แผนที่ใน Power View

แผนที่ใน Power View จะแสดงข้อมูลของคุณในบริบทของภูมิศาสตร์ แผนที่ใน Power View ใช้ไทล์แผนที่ของ Bing คุณจึงสามารถย่อ/ขยายและเลื่อนได้เหมือนกับที่คุณใช้แผนที่ของ Bing อื่นๆ เมื่อต้องการทำให้แผนที่ใช้งานได้ Power View ต้องส่งข้อมูลไปที่ Bing ผ่านการเชื่อมต่อเว็บที่ปลอดภัยสำหรับการกำหนดพิกัดทางภูิมิศาสตร์ ดังนั้น จึงจะขอให้คุณเปิดใช้งานเนื้อหา การเพิ่มตำแหน่งที่ตั้งและเขตข้อมูลจะทำให้เกิดจุดบนแผนที่ ค่าตัวเลขสูงขึ้นเท่าใด จุดก็จะใหญ่ขึ้นเท่านั้น เมื่อคุณเพิ่มชุดข้อมูลแบบหลายค่า คุณจะได้รับแผนภูมิวงกลมบนแผนที่ โดยขนาดของแผนภูมิวงกลมจะแสดงขนาดของผลรวม

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9

การสร้างแผนที่

 1. ลากเขตข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เช่น ประเทศ/ภูมิภาค รัฐ/จังหวัด หรือเมือง ลงในแผ่นงานหรือมุมมอง Power View เพื่อสร้างตาราง

  เคล็ดลับ:  เขตข้อมูลทางภูมิศาสตร์อาจถูกทำเครื่องหมายด้วยไอคอนลูกโลกขนาดเล็ก ซึ่งระบุว่านี่เป็นเขตข้อมูลทางภูมิศาสตร์

 2. ลากเขตข้อมูลตัวเลข เช่น ยอดขาย ลงในตาราง

 3. บนแท็บ การออกแบบ ให้คลิก แผนที่

 4. คลิก เปิดใช้งานเนื้อหา เพื่อส่งข้อมูลไปยัง Bing สำหรับการกำหนดพิกัดทางภูมิศาสตร์ผ่านการเชื่อมต่อเว็บที่ปลอดภัย

Power View สร้างแผนที่ด้วยจุดสำหรับแต่ละค่า เช่น แต่ละเมือง ขนาดของจุดแสดงถึงค่านั้น

 1. เมื่อต้องการแปลงจุดเป็นแผนภูมิวงกลม ให้เพิ่มเขตข้อมูลประเภทลงในกล่อง สี สำหรับแผนที่

  แผนที่ Power View ของสหรัฐฯ ที่มีแผนภูมิวงกลม

แผนที่จะกรองแผนภูมิแบบไขว้และการแสดงภาพอื่นๆ ของ Power View และในทางกลับกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อคุณคลิกที่จุดข้อมูลบนแผนที่ แผนภูมิอื่นจะถูกกรองโดยจุดข้อมูลนั้น ในทำนองเดียวกัน เมื่อคุณคลิกแท่งในแผนภูมิแท่ง แผนที่จะถูกกรองเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแท่งนั้น

หมายเหตุ: 

 • คุณไม่สามารถขยายเข้าไปใกล้แผนที่ใน Power View ได้ใกล้เท่ากับที่คุณสามารถทำได้ในแผนที่แบบเดียวกันใน Bing

 • บริการการแมป Bing ที่รวมกับ Power View ยังไม่พร้อมใช้งานในบางพื้นที่ในขณะนี้ Power Viewในตำแหน่งที่ตั้งที่ไม่ได้รับการสนับสนุน จะลงจุดข้อมูลแผนที่จุดต่างๆ บนแผนที่ทั่วไป

การทำให้ข้อมูลแผนที่ชัดเจนPower View

แผนที่ยุโรปใน Power View ที่มีฟองแสดงยอดขาย

ข้อมูลแผนที่อาจไม่ชัดเจน ตัวอย่างเช่น ปารีสอยู่ในฝรั่งเศส แต่ก็มีปารีสที่อยู่ในเท็กซัสด้วย ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของคุณอาจถูกเก็บอยู่ในคอลัมน์ที่แยกกัน เช่น คอลัมน์สำหรับชื่อเมือง คอลัมน์สำหรับชื่อรัฐหรือจังหวัด และอื่นๆ ดังนั้น Bing อาจไม่สามารถบอกได้ว่าปารีสใดที่อยู่ที่ไหน คุณแก้ไขเรื่องนี้ได้ โดยทำให้ค่าทางภูมิศาสตร์เป็นค่าที่ไม่ซ้ำ

ตำแหน่งที่จะแก้ไขปัญหานี้อยู่ในตัวแบบข้อมูล และไม่ใช่ใน Power View ถ้าตัวแบบข้อมูลอยู่ในไฟล์ Excel (XLSX) ใน Power Pivot คุณก็จะสามารถสร้างคอลัมน์จากการคำนวณที่เรียงต่อค่าในสองคอลัมน์เพื่อสร้างค่าที่ไม่ซ้ำค่าเดียวได้

เบราว์เซอร์ของคุณไม่สนับสนุนวิดีโอ ติดตั้ง Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player หรือ Internet Explorer 9
 1. ใน Excel ให้คลิกแท็บ Power Pivot จากนั้นคลิก จัดการตัวแบบข้อมูล

ไม่เห็นแท็บ Power Pivot ใช่ไหม เริ่มต้น Power Pivot ใน Microsoft Excel 2013

 1. คลิกแท็บสำหรับตารางที่มีข้อมูลทางภูมิศาสตร์

 2. คลิก เพิ่มคอลัมน์ ในคอลัมน์ทางด้านขวาของตาราง และพิมพ์สูตรที่เหมือนกับสูตรนี้ในแถบสูตรเหนือแผ่นงานดังนี้

  = [ StateProvinceName ] & ", " & [ Reg ionCountryName ]

 3. กด Enter

Power Pivot จะกรอกลงในคอลัมน์ด้วยค่าในแถวแต่ละแถวที่จัดรูปแบบโดยการคั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาคดังนี้

ชื่อรัฐ/จังหวัด, ชื่อประเทศ/ภูมิภาค

 1. คลิกขวาที่คอลัมน์เพื่อเปลี่ยนชื่อ

 2. กลับไปยังแผ่นงาน Power View ของคุณใน Excel รีเฟรชข้อมูลและใช้คอลัมน์ใหม่ในแผนที่ของคุณ

การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ขีดเส้นใต้ คอลัมน์จากการคำนวณใหม่อยู่ในตัวแบบข้อมูล ไม่ใช่อยู่ในแหล่งข้อมูล

เคล็ดลับ:  สูตรนี้จะใช้ภาษานิพจน์การวิเคราะห์ข้อมูล (DAX) เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ DAX ใน การเริ่มต้นใช้งานด่วน: เรียนรู้พื้นฐาน DAX ใน 30 นาที .

หมายเหตุ:  วิดีโอลิขสิทธิ์:

 • Olympics Dataset © Guardian News & Media Ltd.

 • รูปธงชาติได้รับความอนุเคราะห์จาก CIA Factbook (cia.gov)

 • ข้อมูลประชากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ข้อมูลของสหประชาชาติ (UN Data) (data.un.org) บน Microsoft Azure Marketplace

 • Olympic Sport Pictograms โดย Thadius856 และ Parutakupiu จัดจำหน่ายตามสิทธิ์การใช้งานบน Wikimedia Commons (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/)

ด้านบนของหน้า

ดูเพิ่มเติม

แผนภูมิและการแสดงภาพแบบอื่นๆ ใน Power View

Power View: สำรวจ แสดงภาพ และนำเสนอข้อมูลของคุณ

Power View และ Power Pivot วิดีโอ

บทช่วยสอน: การวิเคราะห์ข้อมูล PivotTable โดยใช้ตัวแบบข้อมูลใน Excel 2013

ด้านบนของหน้า

ขยายทักษะ Office ของคุณ
สำรวจการฝึกอบรม
รับฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร
เข้าร่วม Office Insider

ข้อมูลนี้เป็นประโยชน์หรือไม่

ขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ!

ขอขอบคุณสำหรับคำติชมของคุณ! เราคิดว่าอาจเป็นประโยชน์ที่จะให้คุณได้ติดต่อกับหนึ่งในตัวแทนฝ่ายสนับสนุน Office ของเรา

×