แผนภูมิเส้นใน Power View

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนภูมิเส้นเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการแสดงข้อมูลตามช่วงเวลาหรือข้อมูลแบบลำดับอื่นๆ

แผนภูมิเส้นใน Power View

  1. เริ่มต้นด้วยเวิร์กบุ๊กของ Excel หรือแหล่งข้อมูลอื่นที่มีข้อมูลของคุณ

  2. ในแผ่นงานของ Power View ให้สร้างตารางที่มีสิ่งต่อไปนี้

    • เขตข้อมูลที่มีค่าที่คุณต้องการลงจุด

    • วันที่/เวลา หรือเขตข้อมูลแบบลำดับอื่นๆ

  3. เมื่อตารางถูกเลือก บนแท็บ ออกแบบ > เส้น

เขตข้อมูลวันที่/เวลาควรอยู่ในกล่อง แกน และเขตข้อมูลค่าควรอยู่ในกล่อง ค่า ถ้าไม่ได้อยู่ในนั้น ให้ย้ายรายการเหล่านั้นใน รายการเขตข้อมูล

นั่นคือ แผนภูมิเส้นขั้นพื้นฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติม

แผนภูมิและการแสดงข้อมูลเป็นภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×