Office

แผนภูมิและการแสดงภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

หมายเหตุ:  เราต้องการมอบเนื้อหาวิธีใช้ปัจจุบันในภาษาของคุณให้กับคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ หน้านี้ได้รับการแปลด้วยระบบอัตโนมัติ และอาจมีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หรือความไม่ถูกต้อง จุดประสงค์ของเราคือเพื่อให้เนื้อหานี้มีประโยชน์กับคุณ คุณแจ้งให้เราทราบว่าข้อมูลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อคุณที่ด้านล่างของหน้านี้ได้หรือไม่ นี่คือ บทความภาษาอังกฤษ เพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิง

ใน Power View ใน SharePoint 2013 และใน Excel 2013 คุณสามารถสร้างการแสดงภาพข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ตารางและเมทริกซ์ไปจนถึงแผนภูมิแท่ง แผนภูมิคอลัมน์ และแผนภูมิฟอง รวมทั้งชุดของแผนภูมิหลายแผนภูมิ สำหรับทุกๆ การแสดงภาพที่คุณต้องการสร้าง ให้คุณเริ่มด้วยการสร้างตารางขึ้นมาบนแผ่นงาน Power View ซึ่งจะทำให้คุณแปลงไปเป็นการแสดงภาพแบบอื่นๆ ได้อย่างง่ายดายในภายหลัง เพื่อหาการแสดงภาพที่แสดงข้อมูลของคุณได้ดีที่สุด

สร้างการแสดงภาพ

 1. สร้างตารางในแผ่นงาน Power View โดยการเลือกตารางหรือเขตข้อมูลในรายการเขตข้อมูล หรือลากเขตข้อมูลจากรายการเขตข้อมูลไปยังแผ่นงาน Power View วาดตารางในแผ่นงาน แสดงข้อมูลจริงของคุณ และเพิ่มส่วนหัวของคอลัมน์โดยอัตโนมัติ

 2. แปลงตารางเป็นการแสดงภาพ โดยการเลือกชนิดของการแสดงภาพบนแท็บออกแบบ โดยขึ้นอยู่กับข้อมูลในตารางของคุณ ชนิดของการแสดงภาพอื่นจะพร้อมใช้งาน แก่คุณแสดงข้อมูลที่ดีที่สุดกับข้อมูลนั้น

  เคล็ดลับ: เมื่อต้องการสร้างการแสดงภาพอื่น เริ่มตารางอื่น ด้วยการคลิกแผ่นงานเปล่าก่อนเลือกเขตข้อมูลจากส่วนเขตข้อมูลของรายการเขตข้อมูล

ในบทความนี้

ตัวอย่างของการแสดงภาพที่พร้อมใช้งานใน Power View

สร้างตาราง

แผนภูมิ

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

แผนภูมิเส้น แถบ และคอลัมน์

แผนภูมิแท่ง

แผนภูมิคอลัมน์

แผนภูมิเส้น

แผนที่

พหุคูณ: ชุดแผนภูมิที่มีแกนเดียวกัน

เมทริกซ์

บัตร

ไทล์

ข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างของการแสดงภาพที่มีใน Power View

การแสดงภาพข้อมูลรูปจันทร์เสี้ยว

 1. ตัวแบ่งส่วนข้อมูลที่กรองรายงานเป็นขนมปัง

 2. การนำทางลำดับการเรียงต่อกันสำหรับการเรียงต่อกันซึ่งปัจจุบันอยู่บนครัวซองต์

 3. การ์ดในคอนเทนเนอร์การเรียงต่อกันโดยกรองเป็นการเรียงต่อกันปัจจุบัน (ครัวซองต์)

 4. แผนภูมิเส้นในคอนเทนเนอร์การเรียงต่อกันแสดงจำนวนที่บริโภคและอาหารที่เสิร์ฟ โดยกรองเป็นครัวซองต์เดือนมกราคมถึงธันวาคม

 5. พหุคูณที่กรองเป็นขนมปังและเรียงลำดับในลำดับจากมากไปหาน้อยตามจำนวนที่เสิร์ฟ

 6. แผนภูมิคอลัมน์ที่กรองเป็นขนมปังโดยแสดงจำนวนที่เสิร์ฟและบริโภค

สร้างตาราง

เริ่มการแสดงภาพทั้งหมดกับตาราง มีหลายวิธีในการสร้างตารางใน Power View อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางในตารางใน Power View

สร้างตาราง Power View

Top ของหน้า

แผนภูมิ

Power View มีตัวเลือกแผนภูมิจำนวนมาก เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น แผนภูมิกระจาย และแผนภูมิฟอง แผนภูมิสามารถมีหลายเขตข้อมูลที่เป็นตัวเลขและหลายชุดข้อมูลได้ คุณมีตัวเลือกการออกแบบหลายตัวเลือกในแผนภูมิ เช่น การแสดงและการซ่อนป้ายชื่อ คำอธิบายแผนภูมิ และชื่อเรื่อง

แผนภูมิเป็นแบบโต้ตอบ: เมื่อคุณคลิกค่าในแผนภูมิหนึ่ง คุณจะสามารถ:

 • เน้นค่าในแผนภูมินั้น

 • กรองค่านั้นในตาราง เมทริกซ์ และการเรียงต่อกันทั้งหมดในรายงาน

 • เน้นค่านั้นในแผนภูมิอื่นๆ ทั้งหมดในรายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูการกรอง การ เน้น และตัวแบ่งส่วนข้อมูลใน Power View

แผนภูมิจะเป็นแบบโต้ตอบในการตั้งค่าการนำเสนอเช่นกัน ตัวอย่างเช่น ในโหมดการอ่านและโหมดเต็มหน้าจอใน Power View ใน SharePoint หรือในแผ่นงาน Power View ในเวิร์กบุ๊ก Excel ที่บันทึกใน Excel Services หรือดูใน Office 365

แผนภูมิวงกลม

แผนภูมิวงกลมธรรมดา หรือซับซ้อนใน Power View ได้ คุณสามารถทำให้แผนภูมิวงกลมที่ดริลล์ลงเมื่อคุณดับเบิลคลิกส่วน หรือแผนภูมิวงกลมที่แสดงชิ้นวงกลมย่อยภายในชิ้นวงกลมสีมีขนาดใหญ่ขึ้น คุณสามารถกรองแบบไขว้แผนภูมิวงกลมแผนภูมิอื่น สมมติว่าคุณคลิกที่แท่งในแผนภูมิแท่ง ส่วนของแผนภูมิวงกลมที่เกี่ยวข้องกับแถบนั้นจะถูกเน้น และส่วนเหลือของแผนภูมิวงกลมเป็นสีเทา อ่านเกี่ยวกับแผนภูมิวงกลมใน Power View

แผนภูมิวงกลมใน Power View ที่แสดงยอดขายตามทวีปพร้อมข้อมูลปี 2007 ถูกเลือกไว้

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟอง

แผนภูมิกระจายและแผนภูมิฟองเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการแสดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันจำนวนมากในแผนภูมิเดียว ในแผนภูมิกระจาย แกน x แสดงเขตข้อมูลตัวเลขหนึ่งเขตข้อมูลและแกน y แสดงอีกหนึ่งเขตข้อมูล ซึ่งทำให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างค่าสองค่าสำหรับรายการทั้งหมดในแผนภูมิได้อย่างง่ายดาย

ในแผนภูมิฟอง เขตข้อมูลตัวเลขที่สามจะควบคุมขนาดของจุดข้อมูล คุณสามารถเพิ่มแกน "เคลื่อนไหว" ให้กับแผนภูมิกระจายหรือแผนภูมิฟองได้ด้วย เพื่อดูข้อมูลที่เปลี่ยนไปตามเวลา

เพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนภูมิฟองและแผนภูมิกระจายใน Power View

แผนภูมิเส้น แถบ และคอลัมน์

แผนภูมิเส้น แท่ง และคอลัมน์มีประโยชน์สำหรับการเปรียบเทียบจุดข้อมูลในชุดข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งชุด ในบรรทัด แถบ และแผนภูมิคอลัมน์ แกนแสดงเขตข้อมูลหนึ่ง และแสดงแกน y อีก ทำให้ง่ายต่อการดูความสัมพันธ์ระหว่างสองค่าสำหรับรายการทั้งหมดในแผนภูมิ

แผนภูมิแท่ง

ในแผนภูมิแท่ง ประเภทมีการจัดระเบียบตามแกนแนวตั้งและค่าบนแกนแนวนอน ให้พิจารณาใช้แผนภูมิแท่งในกรณีต่อไปนี้:

 • คุณมีอย่าง น้อยหนึ่งชุดข้อมูลที่คุณต้องการลงจุด

 • ข้อมูลของคุณประกอบด้วยค่าบวก ลบ ค่า และศูนย์ (0)

 • คุณต้องการเปรียบเทียบข้อมูลสำหรับประเภทต่าง ๆ

 • ป้ายชื่อแกนมีความยาว

ใน Power View คุณจะมีชนิดย่อยของแผนภูมิแท่งสามชนิดให้เลือกดังนี้ แบบกองซ้อน แบบกองซ้อน 100% และแบบกลุ่ม

แผนภูมิคอลัมน์

สามารถถูกลงจุดข้อมูลที่ถูกจัดเรียงในคอลัมน์หรือแถวในแผ่นงาน ในแผนภูมิคอลัมน์ แผนภูมิคอลัมน์จะมีประโยชน์ สำหรับการแสดงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตามช่วงเวลา หรือ สำหรับการแสดงการเปรียบเทียบระหว่างรายการ ในแผนภูมิคอลัมน์ ประเภทได้ตามแกนแนวนอนและค่าบนแกนแนวตั้ง

ใน Power View คุณจะมีชนิดย่อยของแผนภูมิคอลัมน์สามชนิดให้เลือกดังนี้ แบบกองซ้อน แบบกองซ้อน 100% และแบบกลุ่ม

แผนภูมิเส้น

แผนภูมิเส้นเผยแพร่ข้อมูลประเภทเท่า ๆ กันแกนในแนวนอน (ประเภท) และค่าตัวเลขข้อมูลทั้งหมดในแกนแนวตั้ง (ค่า)

แผนภูมิเส้นใน Power View

ให้พิจารณาใช้แผนภูมิเส้นกับมาตราส่วนเวลาบนแกนแนวนอน แผนภูมิเส้นแสดงวันที่ในลำดับที่ช่วงเวลาที่ระบุหรือหน่วยพื้นฐาน เช่นจำนวนวัน เดือน หรือ ปี แม้ว่าวันที่ในแผ่นงานจะไม่ได้อยู่ ในลำดับ หรือเป็นหน่วยพื้นฐานเดียวกัน

สร้างแผนภูมิเส้นใน Power View

ด้านบนของหน้า

แผนที่

แผนที่ใน Power View ใช้ Bing map แบบเรียงต่อกัน เพื่อให้คุณสามารถขยาย และเลื่อนเช่นเดียวกับใด ๆ Bing map อื่น ๆ เพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและเขตข้อมูลที่วางจุดบนแผนที่ ค่าที่มีขนาดใหญ่ จุดที่มีขนาดใหญ่ เมื่อคุณเพิ่มชุดข้อมูลแบบหลายค่า คุณได้รับแผนภูมิวงกลมบนแผนที่ กับขนาดของแผนภูมิวงกลมแสดงขนาดของผลรวม อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมปใน Power View

แผนที่ Power View ของสหรัฐฯ ที่มีแผนภูมิวงกลม

ด้านบนของหน้า

พหุคูณ: ชุดแผนภูมิที่มีแกนเดียวกัน

ด้วยพหุคูณ คุณสามารถสร้างชุดข้อมูลของแผนภูมิที่มีแกน x และ y ที่เหมือนกันและจัดเรียงแบบเคียงข้างกัน ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเปรียบเทียบค่าที่แตกต่างกันจำนวนมากในเวลาเดียวกัน พหุคูณในบางครั้งเรียกว่า "แผนภูมิลายตะแกรง"

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการแสดงภาพพหุคูณ Power View

ด้านบนของหน้า

เมทริกซ์

เมทริกซ์จะคล้ายกับตารางตรงที่ประกอบจากแถวและคอลัมน์ แต่เมทริกซ์มีความสามารถที่ตารางไม่มี ดังต่อไปนี้

 • แสดงข้อมูล โดยไม่มีค่าที่ซ้ำกัน

 • แสดงผลรวมและผลรวมย่อยตามแถวและคอลัมน์

 • ด้วยลำดับชั้น คุณสามารถดูข้อมูลสรุป/ดูรายละเอียด

 • ยุบ และขยายการแสดง

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานกับเมทริกซ์ใน Power View

ด้านบนของหน้า

การ์ด

คุณสามารถแปลงตารางเป็นชุดข้อมูลการ์ดที่แสดงข้อมูลจากแต่ละแถวในตารางที่อยู่ในรูปแบบการ์ด เช่น การ์ดดัชนี

การ์ดที่มีรูปธงชาติใน Power View

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการ์ดใน Power View

ด้านบนของหน้า

ไทล์

คุณสามารถแปลงตารางหรือเมทริกซ์เรียงต่อกันเพื่อแสดงข้อมูลตารางแบบโต้ตอบ ไทล์จะคอนเทนเนอร์ มีแถบนำทางแบบไดนามิก Act ไทล์เป็นตัวกรอง – พวกเขากรองเนื้อหาภายในไทล์การค่าที่เลือกในแถบของแท็บ คุณสามารถเพิ่มการแสดงภาพมากกว่าหนึ่งไทล์ และทั้งหมดจะถูกกรองตามค่าเดียวกัน คุณสามารถใช้ข้อความหรือรูปเป็นแท็บ อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไทล์ใน Power View

รูปนี้แสดงจำนวนเหรียญรางวัลที่ประเทศต่างๆ ได้รับจากการแข่งขันสเก็ตความเร็ว

ที่เก็บไทล์ที่มีรูปสาขากีฬาใน Power View

ด้านบนของหน้า

ข้อมูลเพิ่มเติม

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×