แฟ้มเสียงฝังตัวและแฟ้มเสียงที่เชื่อมโยงในงานนำเสนอ

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ในบทความนี้

ฝังตัวเปรียบเทียบกับเสียงที่ลิงก์

ตรวจสอบว่า เสียงถูกเชื่อมโยง หรือฝังตัว

เพิ่ม หรือลดขนาดของเสียงฝังตัว

การเปลี่ยนแปลงไฟล์เสียงแบบฝังตัวไปยังไฟล์ที่ลิงก์

เสียงฝังตัวและเสียงที่เชื่อมโยง

หลักความแตกต่างระหว่างเสียงที่ฝังตัว (วัตถุ) และเสียงที่ลิงก์ที่จะเก็บและวิธีการปรับปรุงได้หลังจากที่คุณใส่ในงานนำเสนอของคุณได้ ไฟล์ฝังตัวจะถูกเก็บไว้ภายในงานนำเสนอ และจัดเก็บไฟล์ที่ลิงก์ภายนอกงานนำเสนอ ยัง ไฟล์ที่ลิงก์จะถูกอัปเดเมื่อการเปลี่ยนแปลงใด ๆ กับไฟล์ต้นฉบับของพวกเขา แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไฟล์ฝังตัวถ้าคุณเปลี่ยนแปลงไฟล์ต้นฉบับของพวกเขา โปรดสังเกตว่า PowerPoint สะท้อนอัปเดตของแฟ้มที่เชื่อมโยงก็ต่อเมื่องานนำเสนอที่ประกอบด้วยลิงก์ปัจจุบันไปยังเสียง

เมื่องานนำเสนอของคุณประกอบด้วยไฟล์ที่ลิงก์ คุณต้องคัดลอกทั้งแฟ้มที่เชื่อมโยงและงานนำเสนอถ้าคุณวางแผนที่จะทำให้งานนำเสนอบนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น หรือส่งไปยังบางคนในข้อความอีเมล คัดลอกไฟล์ลงในโฟลเดอร์เดียวกันในขณะที่งานนำเสนอที่ทำให้ไฟล์พร้อมใช้งานสำหรับMicrosoft Office PowerPoint 2007 ดังนั้น PowerPoint ที่สามารถค้นหาไฟล์เมื่อคุณต้องการเล่นเหล่านั้น ถ้าคุณใช้แพคเกจสำหรับซีดีเพื่อย้ายไฟล์ของคุณ ของคุณจะสามารถอัปเดตลิงก์โดยอัตโนมัติ ถ้าคุณไม่ได้ใช้ฟีเจอร์นี้ คุณจำเป็นต้องอัปเดตการเชื่อมโยงใด ๆ ด้วยตนเองโดยการเพิ่ม หรือลบไฟล์เสียง

วัตถุที่เชื่อมโยงและวัตถุฝังตัวในเอกสาร

1 วัตถุฝังตัว

2 วัตถุที่เชื่อมโยง

รูปคำบรรยายภาพ ไฟล์ต้นฉบับที่ประกอบด้วยวัตถุที่เชื่อมโยง

ตามค่าเริ่มต้น เฉพาะ.wav (รูปข้อมูลเสียง) แฟ้มเสียงภายใต้ 100 กิโลไบต์ (KB) แต่ละขนาดฝังอยู่ในงานนำเสนอของคุณ เชื่อมโยงไฟล์ทั้งหมดอื่น ๆชนิดไฟล์สื่อและ.wav มากกว่า 100 กิโลไบต์ ถ้าคุณต้องการให้ไฟล์เสียง.wav ต้องอยู่ภายในงานนำเสนอ คุณสามารถเพิ่มขนาดของไฟล์ฝังตัวสูงสุดของบทความ KB 50000 (50 เมกะไบต์) อย่างไรก็ตาม ทำให้เกิดขีดจำกัดนี้ยังเพิ่มขนาดโดยรวมของงานนำเสนอของคุณ และอาจลดให้ช้าลงประสิทธิภาพของ

เมื่อต้องการช่วยคุณตัดสินใจว่าจะฝังแฟ้มเสียงหรือเชื่อมโยงแฟ้มเสียงของคุณ ให้พิจารณาตารางต่อไปนี้

ชนิดแฟ้ม

ใช้เมื่อ

แฟ้มฝังตัว

 • แฟ้มของคุณแต่ละแฟ้มมีขนาดเล็กกว่า 100 KB (ขนาดใหญ่สุดที่แนะนำ) และเป็นแฟ้ม .wav เท่านั้น คุณสามารถฝังแฟ้ม .wav ที่มีขนาดไม่เกิน 50 เมกะไบต์ (MB) แต่อาจทำให้ประสิทธิภาพของงานนำเสนอช้าลง

 • คุณต้องการให้แฟ้มเสียงทั้งหมดมีอยู่ในงานนำเสนอของคุณ แทนที่จะถูกเชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอของคุณ

 • คุณไม่ได้วางแผนจะเปลี่ยนแปลงแฟ้มต้นฉบับ

แฟ้มที่เชื่อมโยง

 • แฟ้มเสียงแต่ละแฟ้มของคุณมีขนาด 100 KB หรือมากกว่า

 • คุณวางแผนจะเปลี่ยนแปลงแฟ้มต้นฉบับ

 • คุณวางแผนจะใช้คุณลักษณะแพคเกจสำหรับซีดีเพื่อบรรจุงานนำเสนอของคุณลงในซีดี หรือลงในโฟลเดอร์หรือคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น

ด้านบนของหน้า

กำหนดว่าเสียงเป็นเสียงที่เชื่อมโยงหรือเสียงฝังตัว

 1. ในมุมมองปกติ คลิกไอคอนเสียง รูปไอคอน บนสไลด์ที่คุณต้องการตรวจสอบสถานะการฝัง หรือลิงก์สำหรับ

 2. ภายใต้เครื่องมือเสียง บนแท็บตัวเลือก ในกลุ่มตัวเลือกเสียง คลิกเปิดใช้กล่องโต้ตอบ รูปไอคอน

  รูปแท็บตัวเลือกเครื่องมือเสียง

 3. ภายใต้ ข้อมูล ติดกับ แฟ้ม คุณจะเห็น [มีอยู่ในงานนำเสนอ] (หมายความว่าวัตถุถูกฝังตัว) หรือเส้นทางไปยังเสียง (หมายความว่าเสียงถูกเชื่อมโยง)

ด้านบนของหน้า

เพิ่มหรือลดขนาดของเสียงฝังตัว

 1. คลิกไอคอนเสียงที่ฝังตัว รูปไอคอน

 2. ภายใต้ เครื่องมือเสียง บนแท็บ ตัวเลือก ในกลุ่ม ตัวเลือกเสียง ให้เพิ่มขนาดแฟ้มเสียงสูงสุดด้วยการใส่จำนวนในกล่อง ขนาดแฟ้มเสียงสูงสุด (KB) คุณสามารถเพิ่มได้มากถึง 50 เมกะไบต์ หรือลดลงได้เล็กน้อยถึง 1 กิโลไบต์

  รูปแท็บตัวเลือกเครื่องมือเสียง

หมายเหตุ: เปลี่ยนแปลงการตั้งค่านี้จะไม่ได้โดยอัตโนมัติ แฟ้มเสียงใด ๆ ที่ถูกเชื่อมโยงก่อนที่คุณเพิ่มขนาดไฟล์เสียงสูงสุด จะต้องถูกลบแล้วแทรกอีกลงในงานนำเสนอของคุณถ้าคุณต้องการฝังได้ด้วย จำนวน แฟ้มเสียงใด ๆ ที่ฝังตัวก่อนที่คุณลดขนาดไฟล์เสียงสูงสุด ต้องถูกลบแล้วแทรกอีกลงในงานนำเสนอของคุณถ้าคุณต้องการเชื่อมโยง

ด้านบนของหน้า

เปลี่ยนแฟ้มเสียงฝังตัวเป็นแฟ้มที่เชื่อมโยง

เมื่อต้องการลดขนาดของแฟ้มงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถลบแฟ้มเสียงฝังตัวและเพิ่มแฟ้มเสียงนั้นเป็นแฟ้มที่เชื่อมโยงใหม่อีกครั้ง เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้บันทึกสำเนางานนำเสนอของคุณเป็นเว็บเพจ เพื่อให้เสียงอยู่ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหาก แล้วลบเสียงฝังตัว แล้วจึงคัดลอกหรือย้ายเสียงไปยังโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ จากนั้นเพิ่มเสียงที่เชื่อมโยงไปยังงานนำเสนอต้นฉบับของคุณ

บันทึกเสียงฝังตัวลงในโฟลเดอร์

 1. คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปบันทึกเป็น แล้ว คลิ กงานนำเสนอ PowerPoint 97-2003

 2. ในกล่อง ชื่อแฟ้ม ให้พิมพ์ชื่อสำหรับเว็บเพจ

 3. ในกล่อง บันทึกเป็นชนิด ให้คลิก เว็บเพจ

 4. คลิก บันทึก

  PowerPoint จะบันทึกเสียงฝังตัวลงในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากด้วยชื่อเดียวกับที่ใช้ในเว็บเพจข้างต้น หลังจากแฟ้มเสียงเหล่านี้อยู่ในโฟลเดอร์ที่แยกต่างหากแล้ว คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายไปยังโฟลเดอร์เดียวกับงานนำเสนอของคุณ

ลบเสียงฝังตัว

 1. ในงานนำเสนอต้นฉบับของคุณ ในมุมมองปกติ ให้คลิกภาพนิ่งที่มีเสียงที่คุณต้องการลบ

 2. คลิกไอคอนเสียง รูปไอคอน นั้นแล้ว กด DELETE

เมื่อต้องการลบเสียงหลายเสียง ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาพนิ่งที่มีแฟ้มเสียงที่คุณต้องการเอาออก

แทนที่เสียงฝังตัวด้วยเสียงที่เชื่อมโยง

ก่อนที่คุณเพิ่มเสียงลงในงานนำเสนอของคุณอีกครั้ง คัดลอก หรือย้ายเสียงลงในโฟลเดอร์เดียวกันกับงานนำเสนอของคุณ แล้ว ตรวจสอบและตั้งค่าขนาดไฟล์เสียง Max (KB) จะน้อยกว่าขนาดของเสียงที่คุณต้องการรวมไว้ในงานนำเสนอของคุณ

 1. คลิกภาพนิ่งที่คุณต้องการเพิ่มเสียงลงไป

 2. บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม มีเดียคลิป ให้คลิกลูกศรแบบหล่นลงภายใต้ เสียง แล้วคลิก เสียงจากแฟ้ม

  รูปแท็บ แทรก

 3. ค้นหาตำแหน่งโฟลเดอร์ที่มีแฟ้มเสียงที่คุณเพิ่งลบ แล้วคลิกสองครั้งที่แฟ้มที่คุณต้องการเพิ่ม

เมื่อต้องการเพิ่มเสียงหลายเสียง ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้สำหรับแต่ละภาพนิ่งที่มีแฟ้มเสียงที่คุณต้องการเพิ่ม

เคล็ดลับ: เมื่อต้องการเรียกใช้งานนำเสนอที่ประกอบด้วยไฟล์ที่ลิงก์บนคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น การแจกจ่ายงานนำเสนอในซีดี หรือเมื่อต้อง การบันทึกงานนำเสนอไปยังโฟลเดอร์หรือเครือข่าย คุณต้องคัดลอกทั้งงานนำเสนอและไฟล์ที่ลิงก์ การคัดลอกงานนำเสนอของคุณและไฟล์สนับสนุน ลงซีดี หรือเมื่อต้อง การแชร์โฟลเดอร์หรือเครือข่ายเดียว คลิกปุ่ม Microsoft Office รูปปุ่ม ชี้ไปที่ประกาศ แล้ว คลิกแพคเกจสำหรับซีดี แพคเกจสำหรับซีดีจะอัปเดตโดยอัตโนมัติการเชื่อมโยงไปยังไฟล์ที่คุณจัดแพคเกจงานนำเสนอ เมื่อคุณจัดแพคเกจงานนำเสนอของคุณ คุณสามารถทำการเปิดเล่นโดยอัตโนมัติด้วย

ด้านบนของหน้า

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×