แมปเขตข้อมูลใน Business Contact Manager

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

เมื่อคุณนำเข้าข้อมูลจากแอปพลิเคชันอื่นลงในBusiness Contact Manager for Outlook ข้อมูลของคุณอาจถูกจัดประเภทในเขตข้อมูลที่แตกต่างกันมากกว่าเขตข้อมูลที่ใช้ในฐานข้อมูล Business Contact Manager เมื่อต้องการนำเข้าข้อมูลของคุณอย่างถูกต้อง คุณต้องทำเครื่องหมายที่เขตข้อมูลในไฟล์นำเข้าที่ตรงกับเขตข้อมูลสอดคล้องกันในBusiness Contact Manager for Outlook กระบวนการนี้จะเรียกว่าแมป

เคล็ดลับ: ก่อนที่คุณนำเข้าไฟล์ข้อมูล เราขอแนะนำให้ คุณเปรียบเทียบเขตข้อมูลกับเขตข้อมูลในแอบัญชีผู้ใช้ หรือที่ติดต่อทางธุรกิจระเบียน และจัดให้สอดคล้องกันเพื่อให้ตรงกับเขตข้อมูล ตัวอย่างเช่น ไม่ต้องรวมเมืองและสถานะในเขตข้อมูลที่อยู่ธุรกิจ สร้างเหล่านั้น ตามค่าสองค่าเพื่อให้คุณสามารถแมปธุรกิจ อยู่ เมือง และระบุเขตข้อมูลแยกต่างหาก

จาก      ลากค่าจากรายการค่า ไปยังเขตข้อมูลที่คุณต้องการแมปเพื่อ ในเขตข้อมูลจาก รายการ หลังจากที่คุณแมปค่า เครื่องหมายถูกปรากฏถัดจากค่านั้นในรายการค่า และชื่อค่าปรากฏถัดจากชื่อแมปเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล

To      ลากรายการจากรายการเขตข้อมูล ค่าในรายการค่า ที่ถูกแมปจาก เมื่อต้องการเอาการแมปเขตข้อมูลนั้น

แมปโดยอัตโนมัติ      คลิกปุ่มนี้เพื่อให้Business Contact Manager for Outlook แมปเขตข้อมูลโดยอัตโนมัติ

ล้างการแมป      คลิกปุ่มนี้เพื่อยกเลิกเลือกทั้งหมดของการแมปจากค่าแหล่งข้อมูลไปยังเขตข้อมูลปลายทาง

ใช้แผนที่ก่อนหน้า      หลังจากที่มีการนำเข้าไฟล์ เขตข้อมูลที่คุณได้แมปจะถูกบันทึก คลิกปุ่มนี้เพื่อใช้การแมปก่อนหน้าถ้าคุณกำลังใช้ไฟล์ที่ มีชื่อเดียวกันและเขตข้อมูลเดียวกัน

เคล็ดลับ

คุณสามารถแมปข้อมูลโดยไม่ต้องการลาก แล้วปล่อย โดยการเลือกค่าในรายการค่า การกด CTRL + L เลือกเขตข้อมูลปลายทางในรายการเขตข้อมูล แล้ว กด CTRL + L อีกครั้ง

คลิกแมปไปยังเขตข้อมูลใหม่ เพื่อแมปข้อมูลของคุณไปยังเขตข้อมูลผู้ใช้กำหนดเองใหม่ หรือเมื่อต้อง การแมปกับชนิดอื่น ๆ ที่มีอยู่ หรือผู้ใช้กำหนดเองของเขตข้อมูล

หมายเหตุ: หน้านี้เป็นส่วนหนึ่งของตัวช่วยสร้างการนำเข้าข้อมูลทางธุรกิจและส่งออกในBusiness Contact Manager for Outlook เมื่อต้องการเข้าถึงตัวช่วยสร้างนี้ บนเมนูไฟล์ ชี้ไปที่การนำเข้าและส่งออก แล้ว คลิ กBusiness Contact Manager for Outlook

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×