แผนภูมิ xy (กระจาย) ของฉันไม่ได้ใช้ค่าตามแกนนอน (x) ของฉัน

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

  • ถ้าแกนประเภทของคุณแสดงตัวเลขเช่น 1, 2, 3, 4 แทนที่จะเป็นค่าที่คุณต้องการ คุณอาจเลือกแผนภูมิเส้นแทนที่จะเป็นแผนภูมิ xy (กระจาย) เมื่อคุณสร้างแผนภูมิ ในกล่องโต้ตอบ ชนิดแผนภูมิ (คำสั่ง ชนิดแผนภูมิ เมนู แผนภูมิ) ให้คลิก XY (กระจาย) ในกล่อง ชนิดแผนภูมิ ถ้าคุณต้องการให้เส้นเชื่อมต่อกับตัวแสดงข้อมูล ให้คลิกชนิดย่อย xy (กระจาย) ชนิดใดชนิดหนึ่งที่มีเส้นหนึ่งเส้น

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าป้อนข้อมูลสำหรับแผนภูมิ xy (กระจาย) ในลำดับที่ถูกต้องในแผ่นข้อมูล แถวบนสุด (หรือคอลัมน์ซ้าย) ของการเลือกข้อมูลของคุณจะแสดงชุดข้อมูล x และแต่ละแถว (หรือคอลัมน์) ที่ติดกันจะแสดงชุดข้อมูล y โดยที่คุณควรป้อนค่าทั้งค่า x และค่า y และควรจัดรูปแบบ ค่า x และค่า y ให้เป็นตัวเลขไม่ใช่ข้อความ

  • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าลงจุดแถวหรือคอลัมน์ที่ถูกต้องในแกน x แล้ว

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×