แมโครหรือโค้ด VBA ที่พบ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ตัวตรวจสอบเอกสารไม่พบอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ที่อาจประกอบด้วยข้อมูลที่ซ่อนอยู่ในเอกสาร Office ของคุณ (Word, Excel หรือ PowerPoint):

 • แมโคร (รวมถึงแมโคร WordBasic ใด ๆ ในเอกสาร Word หรือ Excel 4.0 แมโครแผ่นกล่อง (XLM) ในเวิร์กบุ๊ก Excel)

 • มอดูล VBA

 • ตัวควบคุม COM หรือ ActiveX

 • ฟอร์มผู้ใช้ (รวมทั้งฟอร์มใด ๆ 5.0 Excel ในเวิร์กบุ๊ก Excel)

 • ผู้ใช้ฟังก์ชันที่กำหนดเอง (Udf) ในเวิร์กบุ๊ก Excel

ปัญหา

ตัวตรวจสอบเอกสารไม่สามารถลบรายการเหล่านี้สำหรับคุณ เนื่องจากการเอารายการเหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้เอกสารของคุณเพื่อหยุดทำงาน

วิธีแก้ไขปัญหาที่แนะนำ

 1. ปิดตัวตรวจสอบเอกสาร

 2. ด้วยตนเองเอาใด ๆ แมโคร VBA มอดูลตัว ตัวควบคุม ActiveX หรือ COM ฟอร์มผู้ใช้ หรือ Udf ที่อาจมีซ่อนข้อมูลจากเอกสารของคุณ

  ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถหาแมโครและมอดูล VBA ในเอกสารของคุณ:

  • ใน Word หรือ Excel คลิกมุมมอง >แมโคร >แมโครมุมมอง

   ใน PowerPoint คลิกมุมมอง >แมโคร

   ในกล่องแมโคร เลือกแมโครที่คุณต้องการเอาออก แล้วคลิกลบ

  • กด Alt + F11 เพื่อค้นหาแมโครในตัวแก้ไข VBA

 3. เมื่อต้องการตรวจสอบปัญหา คลิกไฟล์ >ข้อมูล >ตรวจหาปัญหา คลิกตรวจสอบเอกสาร

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×