แมปเขตข้อมูลใน Business Contact Manager

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่นลงในBusiness Contact Manager for Outlook ข้อมูลของคุณอาจถูกจัดประเภทในเขตข้อมูลที่แตกต่างกันมากกว่าเขตข้อมูลที่ใช้ในฐานข้อมูล Business Contact Manager เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง คุณต้องทำเครื่องหมายที่เขตข้อมูลในไฟล์นำเข้าที่ตรงกับเขตข้อมูลสอดคล้องกันในBusiness Contact Manager for Outlook กระบวนการนี้จะเรียกว่าแมป

เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณนำเข้าไฟล์ข้อมูล เราขอแนะนำให้ คุณเปรียบเทียบเขตข้อมูลกับเขตข้อมูลในแอบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียน และจัดให้สอดคล้องกันเพื่อให้ตรงกับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องรวมเมืองและสถานะในเขตข้อมูลที่อยู่ธุรกิจ สร้างเหล่านั้น ตามค่าสองค่าเพื่อให้คุณสามารถแมปธุรกิจ อยู่ เมือง และระบุเขตข้อมูลแยกต่างหาก

จาก      ลากค่าจากรายการค่า ไปยังเขตข้อมูลที่คุณต้องการแมปเพื่อ ในเขตข้อมูลจาก รายการ หลังจากที่คุณแมปค่า เครื่องหมายถูกปรากฏถัดจากค่านั้นในรายการค่า และชื่อค่าปรากฏถัดจากชื่อเขตข้อมูลที่ถูกแมปซึ่งในรายการเขตข้อมูล

เมื่อต้องการ      ลากรายการจากรายการเขตข้อมูล ค่าในรายการค่า ที่ถูกแมปจาก เมื่อต้องการเอาการแมปเขตข้อมูลนั้น

แมปโดยอัตโนมัติ      คลิกปุ่มนี้เพื่อให้Business Contact Manager for Outlook แมปเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ล้างการแมป      คลิกปุ่มนี้เพื่อยกเลิกเลือกทั้งหมดของการแมปจากค่าแหล่งข้อมูลไปยังเขตข้อมูลปลายทาง

ใช้แผนที่ก่อนหน้า      หลังจากที่มีการนำเข้าไฟล์ เขตข้อมูลที่คุณได้แมปจะถูกบันทึก คลิกปุ่มนี้เพื่อใช้การแมปก่อนหน้าถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์ที่ มีชื่อเดียวกันและเขตข้อมูลเดียวกัน

เคล็ดลับ

คุณสามารถแมปข้อมูลโดยไม่ต้องการลาก แล้วปล่อย โดยการเลือกค่าในรายการค่า การกด CTRL + L เลือกเขตข้อมูลปลายทางในรายการเขตข้อมูล แล้ว กด CTRL + L อีกครั้ง

คลิกแมปไปยังเขตข้อมูลใหม่ เมื่อต้อง การแมปข้อมูลของคุณไปยังเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองใหม่ หรือ การแมปไปชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่ หรือผู้ใช้กำหนดเองของเขตข้อมูล

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×