEventกับเหตุการณ์กดเมาส์เพื่อยกเลิกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคุณคลิกขวาวัตถุเท่านั้น

ถ้าการตั้งค่าคุณสมบัติเหตุการณ์คลิกสองครั้งตัวควบคุมระบุแมโครที่ประกอบด้วยแอคชันCancelEventแอคชันยกเลิกเหตุการณ์คลิกสองครั้ง

สำหรับเหตุการณ์ที่คุณสามารถยกเลิก ลักษณะการทำงานเริ่มต้นสำหรับเหตุการณ์ (นั่นคือ อะไร Access โดยทั่วไปทำเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้น) ให้เกิดขึ้นหลังจากที่เรียกใช้แมโครสำหรับเหตุการณ์ ซึ่งช่วยให้คุณสามารถยกเลิกลักษณะการทำงานเริ่มต้น ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณดับเบิลคลิกที่คำที่มีจุดบนในแบบกล่องข้อความ, Access โดยปกติเลือกคำ คุณสามารถยกเลิกการทำงานเริ่มต้นนี้ในแมโครสำหรับเหตุการณ์กสองและดำเนินการบางอย่างอื่น เช่นเปิดฟอร์มที่ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในกล่องข้อความ สำหรับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถยกเลิก ลักษณะการทำงานเริ่มต้นให้เกิดขึ้นก่อนที่เรียกใช้แมโคร

หมายเหตุ: ถ้าคุณสมบัติเหตุการณ์เมื่อยกเลิกการโหลดแบบฟอร์มระบุแมโครที่หมายคชันคุณจะไม่สามารถปิดฟอร์ม คุณอาจต้องแก้ไขเงื่อนไขที่เป็นสาเหตุให้แอคชันCancelEventเพื่อดำเนินการ หรือเปิดแมโคร และลบแอคชันCancelEvent ถ้าฟอร์มเป็นฟอร์มโมดอล คุณจะไม่สามารถเปิดแมโคร

เมื่อต้องการเรียกใช้แอคชันCancelEventใน Visual Basic for Applications (VBA) มอดูล ใช้เมธอดCancelEventของวัตถุDoCmd

ตัวอย่าง

ตรวจสอบข้อมูล โดยใช้แมโคร

ตรวจสอบแมโคต่อไปนี้ตรวจสอบรหัสไปรษณีย์ที่ป้อนในฟอร์มผู้จำหน่าย แสดงการใช้StopMacro, MsgBox, CancelEventและGoToControlกระทำ นิพจน์ตามเงื่อนไขตรวจสอบประเทศ/ภูมิภาคและรหัสไปรษณีย์ที่ป้อนในระเบียนบนฟอร์ม ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่อยู่ในรูปแบบเหมาะสมสำหรับประเทศ/ภูมิภาค แมโครแสดงในกล่องข้อความ และยกเลิกการบันทึกระเบียน จะแล้วส่งกลับคุณไปยังตัวควบคุมรหัสไปรษณีย์ ซึ่งคุณสามารถแก้ไขข้อผิดพลาด แมโครนี้ควรถูกแนบกับก่อนการปรับปรุงคุณสมบัติของฟอร์มผู้จำหน่าย

เงื่อนไข

การดำเนินการ

อาร์กิวเมนต์: ตั้งค่า

ข้อคิดเห็น

IsNull([CountryRegion])

StopMacro

ถ้าประเทศ/ภูมิภาคเป็นNullรหัสไปรษณีย์ไม่สามารถตรวจสอบ

[ประเทศภูมิภาค] ใน ("ฝรั่งเศส" "อิตาลี" "สเปน") และฟังก์ชัน Len ([รหัสไปรษณีย์]) <> 5

MsgBox

ข้อความ: รหัสไปรษณีย์ต้องเป็นอักขระ 5 ตัว

Beep: Yes

Type:ข้อมูล

Title: ข้อผิดพลาดรหัสไปรษณีย์

ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่อักขระ 5 แสดงข้อความ

...

CancelEvent

ยกเลิกเหตุการณ์

GoToControl

ควบคุมชื่อ: รหัสไปรษณีย์

[ประเทศภูมิภาค] ใน ("ออสเตรเลีย" "สิงคโปร์") และฟังก์ชัน Len ([รหัสไปรษณีย์]) <> 4

MsgBox

ข้อความ: รหัสไปรษณีย์ต้องมี 4 อักขระ

Beep:ใช่

Type:ข้อมูล

Title: ข้อผิดพลาดรหัสไปรษณีย์

ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่อักขระ 4 แสดงข้อความ

...

CancelEvent

ยกเลิกเหตุการณ์

GoToControl

ควบคุมชื่อ: รหัสไปรษณีย์

([ประเทศภูมิภาค] = "แคนาดา") และ ([รหัสไปรษณีย์] Not Like "[A-z] [0-9] [A-z] [0-9][A-Z][0-9]")

MsgBox

ข้อความ: รหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้อง ตัวอย่างของโค้ดแคนาดา: H1J 1C 3

Beep:ใช่

Type:ข้อมูล

Title: ข้อผิดพลาดรหัสไปรษณีย์

ถ้ารหัสไปรษณีย์ไม่ถูกต้องสำหรับแคนาดา แสดงข้อความ (ตัวอย่างของโค้ดแคนาดา: H1J 1C 3)

...

CancelEvent

ยกเลิกเหตุการณ์

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×