แผนสำหรับการเลิกใช้ Yammer SSO และ DSync

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

Yammerเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (SSO) และเครื่องมือดั้งเดิมจะซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี (DSync) Yammer ที่พัฒนาขึ้นก่อนที่จะถูกรับโดยไมโครซอฟท์ ขณะที่ใกล้เคียงYammer จะผนวกเข้ากับOffice 365 เรากำลังเอาจำเป็นต้องมีลูกค้าเพื่อเรียนรู้ และดูแลรักษาเครื่องมือที่แยกต่างหากสำหรับYammer แทน ลูกค้าสามารถใช้เครื่องมือที่คุ้นเคยOffice 365 การตั้งค่าการเข้าสู่ระบบครั้งเดียว (Office 365 ลงชื่อเข้าใช้ ด้วยข้อมูลเฉพาะตัวที่ติดต่อกับภายนอก) และซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี (Azure Active Directory Connect ) โปรดสังเกตว่า เครื่องมือOffice 365 สำหรับการเข้าสู่ระบบคุณสามารถกำหนดค่าด้วยตนเองเมื่อเปรียบเทียบกับYammer SSO ซึ่งจำเป็นต้องติดต่อทีมสนับสนุนYammer  

ในบทความนี้

หมายเหตุ: ผู้ดูแลระบบบางอย่างจะทำงานลงในปัญหากับโปรแกรมอรรถประโยชน์ Yammer DSync ปัจจุบัน สำหรับวิธีใช้การแก้ไขปัญหา ดูKB: "การเข้าสู่ระบบไม่คาดคิดความล้มเหลว" เมื่อคุณเริ่มต้นโปรแกรมอรรถประโยชน์ของการซิงค์ไดเรกทอรี Yammer

แผนการเลิกใช้ Yammer SSO และ DSync

Yammer SSO และ DSync เป็นเครื่องมือที่เลิกใช้แล้วในตอนนี้ Yammer เครือข่าย Yammer ที่ใช้ SSO ในขณะนี้ต้องเปลี่ยนไปใช้ การลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer เครือข่ายที่ใช้ Yammer DSync จะต้องเปลี่ยนไปใช้การซิงโครไนซ์ Azure Active Directory

วันที่ที่สำคัญสำหรับการเลิกใช้นี้

 • 18 พฤศจิกายน 2015:    ประกาศการเลิกใช้เครื่องมือ Yammer SSO และ Yammer DSync

 • 1 เมษายน 2016:    ระบบไม่อนุญาตให้เครือข่าย Yammer ตั้งค่าการกำหนดค่าใหม่หรือเปลี่ยนการกำหนดค่าที่สำคัญของ SSO หรือ DSync

 • 1 ธันวาคม 2016:   Yammer SSO และ DSync จะหยุดทำงาน

หลังจากวันที่ 1 ธันวาคม 2016 ถ้าคุณไม่ดำเนินการใดๆ ระบบจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้

 • Yammer SSO:   การลงชื่อเข้าระบบครั้งเดียวของ Yammer จะหยุดทำงาน เครือข่ายจะเริ่มทำงานโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 (ถ้าเครือข่ายเชื่อมโยงกับผู้เช่า Office 365) หรือข้อมูลประจำตัว Yammer (การลงชื่อเข้าใช้ด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน)

 • Yammer DSync:   Yammer การซิงโครไนซ์ไดเรกทอรีจะหยุดทำงาน จะไม่มีการแสดงการเปลี่ยนแปลงต่อ Active Directory ในสถานที่ใน Yammer

สถานการณ์สมมติสำหรับ Yammer SSO และการแทนที่

ถ้าคุณกำลังใช้ Yammer SSO ในสถานการณ์สมมติหรือลักษณะการทำงานที่เจาะจง คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่เพื่อดำเนินการต่อด้วยฟังก์ชันที่คล้ายกัน ตารางต่อไปนี้แสดงสถานการณ์สมมติหรือลักษณะการทำงานเหล่านี้ รวมทั้งการแทนที่ลักษณะการทำงานนั้นๆ

สถานการณ์สมมติของ Yammer SSO

การแทนที่

การเข้าสู่ระบบ:    ระบบจะเปลี่ยนเส้นทางให้ผู้ใช้ของเครือข่ายทั้งหมดไปที่การเข้าสู่ระบบด้วย Active Directory Federation Services (AD FS) ผู้ใช้ที่ไม่มีข้อมูลประจำตัว Active Directory Federation Services (AD FS) จะลงชื่อเข้าสู่ระบบไม่ได้

ใช้การเปลี่ยน บังคับใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 เพื่อทำให้เครือข่ายอนุญาตเฉพาะการเข้าสู่ระบบ Office 365/Azure Active Directory แล้วกำหนดค่าข้อมูลประจำตัวภายนอก Office 365 โปรดดูการทำความเข้าใจข้อมูลประจำตัว Office 365 และ Azure Active Directory

การเข้าสู่ระบบ:    การเชื่อมโยงเครือข่ายถาวรและการเชื่อมโยงโดยตรงจะพาผู้ใช้ไปรับรองความถูกต้องกับผู้ให้บริการ Active Directory Federation Services (AD FS)

ตั้งค่าเครือข่ายของคุณเพื่อใช้สวิตช์ข้อมูลเฉพาะตัวOffice 365 บังคับใช้ การจัดชิดกับลักษณะการทำงานนี้

หมายเหตุ: เมื่อ Office 365 เข้าสู่ระบบถูกบังคับใช้บนผู้เช่า ด้วย ADFS ที่ถูกกำหนดค่า เปลี่ยนเส้นทางการเข้าสู่ระบบจะส่งที่ผู้ใช้ไปยังหน้า Office 365 เข้าสู่ระบบ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีผู้ใช้สามารถพิมพ์ที่อยู่อีเมลที่เข้าสู่ระบบของพวกเขาก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเส้นทางไป ADFS ของบริษัทของพวกเขา นี้จำเป็นต้องเป็นครั้งแรกที่ผู้ใช้บันทึกลงในคอมพิวเตอร์ที่ระบุ เข้าสู่ระบบเพิ่มเติมจะจำของพวกเขาอีเมล และเปลี่ยนเส้นทางอย่างถูกต้อง ยกเว้นคุกกี้ถูกยกเลิกเลือก หรือถูกเอาออกจากคอมพิวเตอร์

การเข้าสู่ระบบ:    ผู้ใช้ที่ไม่มีอีเมล

ผู้ใช้ที่ไม่มีอีเมลสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 ที่มีชื่อหลักของผู้ใช้ (UPN) แทนชื่อบัญชีผู้ใช้

การลงทะเบียน:    ผู้ใช้ที่พยายามลงชื่อเข้าใช้เครือข่าย Yammer จะถูกพาไปยังการเข้าสู่ระบบกับผู้ให้บริการ Active Directory Federation Services (AD FS)

ตั้งค่าเครือข่ายให้ใช้การเปลี่ยน การบังคับใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 เพื่อให้ตรงตามลักษณะการทำงาน

บล็อกผู้ใช้:    กฎสามารถกำหนดค่าได้ที่ระดับ Active Directory Federation Services (AD FS) เพื่อจำกัดผู้ใช้บางรายไม่ให้เข้าถึง Yammer ผ่าน SSO

การจำกัดการเข้าถึงของผู้ใช้:   Yammer สนับสนุนต่อผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานที่ระดับ Azure Active Directory ใช้กลไกสิทธิ์การใช้งานเดียวกันกับที่ได้รับการสนับสนุนวันนี้สำหรับเวิร์กอื่น ๆ เช่น SharePoint และ Exchange ในฐานะOffice 365 ผู้ดูแลระบบ คุณสามารถใช้กล่องกาเครื่องหมายสิทธิ์การใช้งานYammer สำหรับผู้ใช้ใด ๆ เพื่อควบคุมการเข้าถึงบริการYammer สามารถพบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการจำกัดการเข้าถึงที่นี่: Yammer จัดการผู้ใช้สิทธิ์การใช้งานใน Office 365ได้

เครือข่ายไม่เชื่อมต่อกับผู้เช่า Office 365:    เครือข่ายสามารถเชื่อมต่อกับผู้เช่า Office 365 แต่ทั้งนี้ Yammer SSO จะทำงานในผู้เช่าที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365 ด้วย

คุณต้องเปิดใช้งานของเครือข่ายYammerOffice 365 ณปัจจุบัน 1st ธันวาคม 2016 เครือข่ายที่ไม่สัมพันธ์กันกับผู้เช่าOffice 365 จะสนับสนุนเท่าข้อมูลเฉพาะตัวดั้งเดิมYammer (ล็อกใช้ ด้วยอีเมลและรหัสผ่าน)

สถานการณ์สมมติสำหรับ Yammer DSync และการแทนที่

ถ้าคุณกำลังใช้ Yammer DSync ในสถานการณ์สมมติหรือลักษณะการทำงานที่เจาะจง คุณสามารถเปลี่ยนเป็นวิธีใหม่เพื่อดำเนินการต่อด้วยฟังก์ชันที่คล้ายกัน ตารางต่อไปนี้แสดงสถานการณ์สมมติหรือลักษณะการทำงานเหล่านี้ รวมทั้งการแทนที่ลักษณะการทำงานนั้นๆ

สถานการณ์สมมติของ Yammer DSync

การแทนที่

การกำหนดสิทธิ์แก่ผู้ใช้:    ผู้ใช้จะได้รับสิทธิ์ที่สร้างแบบเป็นกลุ่มใน Yammer ด้วยเครื่องมือ Yammer DSync จากนั้น ผู้ใช้แต่ละคนจะลงทะเบียนบริการ Yammer ด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนแบบหลายขั้นตอน

ผู้ใช้ได้สร้างจำนวนมากในOffice 365 โดยเครื่องมือAzure Active Directory Connect แล้ว ผู้ใช้แต่ละเข้าถึงบริการYammer โดยไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการลงทะเบียนแยกต่างหาก

แมป:    ผู้ใช้Yammer ถูกแมปไปยังActive Directory ผ่านที่อยู่อีเมล แต่มีซิงค์อีเมลหลักลงใน Yammer

ผู้ใช้จะแมปกับผู้ใช้ Office 365 โดยใช้อีเมลหลัก ที่อยู่พร็อกซี และชื่อหลักของผู้ใช้ (UPN) ในลำดับนั้น

การซิงค์คุณสมบัติของผู้ใช้:    การเปลี่ยนคุณสมบัติของผู้ใช้จาก Active Directory ในสถานที่ จะซิงโครไนซ์กับ Yammer ด้วยเครื่องมือ Yammer DSync คุณสามารถกำหนดค่าการแมปการซิงค์เขตข้อมูลได้

เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้ใช้จากภายในองค์กรActive Directory ต้นแสดงผลในAzure Active Directory โดยเครื่องมือAzure Active Directory Connect ซิงค์แมปเขตข้อมูลจะสามารถกำหนดค่า - ข้อมูลเพิ่มเติมต่อไปนี้:การเปลี่ยนแปลงกฎซิงโครไนซ์ คุณสมบัติหลักทั้งหมดจากผู้ใช้Azure Active Directory จะซิงโครไนซ์กับ Yammer

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูจัดการ Yammer ผู้ใช้ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365

วงจรผู้ใช้:    ผู้ใช้จะถูกระงับใน Yammer ในกรณีที่ถูกระงับหรือลบใน Active Directory ในสถานที่

ความสามารถในการจัดการ Yammer ผู้ใช้ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365จะพร้อมใช้งานวันนี้

การแจ้งเตือน:    ผู้ดูแลระบบมีโอกาสในการสร้างข้อความที่จะส่งถึงผู้ใช้เมื่อมีการสร้างบัญชีขึ้นครั้งแรกใน Yammer

ระบบไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

รายงาน:    ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าไปในส่วนการดูแลระบบเครือข่ายเพื่อรับรายงานของผู้ใช้ในเครือข่าย ซึ่งไม่ได้สร้างผ่านการซิงค์ตั้งแต่ต้น

ระบบไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้และไม่จำเป็นต้องใช้เนื่องจากการรวม Office 365 และ Azure Active Directory จะมีทั้งการเข้าสู่ระบบและซิงค์ ซึ่งทำให้แน่ใจว่าเครือข่ายที่กำกับให้ บังคับใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 จะอนุญาตการเข้าถึงให้แก่ผู้ใช้ที่อยู่ภายในไดเรกทอรี Office 365 และที่มีสิทธิการใช้งาน Yammer เท่านั้น

เครือข่ายไม่เชื่อมต่อกับ Office 365:   Yammer DSync ทำงานในเครือข่ายที่ไม่เชื่อมต่อกับ Office 365

เครือข่ายที่ไม่เชื่อมโยงกับ Office 365 จะไม่สนับสนุนการซิงโครไนซ์ไดเรกทอรี

วิธีการเปลี่ยนไปใช้การลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer และการซิงค์ Azure Active Directory

ทำตามขั้นตอนนี้เพื่อย้ายจากการใช้ Yammer SSO และ Yammer DSync ไปใช้การลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer และการซิงค์ Azure Active Directory

แผนผังลำดับงานแสดงขั้นตอนสี่ขั้นตอนเพื่อแทนที่ Yammer SSO และ Yammer DSync ด้วยการลงชื่อเข้าใช้ Office 365 สำหรับ Yammer และ Azure Active Directory Connect
 1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโดเมนทั้งหมดที่เชื่อมโยงกับเครือข่าย Yammer ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในผู้เช่า Office 365

  ถ้าคุณมีโดเมนใน Yammer ที่ไม่ได้อยู่ใน Office 365 คุณจะต้องตรวจสอบ และเพิ่มโดเมนเหล่านี้ใน Office 365 นี่คือเวิร์ก requisite ล่วงหน้าไปยังขั้นตอนถัดไป เมื่อต้องดูโดเมนที่เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย Yammer ไปในส่วนผู้ดูแลเครือข่าย Yammer และนำทางไปยังหน้าโยกย้ายเครือข่าย ขั้นตอนแรกของเครือข่ายโยกย้ายโดเมนที่เกี่ยวข้องกับเครือข่าย Yammer ในขณะนี้แสดงรายการ และโทรหาใดที่ได้ถูกเพิ่มไปยังผู้เช่า Office 365 เมื่อต้องการเพิ่มโดเมนเพิ่มเติมไปยัง Office 365 ดูเพิ่ม TXT หรือระเบียน MX สำหรับการตรวจสอบ

 2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไดเรกทอรี Office 365 ของคุณมีผู้ใช้ทั้งหมดในบริษัท

  คุณสามารถใช้Azure Active Directory Connect เพื่อซิงค์กับภายในองค์กรของคุณActive Directory หรือจัดการเหล่านั้นด้วยตนเอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับAzure Active Directory Connect ดูข้อมูลเฉพาะตัวของคุณภายในองค์กรกับ Azure Active Directory รวม

 3. ตรวจสอบการกำหนดค่า Azure Active Directory Connect และ Office 365 และ Active Directory Federation Services (AD FS) และตรวจสอบให้แน่ใจว่าตรงตามความต้องการของคุณ

  ใช้เครื่องมือAzure Active Directory Connect เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าตามที่จำเป็น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกลงชื่อเข้าใช้สำหรับAzure Active Directory Connect ดูติดตั้งแบบกำหนดเองของการเชื่อมต่อ AD Azure

 4. เปลี่ยนเครือข่าย Yammer ของคุณเป็น บังคับใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 สำหรับการรับรองความถูกต้องและการจัดการ

  คุณไม่จำเป็นต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนเพื่อเปลี่ยนจาก SSO เป็นการบังคับใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365; การเปลี่ยนเป็น บังคับใช้ข้อมูลประจำตัว Office 365 จะแทนที่การกำหนดค่า SSO ทั้งหมด

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

Yammer SSO และ DSync deprecation - FAQ
ทำความเข้าใจกับ Office 365 เอกลักษณ์และ Azure Active Directory
Yammer จัดการผู้ใช้ข้ามวงจรชีวิตของพวกเขาจาก Office 365
ข้อมูลเฉพาะตัวในการบังคับให้มี Office 365 สำหรับผู้ใช้ Yammer

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×