ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
Office

แผนภูมิและการแสดงภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

ใน Power View ใน SharePoint ๒๐๑๓และใน Excel ๒๐๑๓คุณสามารถสร้างการแสดงข้อมูลที่หลากหลายได้อย่างรวดเร็วจากตารางและเมทริกซ์ไปยังแถบคอลัมน์และแผนภูมิฟองและชุดของแผนภูมิหลายแผนภูมิ สำหรับการแสดงภาพทั้งหมดที่คุณต้องการสร้างคุณสามารถเริ่มต้นบนแผ่นงาน Power View ได้โดยการสร้างตารางซึ่งคุณสามารถแปลงเป็นการแสดงภาพอื่นๆได้อย่างง่ายดายเพื่อค้นหาข้อมูลของคุณได้อย่างรวดเร็วที่สุด

สร้างการแสดงภาพ

 1. สร้างตารางบนแผ่นงาน Power View โดยการตรวจสอบตารางหรือเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูลหรือลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลไปยังแผ่นงาน Power View จะวาดตารางบนแผ่นงานแสดงข้อมูลจริงของคุณและเพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

 2. แปลงตารางเป็นการแสดงภาพโดยเลือกชนิดการแสดงข้อมูลบนแท็บออกแบบ ชนิดการแสดงภาพที่แตกต่างกันจะพร้อมใช้งานเพื่อให้คุณมีการแสดงภาพที่ดีที่สุดสำหรับข้อมูลนั้นทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลในตารางของคุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างการแสดงภาพอื่นให้เริ่มตารางอื่นด้วยการคลิกที่แผ่นงานเปล่าก่อนที่จะเลือกเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล

ในบทความนี้

ตัวอย่างของการแสดงภาพที่พร้อมใช้งานใน Power View

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

แผนภูมิเส้นแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิเส้น

แผนที่

แผนภูมิพหุคูณ: ชุดแผนภูมิที่มีแกนเหมือนกัน

เมทริกซ์

บัตร

ไทล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างของการแสดงภาพที่พร้อมใช้งานใน Power View

การแสดงภาพข้อมูลรูปจันทร์เสี้ยว

 1. ตัวแบ่งส่วนข้อมูลการกรองรายงานไปยังขนมปัง

 2. การนำทางการไหลของไทล์สำหรับไทล์ในขณะนี้บนครัวซองต์

 3. การ์ดในคอนเทนเนอร์ไทล์ถูกกรองไปยังไทล์ปัจจุบัน (ครัวซองต์)

 4. แผนภูมิเส้นในคอนเทนเนอร์ของไทล์ที่แสดงปริมาณที่ใช้และเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกกรองไปยังครัวซองต์มกราคมถึงธันวาคม

 5. จำนวนบวกที่ถูกกรองไปยังขนมปังและเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยตามปริมาณที่ให้บริการ

 6. แผนภูมิคอลัมน์ที่ถูกกรองไปยังขนมปังแสดงปริมาณที่ให้บริการและการบริโภค

แผนภูมิ

Power View มีตัวเลือกแผนภูมิจำนวนหนึ่งได้แก่แผนภูมิวงกลมคอลัมน์แถบเส้นกระจายและฟอง แผนภูมิสามารถมีเขตข้อมูลตัวเลขหลายเขตข้อมูลและหลายชุด คุณมีตัวเลือกการออกแบบหลายตัวเลือกในแผนภูมิซึ่งแสดงและซ่อนป้ายชื่อคำอธิบายแผนภูมิและชื่อเรื่อง

แผนภูมิมีการโต้ตอบ: เมื่อคุณคลิกค่าในหนึ่งแผนภูมิคุณสามารถทำได้ดังนี้

 • เน้นค่านั้นในแผนภูมินั้น

 • กรองค่านั้นในตารางเมทริกซ์และไทล์ทั้งหมดในรายงาน

 • เน้นค่านั้นในแผนภูมิอื่นๆทั้งหมดในรายงาน

แผนภูมิเป็นแบบโต้ตอบในการตั้งค่างานนำเสนอเช่นในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอใน Power View ใน SharePoint หรือในแผ่นงาน Power View ในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่บันทึกไปยัง Excel Services หรือดูใน Office 365

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิวงกลมจะเรียบง่ายหรือมีความซับซ้อนใน Power View คุณสามารถสร้างแผนภูมิวงกลมที่สว่านลงเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ชิ้นหรือแผนภูมิวงกลมที่แสดงชิ้นย่อยภายในชิ้นสีที่มีขนาดใหญ่กว่า คุณสามารถข้ามตัวกรองแผนภูมิวงกลมที่มีแผนภูมิอื่นได้ สมมติว่าคุณคลิกแถบในแผนภูมิแท่ง ส่วนของแผนภูมิวงกลมที่นำไปใช้กับแถบนั้นถูกเน้นและส่วนที่เหลือของแผนภูมิวงกลมจะเป็นสีเทา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลมใน Power View

แผนภูมิวงกลมใน Power View ที่แสดงยอดขายตามทวีปพร้อมข้อมูลปี 2007 ถูกเลือกไว้

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมากในแผนภูมิเดียว ในแผนภูมิกระจาย แกน x แสดงเขตข้อมูลตัวเลขหนึ่งเขตข้อมูลและแกน y แสดงอีกหนึ่งเขตข้อมูล ซึ่งทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าสองค่าสำหรับรายการทั้งหมดในแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย

ในแผนภูมิฟอง เขตข้อมูลตัวเลขลำดับที่สามจะควบคุมขนาดของจุดข้อมูล คุณสามารถเพิ่มแกน "เล่น" ไปยังแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิฟองได้เช่นกันเพื่อดูข้อมูลขณะที่การเปลี่ยนแปลงในช่วงเวลา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจายใน Power View

แผนภูมิเส้นแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิเส้นแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบจุดข้อมูลในชุดข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งชุด ในแผนภูมิเส้นแผนภูมิแท่งและแผนภูมิคอลัมน์ที่แกน x จะแสดงหนึ่งเขตข้อมูลและแกน y จะแสดงอีกหนึ่งการทำให้ง่ายต่อการดูความสัมพันธ์ระหว่างค่าสองค่าสำหรับรายการทั้งหมดในแผนภูมิ

แผนภูมิแท่ง

ในแผนภูมิแท่งประเภทจะถูกจัดเรียงตามแกนและค่าตามแนวตั้งตามแกนนอน พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณมีชุดข้อมูลอย่างน้อยหนึ่งชุดข้อมูลที่คุณต้องการพล็อต

 • ข้อมูลของคุณมีค่าบวกค่าลบและศูนย์ (0)

 • คุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับหลายประเภท

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

ใน Power View คุณจะมีชนิดย่อยของแผนภูมิแท่งสามชนิดให้เลือกดังนี้แบบเรียงซ้อน, ๑๐๐% แบบเรียงซ้อนและคลัสเตอร์

แผนภูมิคอลัมน์

ข้อมูลที่จัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวบนเวิร์กชีตสามารถถูกลงจุดในแผนภูมิคอลัมน์ได้ แผนภูมิคอลัมน์มีประโยชน์สำหรับการแสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในช่วงเวลาหนึ่งหรือเพื่อแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการ ในแผนภูมิคอลัมน์ประเภทจะอยู่บนแกนนอนและค่าตามแกนตั้ง

ใน Power View คุณจะมีชนิดย่อยของแผนภูมิคอลัมน์สามชนิดให้เลือกดังนี้แบบเรียงซ้อน, ๑๐๐% แบบเรียงซ้อนและแบบคลัสเตอร์

แผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นจะแจกจ่ายข้อมูลประเภทอย่างสม่ำเสมอตามแกนแนวนอน (ประเภท) และข้อมูลค่าตัวเลขทั้งหมดพร้อมกับแกนตั้ง (ค่า)

แผนภูมิเส้นใน Power View

พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นที่มีมาตราส่วนเวลาตามแกนนอน แผนภูมิเส้นจะแสดงวันที่ตามลำดับเวลาที่กำหนดหรือหน่วยพื้นฐานเช่นจำนวนวันเดือนหรือปีแม้ว่าวันที่บนเวิร์กชีตจะไม่ได้อยู่ในลำดับหรือในหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

สร้างแผนภูมิเส้นใน Power View

ด้านบนของหน้า

แผนที่

แผนที่ใน Power View ใช้ไทล์แผนที่ Bing เพื่อให้คุณสามารถย่อ/ขยายและแพนได้อย่างที่คุณต้องการด้วยแผนที่ Bing อื่นๆ การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและเขตข้อมูลที่จุดบนแผนที่ ค่าที่ใหญ่กว่าจุดใหญ่กว่าจุด เมื่อคุณเพิ่มชุดข้อมูลแบบหลายค่าคุณจะได้รับแผนภูมิวงกลมบนแผนที่โดยมีขนาดของแผนภูมิวงกลมแสดงขนาดของผลรวม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนที่ใน Power View

แผนที่ Power View ของสหรัฐฯ ที่มีแผนภูมิวงกลม

ด้านบนของหน้า

แผนภูมิพหุคูณ: ชุดแผนภูมิที่มีแกนเหมือนกัน

ด้วยหลายรายการคุณสามารถสร้างชุดของแผนภูมิที่มีแกน X และ Y ที่เหมือนกันและจัดเรียงแบบเคียงข้างกันซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่าที่แตกต่างกันหลายค่าในเวลาเดียวกัน ในบางครั้งจะมีการเรียกว่า "แผนภูมิไม้เลื้อย"

ด้านบนของหน้า

เมทริกซ์

เมทริกซ์จะเหมือนกับตารางที่ประกอบขึ้นจากแถวและคอลัมน์ แต่เมทริกซ์มีความสามารถต่อไปนี้ที่ตารางไม่:

 • แสดงข้อมูลโดยไม่มีค่าที่ซ้ำกัน

 • แสดงผลรวมและผลรวมย่อยตามแถวและคอลัมน์

 • ด้วยลำดับชั้นคุณสามารถดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียดแนวลึกได้

 • ยุบและขยายการแสดงผล

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเมทริกซ์ใน Power View

ด้านบนของหน้า

บัตร

คุณสามารถแปลงตารางเป็นชุดของบัตรที่แสดงข้อมูลจากแต่ละแถวในตารางที่วางในรูปแบบบัตรได้เช่นเดียวกับบัตรดัชนี

การ์ดที่มีรูปธงชาติใน Power View

ด้านบนของหน้า

ไทล์

คุณสามารถแปลงตารางหรือเมทริกซ์เป็นไทล์เพื่อนำเสนอข้อมูลแบบตารางแบบโต้ตอบได้ ไทล์คือคอนเทนเนอร์ที่มีแถบการนำทางแบบไดนามิก ไทล์ทำหน้าที่เป็นตัวกรอง–พวกเขากรองเนื้อหาภายในไทล์ไปยังค่าที่เลือกไว้ในแถบแท็บ คุณสามารถเพิ่มการแสดงภาพมากกว่าหนึ่งภาพลงในไทล์ได้และมีการกรองทั้งหมดด้วยค่าเดียวกัน คุณสามารถใช้ข้อความหรือรูปภาพเป็นแท็บ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทล์ใน Power View

รูปนี้แสดงจำนวนเหรียญรางวัลที่ได้รับการแข่งขันในการเล่นสเก็ตความเร็ว

ที่เก็บไทล์ที่มีรูปสาขากีฬาใน Power View

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×