แผนภูมิผสมสำหรับแสดงข้อมูลผสม

สิ่งสำคัญ:  บทความนี้เป็นการแปลด้วยเครื่อง โปรดดู ข้อจำกัดความรับผิดชอบ โปรดดูบทความฉบับภาษาอังกฤษ ที่นี่ เพื่อใช้อ้างอิง

แผนภูมิผสม

แผนภูมิผสม แผนภูมิผสมใช้อย่าง น้อยสองชนิดของแผนภูมิเพื่อเน้นว่า แผนภูมิที่ประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ แผนภูมิในตัวอย่างข้างต้นแสดงเพียงชุดข้อมูลชุดเหลื่อม) เป็นชนิดแผนภูมิคอลัมน์และอื่น ๆ (ที่เกิดขึ้นจริง) เป็นเส้น เมื่อต้องการสร้างชนิดของวางซ้อนเอฟเฟ็กต์เปลี่ยนชนิดแผนภูมิมีอย่างน้อยหนึ่งชุดข้อมูลในแผนภูมิ

แผนภูมิผสมที่มีแกนทุติยภูมิ

แกนทุติยภูมิ เมื่อช่วงของค่าสำหรับชุดข้อมูลอื่นที่แตกต่างกันมาก หรือ เมื่อคุณมีข้อมูลแบบผสม คุณสามารถลงจุดชุดข้อมูลอย่าง น้อยหนึ่งบนแกนทุติยภูมิค่า (y) มาตราส่วนของแกนทุติยภูมิแสดงค่าสำหรับชุดข้อมูลเกี่ยวข้องกัน แผนภูมิในตัวอย่างข้างต้นแสดงจำนวนบ้านที่ขายได้บนแกน y ซ้ายและราคาเฉลี่ยบนแกน y ขวา

หมายเหตุ: ข้อจำกัดความรับผิดชอบของการแปลด้วยเครื่อง: บทความนี้มีการแปลด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่มีการดำเนินการโดยบุคคล Microsoft จัดให้มีการแปลด้วยเครื่องนี้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้ที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษสามารถใช้ประโยชน์จากเนื้อหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ บริการและเทคโนโลยีของ Microsoft เนื่องจากบทความมีการแปลด้วยเครื่อง อาจมีข้อผิดพลาดด้านคำศัพท์ ไวยากรณ์หรือรูปประโยค

ขยายทักษะของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×