แมปองค์ประกอบ XML กับเซลล์ในแมป XML

หมายเหตุ: เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือบทความภาษาอังกฤษเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

เมื่อต้องการนำเข้าและส่งออกข้อมูลแบบ XMLใน Excel แมป XML ที่เชื่อมโยงองค์ประกอบ XML กับข้อมูลในเซลล์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องจะเป็นประโยชน์ เมื่อต้องการสร้างใหม่ได้ คุณต้องมีไฟล์ XML schema (.xsd) และไฟล์ข้อมูลแบบ XML (.xml) หลังจากสร้างแมป XML คุณสามารถแมปองค์ประกอบ XML ในแบบที่คุณต้องการ

เคล็ดลับ: คุณจะพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ XML กับ Excel ในนี้ภาพรวมของ XML ใน Excel

ค้นหา หรือสร้างไฟล์ XML schema และไฟล์ข้อมูลแบบ XML

ใช้ตัวอย่าง XML schema และไฟล์ข้อมูลแบบ XML

สร้างแมป XML

แมปองค์ประกอบ XML

ค้นหา หรือสร้างไฟล์ XML schema และไฟล์ข้อมูลแบบ XML

ถ้าฐานข้อมูลหรือแอปพลิเคชันอื่นสร้าง XML schema ผิดหรือไฟล์ข้อมูลแบบ XML คุณอาจมีเหล่านั้นพร้อมใช้งานอยู่แล้ว ตัวอย่าง คุณอาจมีแอปพลิเคชันแบบบรรทัดธุรกิจที่ส่งออกข้อมูลลงในรูปแบบไฟล์ XML เว็บไซต์เชิงพาณิชย์ หรือบริการเว็บที่ให้ไฟล์เหล่านี้ XML หรือแอปพลิเคชันแบบกำหนดเองที่พัฒนาขึ้น โดยแผนก IT ของคุณโดยอัตโนมัติสร้าง XML ต่อไปนี้ ไฟล์

ถ้าคุณไม่มีไฟล์ XML จำเป็น คุณสามารถสร้างได้ ด้วยการบันทึกข้อมูลคุณต้องการใช้เป็นไฟล์ข้อความ แล้วคุณสามารถใช้ทั้งการเข้าถึงและ Excel เมื่อต้องการแปลงไฟล์ข้อความนั้นเป็นไฟล์ XML คุณต้องการ ต่อไปนี้เป็นวิธี:

Access

 1. นำเข้าไฟล์ข้อความคุณต้องการแปลง และลิงก์ไปยังตารางใหม่

  1. คลิก ไฟล์ > เปิด

  2. ในกล่องโต้ตอบเปิด เลือก และเปิดฐานข้อมูลที่คุณต้องการสร้างตารางใหม่

  3. คลิกข้อมูลภายนอก >ไฟล์ข้อความ และทำตามคำแนะนำสำหรับแต่ละขั้นตอน ทำให้แน่ใจว่า คุณเชื่อมโยงตารางไปยังไฟล์ข้อความ

   Access จะสร้างตารางใหม่และแสดงตารางนั้นในบานหน้าต่างนำทาง

 2. ส่งออกข้อมูลจากตารางที่เชื่อมโยงไปยังไฟล์ข้อมูลแบบ XML และไฟล์ XML Schema

  1. คลิกข้อมูลภายนอก >ไฟล์ XML (ในกลุ่มการส่งออก )

  2. ในกล่องโต้ตอบส่งออก - ไฟล์ XML ระบุชื่อไฟล์และรูปแบบ คลิ กตกลง

 3. ออกจาก Access

Excel

 1. สร้างแมป XMLโดยยึดตามไฟล์ XML schema คุณส่งออกจาก Access

  ถ้ากล่องโต้ตอบหลายราก ปรากฏ ทำให้แน่ใจว่า คุณเลือกdataroot เพื่อให้คุณสามารถสร้างตาราง XML

 2. สร้างตาราง XML โดยการแมปองค์ประกอบdataroot ดูองค์ประกอบ XML แผนที่สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

 3. นำเข้าไฟล์ XMLที่คุณส่งออกจาก Access

หมายเหตุ: 

 • มีอยู่หลายชนิดขององค์ประกอบของโครงสร้าง XML schema Excel ไม่สนับสนุน ไม่สามารถนำเข้าต่อไปนี้องค์ประกอบของโครงสร้าง XML schema ลงใน Excel:

 • <ทั้งหมด>    องค์ประกอบนี้ทำให้คุณสามารถรวมองค์ประกอบที่ไม่ได้ประกาศโดย Schema ได้

 • <anyAttribute>    องค์ประกอบนี้ทำให้คุณสามารถรวมแอตทริบิวต์ที่ไม่ได้ประกาศโดย Schema ได้

 • โครงสร้างที่เกิดซ้ำ    ตัวอย่างทั่วไปของโครงสร้างเกิดซ้ำเป็นลำดับชั้นของพนักงาน และผู้จัดการที่มีองค์ประกอบ XML เดียวกันหลายระดับที่ซ้อนกัน Excel ไม่สนับสนุนโครงสร้างที่เกิดซ้ำซับซ้อนมากกว่าหนึ่งระดับ

 • องค์ประกอบที่เป็นนามธรรม    องค์ประกอบเหล่านี้ต้องมีการประกาศใน Schema แต่จะไม่ใช้เป็นองค์ประกอบ องค์ประกอบที่เป็นนามธรรมจะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นที่ใช้แทนองค์ประกอบที่เป็นนามธรรม

 • กลุ่มการแทน    กลุ่มเหล่านี้อนุญาตให้องค์ประกอบสลับกันได้ทุกที่ที่องค์ประกอบอื่นถูกอ้างอิง องค์ประกอบระบุว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มการแทนขององค์ประกอบอื่นผ่านแอตทริบิวต์ <substitutionGroup>

 • เนื้อหาผสม    เนื้อหานี้ได้รับการประกาศโดยใช้ mixed="true" ในข้อกำหนดชนิดซับซ้อน Excel ไม่สนับสนุนเนื้อหาแบบง่ายของชนิดซับซ้อน แต่สนับสนุนแท็กและแอตทริบิวต์ลูกที่ถูกกำหนดในประเภทซับซ้อนนั้น

ใช้ตัวอย่าง XML schema และไฟล์ข้อมูลแบบ XML

ข้อมูลตัวอย่างต่อไปนี้มีองค์ประกอบ XML พื้นฐานและโครงสร้างที่คุณสามารถใช้เพื่อทดสอบแมป XML ถ้าคุณไม่มีไฟล์ XML หรือไฟล์ข้อความเพื่อสร้างไฟล์ XML ต่อไปนี้เป็นวิธีที่คุณสามารถบันทึกข้อมูลตัวอย่างนี้ไปยังไฟล์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ:

 1. เลือกข้อความตัวอย่างของไฟล์คุณต้องการคัดลอก และกด Ctrl + C

 2. เริ่มแผ่นจดบันทึก และกด Ctrl + V เพื่อวางข้อความตัวอย่างต่อไป

 3. กด Ctrl + S เพื่อบันทึกไฟล์ ด้วยชื่อไฟล์และนามสกุลของข้อมูลตัวอย่างที่คุณคัดลอก

 4. กด Ctrl + N ใน Notepad และทำซ้ำ 1-3 เมื่อต้องการสร้างไฟล์เพื่อให้ข้อความตัวอย่างที่สองขั้นตอน

 5. ออกจาก Notepad

ตัวอย่างข้อมูลแบบ XML (Expenses.xml)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<Root>
<EmployeeInfo>
<Name>Jane Winston</Name>
<Date>2001-01-01</Date>
<Code>0001</Code>
</EmployeeInfo>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Airfare</Description>
<Amount>500.34</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Hotel</Description>
<Amount>200</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>100.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Long Distance Phone Charges</Description>
<Amount>57.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-01</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>82.19</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>17.89</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-02</Date>
<Description>Personal Items</Description>
<Amount>32.54</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Taxi Fare</Description>
<Amount>75.00</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>Food</Description>
<Amount>36.45</Amount>
</ExpenseItem>
<ExpenseItem>
<Date>2001-01-03</Date>
<Description>New Suit</Description>
<Amount>750.00</Amount>
</ExpenseItem>
</Root>

ตัวอย่าง XML Schema (Expenses.xsd)

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
<xsd:element name="Root">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="EmployeeInfo">
<xsd:complexType>
<xsd:all>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Name" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Date" />
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="1" name="Code" />
</xsd:all>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element minOccurs="0" maxOccurs="unbounded" name="ExpenseItem">
<xsd:complexType>
<xsd:sequence>
<xsd:element name="Date" type="xsd:date"/>
<xsd:element name="Description" type="xsd:string"/>
<xsd:element name="Amount" type="xsd:decimal" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:schema>

สร้างแมป XML

คุณสามารถสร้างแมป XML ได้ ด้วยการเพิ่ม XML schema ไปยังเวิร์กบุ๊ก คุณสามารถคัดลอก schema จากไฟล์ XML schema (.xsd), หรือ Excel สามารถลองใช้การอ้างถึงหนึ่งจากไฟล์ข้อมูลแบบ XML (.xml)

 1. คลิกนักพัฒนา >แหล่งข้อมูล

  คำสั่ง XML บนแท็บ นักพัฒนา

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ในบานหน้าต่างงานแหล่ง XML คลิกแมป XML แล้ว คลิ กเพิ่ม

 3. ในรายการ มองหาใน ให้คลิกไดรฟ์ โฟลเดอร์ หรือตำแหน่งบนอินเทอร์เน็ตที่มีไฟล์ที่คุณต้องการเปิด

 4. คลิกที่ไฟล์แล้วคลิก เปิด

  • ไฟล์ XML schema, XML จะสร้างแมป XML โดยยึดตาม XML schema ถ้ากล่องโต้ตอบหลายราก ปรากฏ เลือกหนึ่งโหนรากที่กำหนดไว้ในไฟล์ XML schema

  • สำหรับไฟล์ข้อมูลแบบ XML, Excel จะลองอ้างถึง XML schema จากข้อมูลแบบ XML จากนั้น สร้างแมป XML

 5. คลิก ตกลง

  แมป XML ปรากฏในบานหน้าต่างงานแหล่ง XML

แมปองค์ประกอบ XML

คุณสามารถแมปองค์ประกอบ XML กับเซลล์ที่แมปเซลล์เดียวและเซลล์ที่เกิดซ้ำได้ในตาราง XML เพื่อให้คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเซลล์และองค์ประกอบข้อมูลแบบ XML ใน XML Schema ได้

 1. คลิกนักพัฒนา >แหล่งข้อมูล

  คำสั่ง XML บนแท็บ นักพัฒนา

  ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ดูที่ แสดงแท็บนักพัฒนา

 2. ในบานหน้าต่างงานแหล่ง XMLเลือกองค์ประกอบคุณต้องการแมป

  เมื่อต้องการเลือกองค์ประกอบที่ไม่ติดกัน หนึ่งองค์ประกอบ คลิกแล้วกด Ctrl ค้างไว้ และคลิกองค์ประกอบแต่ละรายการที่คุณต้องการแมป

 3. เมื่อต้องการแมปองค์ประกอบ ให้ทำดังนี้

  1. คลิกขวาที่องค์ประกอบที่เลือก คลิ กองค์ประกอบของแผนที่

  2. ในกล่องโต้ตอบการแมปองค์ประกอบ XML แผนที่ เลือกเซลล์ และคลิกตกลง

   เคล็ดลับ: คุณยังสามารถลากองค์ประกอบที่เลือกไปยังตำแหน่งในเวิร์กชีตที่คุณต้องการให้องค์ประกอบนั้นปรากฏได้อีกด้วย

   องค์ประกอบแต่ละรายการจะปรากฏเป็นชนิดตัวหนาในบานหน้าต่างงาน แหล่ง XML เพื่อระบุว่ามีการแมปองค์ประกอบ

 4. เลือกวิธีที่คุณต้องการจัดการป้ายชื่อและส่วนหัวของคอลัมน์ดังนี้

  • เมื่อคุณลากองค์ประกอบ XML ที่ไม่เกิดซ้ำไปยังเวิร์กชีตเพื่อสร้างเซลล์ที่แมปเซลล์เดียว สมาร์ทแท็กที่มีคำสั่งสามรายการจะปรากฏ ซึ่งคุณสามารถใช้เพื่อควบคุมตำแหน่งของส่วนหัวหรือป้ายชื่อได้ดังนี้

   ข้อมูลของฉันมีส่วนหัวแล้ว    คลิกตัวเลือกนี้เพื่อละเว้นส่วนหัวขององค์ประกอบ XML เนื่องจากเซลล์มีส่วนหัวแล้ว (ทางด้านซ้ายหรือด้านบนของข้อมูล)

   วางส่วนหัว XML ไว้ด้านซ้าย    คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ส่วนหัวขององค์ประกอบ XML เป็นป้ายชื่อของเซลล์ (ด้านซ้ายของข้อมูล)

   วางส่วนหัว XML ไว้ด้านบน    คลิกตัวเลือกนี้เพื่อใช้ส่วนหัวขององค์ประกอบ XML เป็นส่วนหัวของเซลล์ (ด้านบนของข้อมูล)

  • เมื่อคุณลากองค์ประกอบ XML ที่เกิดซ้ำไปยังเวิร์กชีตเพื่อสร้างเซลล์ที่เกิดซ้ำในตาราง XML ชื่อองค์ประกอบ XML จะถูกใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์สำหรับตารางนั้นโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม คุณสามารถเปลี่ยนส่วนหัวของคอลัมน์เป็นส่วนหัวใดๆ ที่คุณต้องการได้โดยการแก้ไขเซลล์ของส่วนหัวของคอลัมน์

   ในบานหน้าต่างงาน แหล่ง XML คุณสามารถคลิก ตัวเลือก เพื่อควบคุมลักษณะการทำงานของตาราง XML เพิ่มเติมได้ดังนี้

   ผสานองค์ประกอบเมื่อแมปโดยอัตโนมัติ    เมื่อมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ตาราง XML จะขยายโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณลากองค์ประกอบไปยังเซลล์ที่อยู่ติดกับตาราง XML

   ข้อมูลของฉันมีส่วนหัว    เมื่อมีการเลือกกล่องกาเครื่องหมายนี้ ข้อมูลที่มีอยู่สามารถใช้เป็นส่วนหัวของคอลัมน์ เมื่อคุณแมปองค์ประกอบที่เกิดซ้ำในเวิร์กชีตของคุณ

   หมายเหตุ: 

   • ถ้าคำสั่ง XML ทั้งหมดเป็นสีจาง และคุณไม่สามารถแมปองค์ประกอบ XML กับเซลล์ใด ๆ เวิร์กบุ๊กอาจใช้ร่วมกัน คลิกรีวิว >แชร์เวิร์กบุ๊ก เพื่อตรวจสอบว่า และเอาออกจากตามที่ต้องใช้ร่วมกัน

    ถ้าคุณต้องการแมปองค์ประกอบ XML ในเวิร์กบุ๊กที่คุณต้องการแชร์ แมปองค์ประกอบ XML ไปยังเซลล์ที่คุณต้อง นำเข้าข้อมูลแบบ XML เอาออกทั้งหมดของแมป XML และแชร์เวิร์กบุ๊กนั้น

   • ถ้าคุณไม่สามารถคัดลอกตาราง XML ที่ประกอบด้วยข้อมูลกับเวิร์กบุ๊กอื่น ตาราง XML อาจมีการแมป XML เกี่ยวข้องที่กำหนดโครงสร้างข้อมูล แมป XML นี้ถูกเก็บไว้ในเวิร์กบุ๊ก แต่เมื่อคุณคัดลอกตาราง XML ไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่ แมป XML ไม่ถูกรวมอัตโนมัติ แทนที่จะคัดลอกตาราง XML, Excel สร้างตาราง Excel ที่ประกอบด้วยข้อมูลเดียวกัน ถ้าคุณต้องการสร้างตารางเป็น ตาราง XML ทำต่อไปนี้:

    1. เพิ่มแมป XML ไปยังเวิร์กบุ๊กใหม่ โดยใช้ไฟล์.xml หรือ.xsd ที่คุณใช้เพื่อสร้างแมป XML ต้นฉบับ คุณควรบันทึกไฟล์เหล่านี้ถ้าคุณต้องการเพิ่มแมป XML ไปยังเวิร์กบุ๊กอื่น

    2. แมปองค์ประกอบ XML ไปยังตารางเพื่อทำให้เป็นตาราง XML

   • เมื่อคุณแมปองค์ประกอบ XML ซ้ำ ไปยังเซลล์ที่ผสาน Excel ยกเลิกผสานเซลล์ นี่คือลักษณะการทำงานที่คาดไว้ เนื่องจากองค์ประกอบที่เกิดซ้ำถูกออกแบบมาเพื่อทำงานกับเซลล์ที่ผสานเท่านั้น

    คุณสามารถแมปองค์ประกอบ XML เดียว nonrepeating ไปยังเซลล์ที่ผสาน แต่การแมปองค์ประกอบ XML ซ้ำกัน (หรือองค์ประกอบที่ประกอบด้วยองค์ประกอบเกิดซ้ำ) ไปยังเซลล์ที่ผสานไม่อนุญาตให้มี เซลล์จะผสาน และองค์ประกอบจะถูกแมปไปยังเซลล์ที่มีตัวชี้อยู่

เคล็ดลับ: 

 • คุณสามารถยกเลิกแมปองค์ประกอบ XML ที่คุณไม่ต้อง การใช้ หรือ เพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหาของเซลล์ถูกเขียนทับเมื่อคุณนำเข้าข้อมูลแบบ XML ตัวอย่างเช่น คุณอาจเป็นการชั่วคราวยกเลิกแมปองค์ประกอบ XML จากเซลล์ใดเซลล์หนึ่งหรือหลายเซลล์ที่เกิดซ้ำที่มีสูตรที่คุณไม่ต้องการเขียนทับเมื่อคุณนำเข้าไฟล์ XML เมื่อการนำเข้าเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถแมปองค์ประกอบ XML ไปยังเซลล์สูตร อีกครั้งเพื่อให้คุณสามารถส่งออกผลลัพธ์ของสูตรไปยังไฟล์ข้อมูลแบบ XML

 • เมื่อต้องการยกเลิกแมปองค์ประกอบ XML คลิกขวาชื่อเหล่านั้นในบานหน้าต่างงานแหล่ง XML คลิ กเอาองค์ประกอบ

แสดงแท็บนักพัฒนา

ถ้าคุณไม่เห็นแท็บ นักพัฒนา ให้ทำดังต่อไปนี้เพื่อแสดงแท็บ

 • ใน Excel 2010 และเวอร์ชันที่ใหม่กว่า:

  1. คลิก ไฟล์ > ตัวเลือก

  2. คลิกประเภท กำหนด Ribbon เอง

  3. ภายใต้แท็บหลัก เครื่องหมายกล่องนักพัฒนา แล้วคลิกตกลง

 • ใน Excel 2007 ให้ทำดังนี้

  1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม >ตัวเลือกของ Excel ออก

  2. คลิกประเภทเป็นที่นิยม

  3. ภายใต้ตัวเลือกอันดับแรกสำหรับทำงานกับ Excel เครื่องหมายในกล่องแท็บแสดงนักพัฒนาใน Ribbon แล้วคลิกตกลง

ดูเพิ่มเติม

ผนวก หรือเขียนทับข้อมูลแบบ XML แมป

ภาพรวมของ XML ใน Excel

ข้อมูลแบบ XML ที่นำเข้า

ข้อมูลแบบ XML ที่ส่งออก

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×