แผนภูมิและการแสดงภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

ใน Power View ใน SharePoint 2013 และใน Excel 2013 คุณสามารถสร้างการแสดงภาพข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ตารางและเมทริกซ์ไปจนถึงแผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ และแผนภูมิฟอง รวมทั้งชุดของแผนภูมิหลายแผนภูมิ สำหรับทุกๆ การแสดงภาพที่คุณต้องการสร้าง ให้คุณเริ่มด้วยการสร้างตารางขึ้นมาบนแผ่นงาน Power View ซึ่งจะทำให้คุณแปลงไปเป็นการแสดงภาพแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายในภายหลัง เพื่อหาการแสดงภาพที่แสดงข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด

สร้างการแสดงภาพ

 1. สร้างตารางในแผ่นงาน Power View โดยการเลือกตารางหรือเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล หรือลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลไปยังแผ่นงาน Power View วาดตารางในแผ่นงาน แสดงข้อมูลจริงของคุณ และเพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

 2. แปลงตารางเป็นการแสดงภาพ โดยการเลือกชนิดของการแสดงภาพบนแท็บออกแบบ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลในตารางของคุณ ชนิดของการแสดงภาพอื่นจะพร้อมใช้งาน เพื่อให้แสดงข้อมูลที่ดีที่สุดกับข้อมูลนั้นแก่คุณ

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างการแสดงภาพอื่น เริ่มตารางอื่น ด้วยการคลิกแผ่นงานเปล่าก่อนเลือกเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล

ในบทความนี้

ตัวอย่างของการแสดงภาพที่มีใน Power View

สร้างตาราง

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

แผนภูมิเส้น แถบ และคอลัมน์

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิเส้น

แผนที่

แผนภูมิพหุคูณ: ชุดแผนภูมิที่มีแกนเหมือนกัน

เมทริกซ์

การ์ด

ไทล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างของการแสดงภาพที่มีใน Power View

การแสดงภาพข้อมูลรูปจันทร์เสี้ยว

 1. ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่กรองรายงานเป็นขนมปัง

 2. การนำทางลำดับการเรียงต่อกันสำหรับการเรียงต่อกันซึ่งปัจจุบันอยู่บนครัวซองต์

 3. การ์ดในคอนเทนเนอร์การเรียงต่อกันโดยกรองเป็นการเรียงต่อกันปัจจุบัน (ครัวซองต์)

 4. แผนภูมิเส้นในคอนเทนเนอร์การเรียงต่อกันแสดงจำนวนที่บริโภคและอาหารที่เสิร์ฟ โดยกรองเป็นครัวซองต์เดือนมกราคมถึงธันวาคม

 5. พหุคูณที่กรองเป็นขนมปังและเรียงลำดับในลำดับจากมากไปหาน้อยตามจำนวนที่เสิร์ฟ

 6. แผนภูมิคอลัมน์ที่กรองเป็นขนมปังโดยแสดงจำนวนที่เสิร์ฟและบริโภค

สร้างตาราง

การแสดงภาพทั้งหมดเริ่มต้นด้วยตาราง มีวิธีต่างๆ มากมายในการสร้างตารางใน Power View อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางใน ตารางใน Power View

สร้างตาราง Power View

Top ของหน้า

แผนภูมิ

Power View มีตัวเลือกแผนภูมิจำนวนมาก เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิกระจาย และแผนภูมิฟอง แผนภูมิสามารถมีหลายเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขและหลายชุดข้อมูลได้ คุณมีตัวเลือกการออกแบบหลายตัวเลือกในแผนภูมิ เช่น การแสดงและการซ่อนป้ายชื่อ คำอธิบายแผนภูมิ และชื่อเรื่อง

แผนภูมิเป็นแบบโต้ตอบ: เมื่อคุณคลิกค่าในแผนภูมิหนึ่ง คุณจะสามารถ:

 • เน้นค่าในแผนภูมินั้น

 • กรองค่านั้นในตาราง เมทริกซ์ และการเรียงต่อกันทั้งหมดในรายงาน

 • เน้นค่านั้นในแผนภูมิอื่นๆ ทั้งหมดในรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ การกรอง การเน้น และตัวแบ่งข้อมูลใน Power View

แผนภูมิจะเป็นแบบโต้ตอบในการตั้งค่าการนำเสนอเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอใน Power View ใน SharePoint หรือในแผ่นงาน Power View ในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่บันทึกใน Excel Services หรือดูใน Office 365

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิวงกลมเป็นแบบเรียบง่ายหรือซับซ้อนใน Power View คุณสามารถทำแผนภูมิวงกลมที่จะเข้าถึงรายละเอียดเมื่อคุณดับเบิลคลิกที่ชิ้นวงกลม หรือแผนภูมิวงกลมที่จะแสดงชิ้นย่อยภายในชิ้นสีที่ขนาดใหญ่กว่าได้ คุณสามารถกรองแผนภูมิวงกลมแบบไขว้กับแผนภูมิอื่นได้ สมมติว่าคุณคลิกที่แท่งในแผนภูมิแท่ง ส่วนของแผนภูมิวงกลมที่นำไปใช้กับแท่งนั้นจะถูกเน้น และส่วนที่เหลือของวงกลมจะเป็นสีเทา อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนภูมิวงกลมใน Power View

แผนภูมิวงกลมใน Power View ที่แสดงยอดขายตามทวีปพร้อมข้อมูลปี 2007 ถูกเลือกไว้

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมากในแผนภูมิเดียว ในแผนภูมิกระจาย แกน x แสดงเขตข้อมูลตัวเลขหนึ่งเขตข้อมูลและแกน y แสดงอีกหนึ่งเขตข้อมูล ซึ่งทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าสองค่าสำหรับรายการทั้งหมดในแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย

ในแผนภูมิฟอง เขตข้อมูลตัวเลขที่สามจะควบคุมขนาดของจุดข้อมูล คุณสามารถเพิ่มแกน "เคลื่อนไหว" ให้กับแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิฟองได้ด้วย เพื่อดูข้อมูลที่เปลี่ยนไปตามเวลา

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจายใน Power View

แผนภูมิเส้น แถบ และคอลัมน์

แผนภูมิเส้น แท่ง และคอลัมน์มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบจุดข้อมูลในชุดข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งชุด ในบรรทัด แท่ง และแผนภูมิคอลัมน์ แกนแสดงเขตข้อมูลหนึ่ง และแสดงแกน y อื่น ทำให้ง่ายต่อการดูความสัมพันธ์ระหว่างสองค่าสำหรับรายการทั้งหมดที่อยู่ในแผนภูมิ

แผนภูมิแท่ง

ในแผนภูมิแท่ง ประเภทมีการจัดระเบียบตามแกนแนวตั้งและค่าบนแกนแนวนอน ให้พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณมีอย่าง น้อยหนึ่งชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุด

 • ข้อมูลของคุณประกอบด้วยค่าบวก ลบ ค่า และศูนย์ (0)

 • คุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับประเภทต่าง ๆ

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

ใน Power View คุณจะมีชนิดย่อยของแผนภูมิแท่งสามชนิดให้เลือกดังนี้ แบบกองซ้อน แบบกองซ้อน 100% และแบบกลุ่ม

แผนภูมิคอลัมน์

สามารถถูกลงจุดข้อมูลที่ถูกจัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน ในแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิคอลัมน์จะมีประโยชน์ สำหรับการแสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามช่วงเวลา หรือ สำหรับการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการ ในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทได้ตามแกนแนวนอนและค่าบนแกนแนวตั้ง

ใน Power View คุณจะมีชนิดย่อยของแผนภูมิคอลัมน์สามชนิดให้เลือกดังนี้ แบบกองซ้อน แบบกองซ้อน 100% และแบบกลุ่ม

แผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นกระจายข้อมูลประเภทเท่า ๆ กันแกนในแนวนอน (ประเภท) และข้อมูลค่าตัวเลขทั้งหมดเป็นแกนแนวตั้ง (ค่า)

แผนภูมิเส้นใน Power View

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นกับมาตราส่วนเวลาบนแกนแนวนอน แผนภูมิเส้นแสดงวันที่ในลำดับที่ช่วงเวลาที่ระบุหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

สร้างแผนภูมิเส้นใน Power View

ด้านบนของหน้า

แผนที่

แผนที่ใน Power View ใช้การเรียงต่อกันของ Bing Map คุณจึงสามารถย่อ/ขยายและเลื่อนได้เหมือนกับที่คุณใช้ Bing Map อื่นๆ การเพิ่มจุดตำแหน่งที่ตั้งและและเขตข้อมูลจะเป็นการวางจุดบนแผนที่ ยิ่งค่าใหญ่เท่าใด จุดก็จะใหญ่เท่านั้น เมื่อคุณเพิ่มชุดข้อมูลแบบหลายค่า คุณจะได้แผนภูมิวงกลมบนแผนที่ โดยที่ขนาดของแผนภูมิวงกลมแสดงถึงขนาดของผลรวม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แผนที่ใน Power View

แผนที่ Power View ของสหรัฐฯ ที่มีแผนภูมิวงกลม

ด้านบนของหน้า

พหุคูณ: ชุดแผนภูมิที่มีแกนเดียวกัน

ด้วยพหุคูณ คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลของแผนภูมิที่มีแกน x และ y ที่เหมือนกันและจัดเรียงแบบเคียงข้างกัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่าที่แตกต่างกันจำนวนมากในเวลาเดียวกัน พหุคูณในบางครั้งเรียกว่า "แผนภูมิลายตะแกรง"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การแสดงภาพพหุคูณ Power View

ด้านบนของหน้า

เมทริกซ์

เมทริกซ์จะคล้ายกับตารางตรงที่ประกอบจากแถวและคอลัมน์ แต่เมทริกซ์มีความสามารถที่ตารางไม่มี ดังต่อไปนี้

 • แสดงข้อมูล โดยไม่มีค่าที่ซ้ำกัน

 • แสดงผลรวมจากผลรวมย่อยตามแถวและคอลัมน์

 • ด้วยลำดับชั้น คุณสามารถเจาะดูข้อมูลลึกขึ้น/ดูรายละเอียด

 • ยุบ และขยายการแสดง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การทำงานกับเมทริกซ์ใน Power View

ด้านบนของหน้า

การ์ด

คุณสามารถแปลงตารางเป็นชุดข้อมูลการ์ดที่แสดงข้อมูลจากแต่ละแถวในตารางที่อยู่ในรูปแบบการ์ด เช่น การ์ดดัชนี

การ์ดที่มีรูปธงชาติใน Power View

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การ์ดใน Power View

ด้านบนของหน้า

ไทล์

คุณสามารถแปลงตารางหรือเมทริกซ์เป็นไทล์เพื่อแสดงข้อมูลแบบตารางในแบบโต้ตอบ ไทล์เป็นคอนเทนเนอร์ที่มีแถบการนำทางแบบไดนามิก โดยไทล์จะทำหน้าที่เป็นตัวกรอง ซึ่งจะกรองเนื้อหาภายในไทล์เป็นค่าที่เลือกไว้ในแถบของแท็บ คุณสามารถเพิ่มการแสดงภาพได้มากกว่าหนึ่งการแสดงภาพลงในไทล์ และทั้งหมดจะถูกกรองด้วยค่าเดียวกัน คุณสามารถใช้ข้อความหรือรูปเป็นแท็บได้ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทล์ใน Power View

รูปนี้แสดงจำนวนเหรียญรางวัลที่ประเทศต่างๆ ได้รับจากการแข่งขันสเก็ตความเร็ว

ที่เก็บไทล์ที่มีรูปสาขากีฬาใน Power View

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

Power View: สำรวจ แสดงข้อมูลเป็นภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×